Aangifte 2010

Gepubliceerd: 17 maart 2012

SOFAM LogoVergeet niet uw aangifte 2010 in te vullen, indien u dit nog niet zou hebben gedaan

 

Beste Auteur,

De Belgische wetgeving voorziet dat uitgevers en auteurs een vergoeding kunnen ontvangen voor de kopies die er van hun gepubliceerde werken worden gemaakt. Deze vergoeding wordt bij de gebruikers geïnd door Reprobel, waar SOFAM bestuurder van is.

SOFAM stort het aandeel voor de visuele werken op haar beurt door aan haar vennoten op basis van hun aangifte van het gebruik van hun werken in boeken, kranten, tijdschriften, syllabi en andere papieren dragers (affiche, folder, postkaart).

Ter herinnering, de reprografie is niet van toepassing op de kopie van werken op internet, televisie CD, DVD, CD-rom.

Voor meer informatie over de werken die in aanmerking komen voor een vergoeding door deze rechten, kan u via volgende link een korte nota vinden.

view counter

 

Vul uw aangifte in

We nodigen u uit om uw aangifte reprografie 2010 in te dienen voor 15 april 2012 in te vullen indien u dat nog niet zou hebben gedaan, of indien u nog bijkomende werken hebt aan te geven.

Mogen we u vragen om deze aangifte online in te dienen op volgend adres online.sofam.be. Zo wordt de registratie vereenvoudigd en wordt het risico op vergissingen kleiner. Via dit systeem kan u op eender welk moment nagaan welke werken u al heeft aangegeven.

Om onbruikbare of onvolledige aangiftes te vermijden, zouden wij u willen vragen onze gebruiksaanwijzing te willen lezen.

Een "papieren" aangifteformulier is ook beschikbaar op onze website en is op eenvoudige vraag verkrijgbaar op het telefoonnummer 02 726 98 00, of via email.


 

Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de dagcursus colormanagement:

zaterdag 10 en maandag 12 mei
De cursussen worden gegeven te Groesbeek, aanvang 10.15 uur.

De lunch is inbegrepen.

In deze cursus wordt ingegaan op colormanagement volgens de laatste stand conform ISO 12646:2008, ISO 12647:2010 en ISO 3664:2009. In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media. Het werken volgens de laatste ISO normen wordt op dit moment in geheel Europa op brede schaal uitgerold.

Voor verdere inlichtingen klik hier.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Hobbemaweg 46

6562 CT Groesbeek

Telefoon: +31 24 397 08 11

view counter