Aangifte 2010

Het Recht BE
Gepubliceerd: 17 maart 2012

SOFAM LogoVergeet niet uw aangifte 2010 in te vullen, indien u dit nog niet zou hebben gedaan

Beste Auteur,

De Belgische wetgeving voorziet dat uitgevers en auteurs een vergoeding kunnen ontvangen voor de kopies die er van hun gepubliceerde werken worden gemaakt. Deze vergoeding wordt bij de gebruikers geïnd door Reprobel, waar SOFAM bestuurder van is.

SOFAM stort het aandeel voor de visuele werken op haar beurt door aan haar vennoten op basis van hun aangifte van het gebruik van hun werken in boeken, kranten, tijdschriften, syllabi en andere papieren dragers (affiche, folder, postkaart).

Ter herinnering, de reprografie is niet van toepassing op de kopie van werken op internet, televisie CD, DVD, CD-rom.

Voor meer informatie over de werken die in aanmerking komen voor een vergoeding door deze rechten, kan u via volgende link een korte nota vinden.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2016 is uit!

De nieuwe uitgave van het handboekje 'Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2016' is uit. Ook dit maal is er weer onderzoek gedaan ten behoeve van de vaststelling van de gemiddelde richtprijzen. Zodat het boekje weer een goed beeld geeft voor prijsindicatie en als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen kan dienen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Vul uw aangifte in

We nodigen u uit om uw aangifte reprografie 2010 in te dienen voor 15 april 2012 in te vullen indien u dat nog niet zou hebben gedaan, of indien u nog bijkomende werken hebt aan te geven.

Mogen we u vragen om deze aangifte online in te dienen op volgend adres online.sofam.be. Zo wordt de registratie vereenvoudigd en wordt het risico op vergissingen kleiner. Via dit systeem kan u op eender welk moment nagaan welke werken u al heeft aangegeven.

Om onbruikbare of onvolledige aangiftes te vermijden, zouden wij u willen vragen onze gebruiksaanwijzing te willen lezen.

Een "papieren" aangifteformulier is ook beschikbaar op onze website en is op eenvoudige vraag verkrijgbaar op het telefoonnummer 02 726 98 00, of via email.

Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).

view counter