20 jaar GIMP: Spectaculaire geschiedenis van open source beeldbewerking

logo Gimp 2.8
view counter

Op 21 november 1995 zag het gratis Photoshop alternatief GIMP officieel het licht. Aanvankelijk erg simpel, maar de hierop volgende jaren werden geavanceerde functies en algoritmes toegevoegd. Ook de communicatie naar en de betrokkenheid van de gebruikers ontwikkelden zich in een razend tempo.

Het beeldbewerkingsprogramma GIMP viert zijn 20ste verjaardag en het verhaal van het ontstaan gaat over kleine projecten die onverwacht uitmonden in verrassende oplossingen en samenwerking. Zelfs de lancering ontstond toevallig door een studieopdracht van een hoogleraar van de Universiteit Berkeley. Zijn studenten Spencer Kimball en Peter Mattis moesten een compiler programmeren, een wat saaie bezigheid. Zij stelden een alternatief voor, een foto-editor. Dit mocht.

bewerking van een 'eend'Uiteindelijk was het resultaat van de studieopdracht dat zij de bèta van The GIMP (GNU Image Manipulation Program) in februari 1996 aankondigden, versie 0.54 beschikte over een pluginmogelijkheid, tekengereedschappen, kanalen en een undo functie. Inmiddels was er een schare fans ontstaan die de potentiële mogelijkheden herkenden. Van colormanagement was nog geen sprake, dat kwam later pas aan de orde…

Wat was Linux zonder GIMP? Larry Ewing maakte, kort na de release van de eerste bèta 0.54, met GIMP de Linux mascotte Tux, die wereldwijd een begrip werd.

Hollywood

GIMP verhuisde naar Hollywood. De filmindustrie zat verlegen om een vervanging van Photoshop. De bedrijven 'Silicon Grail' en 'Rhythm and Hues' ontwikkelden uit de open broncode 'Film Gimp'. Dit werd onder meer gebruikt in de Harry Potterfilms en in Planet of the Apes. Het programma is heden bekend onder de naam CinePaint dat enkele malen werd bekroond.

GIMPs  toekomst lag in een nieuwe grafische bibliotheek, GEGL, dat een niet destructieve workflow realiseert, met per kanaal een 32 bits kleurdiepte en verliesvrije conversie naar kleurruimtes als Lab en CMYK. De komende versie 2.10 is volledig gebaseerd op de Generic Graphics Library. De omzetting, bestaande uit een miljoen regels broncode, was en is een gigantische onderneming, een waarin iedere regel code handmatig wordt vervangen door een nieuwe.

bewerking van foto van (vracht-)auto's op een weg

Bijzonder product van programmeren, communicatie en samenwerking

GIMP is met zijn talrijke directe en indirecte ontwikkelaars een indrukwekkend communicatie en coördinatie experiment. Belangrijke veranderingen komen door persoonlijke ontmoetingen, de jaarlijkse Libre Graphics meeting, en door de bijdragen van zelfstandige ontwikkelaars. De Google Summer of Code 2008 bezorgde GIMP de perfecte tekst-engine.

Aanvankelijk ontwikkeld voor een Linux omgeving is het huidige GIMP geport naar de belangrijkste besturingssystemen, zoals Windows, MacOS en andere besturingssystemen..

De versie 2.10 zal HDR imaging en verwerking in 16, 32 en 64 bit mogelijk maken. Een deel hiervan is al in de huidige versie geïmplementeerd.

Op dit moment is het aantal gebruikers gestaag groeiend. Dit niet alleen omdat het een kosteloos programma is, maar ook vanwege de kwaliteit van de bewerkingen en omdat nagenoeg iedere release bugvrij is. Dit doordat een groep gebruikers en ontwikkelaars iedere bèta grondig test voor deze wordt vrijgegeven. Een andere bijkomstigheid is dat vanuit de gebruikers community ideeën en wensen worden aangedragen die in de meeste gevallen ook worden gehonoreerd. Er zit geen commerciële gedachte achter, GIMP is geheel van de gebruikers.

De gehele geschiedenis vindt u hier, in het Duits.

Meer over dit ook kosteloos commercieel te gebruiken beeldbewerkingsprogramma vindt u op www.gimp.org. Hier is onder meer de documentatie te vinden en staan downloads ter beschikking.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter