2018?

Proloog
Gepubliceerd: 21 december 2017
view counter

Het is weer het eind van het jaar. Een goed gevoel. PhotoNmagazine bestaat al weer 6 jaar. En terwijl de fotobladen helaas afkalfden of zelfs verdwenen is het magazine alleen maar gegroeid. De beslissing om er een Belgisch – Nederlands magazine van te maken is ook een goede geweest. Zojuist heeft collega Joep Bär gemeld dat de Agenda jaarlijks meer dan 6.000 exposities vermeld in de Benelux en incidenteel in het buitenland. Gemiddeld staan ruim 600 tentoonstellingen in de agenda.

Het lezersaantal dat op de nieuwsbrief is geabonneerd neemt nog steeds wekelijks toe, dit geldt ook voor bezoekers die zonder nieuwsbriefabonnement naar het magazine komen kijken, via de RSS feed of ‘gewoon’. Dit stemt mij tot een blij en tevreden mens.

In deze periode is er veel veranderd in fotografenland. Het is er deels beter op geworden, maar ook minder. Maar nu de economieën in Europa weer opbloeien, lijkt het er op dat wij als fotografen en beeldmakers in de toekomst weer wat ruimer in de jas komen te zitten.

Ook de Fotovakschool, eind dertiger jaren van de vorige eeuw opgericht vanuit de brancheorganisatie, boekte een vooruitgang. Van een beroepsopleiding maakte deze een transformatie mee. In april van 2014 werd haar een officiële accreditatie verleend, zodat de opleiding zich Academy of Applied Photography mag noemen en officieel door het Ministerie erkende diploma’s mag verlenen.

Ook de internationaal bezochte vakbeurs Professional Imaging groeide. Deze verhuisde van Nieuwegein, waar de ruimte te klein werd voor 6.500 bezoekers, naar Nieuwegein waar er meteen al een bezoekersaantal van ruim 9.000 werd aangetikt.
Intussen staat het fotovak, dat tijdens de crisis ten dode leek opgeschreven volgens sommigen, niet stil. Het vak is van huwelijksreportages, portretten en reclamefoto’s uitgegroeid tot een multimediaal geheel waar bijna iedere dag opnieuw verassende ontwikkelingen zijn waar te nemen.

In het auteursrecht vonden ook ontwikkelingen plaats, de rechtspraak ontwikkelt zich parallel aan de maatschappij. De groep juristen, die met PhotoNmagazine samenwerkt, werd ook groter. Ook binnen de redactie vonden enkele veranderingen plaats.

Al met al zou ik, mede namens de redactie, onze juristen en alle anderen, alle lezers willen bedanken en ook de warmste wensen voor het komende jaar over willen brengen.

Want eigenlijk luidt de titel van dit redactioneeltje niet “2018?”maar “2018!!”. Niet vergeten hoor…

view counter