Aftrap voorbereidingen Professional Imaging 2016

rij wachtenden
view counter

Eerste stappen nieuwe opzet 17e editie (12-13-14 maart 2016) gezet

Vandaag werden de deelnameformulieren aan de exposanten van Professional Imaging verzonden. Op verzoek van beursgangers én van enkele exposanten worden enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd die tot verdere verbetering voor alle partijen moeten leiden.

Stand Eprintpro

Onverwacht succes, stijging bezoekersaantal met bijna 50%

Tot en met 2015 was de toegang tot de beurs voor de bezoekers geheel kosteloos. Dit was het tweede jaar dat de beurs niet in Nieuwegein, maar in beursgebouw 'De Loods' in Nijkerk werd gehouden. Zowel de parkeerruimte als de grootte van het NBC waren niet toereikend meer. Ook dreigde de daar geboden ruimte te klein te worden om aan de vraag van de exposanten te voldoen. In Nijkerk werd deze ruimte gevonden. Het resultaat waren een grotere beursoppervlakte en ruimere gangpaden.

De eerste maal was 'Nijkerk' een werkelijk onverwacht succes. Daar waar Professional Imaging in Nieuwegein jaar in jaar uit rond de 6.500 bezoekers mocht verwelkomen, werd de organisatie volkomen verrast door de 9.300 bezoekers die op kwamen draven. De reden was dat niet alleen de doelgroep was verbreed door ook de betere amateur toe te laten, maar ook de centrale plaats én de bereikbaarheid van 'De Loods' in Nederland. Het jaar daarop werd er parkeerruimte bij gehuurd en werd er een bedrag van € 5,- geheven voor het parkeren. Treinreizigers konden gebruik maken van de kosteloze pendeldienst van het station naar het beursterrein.

No show percentage beperkt deelname

Er stak echter een nieuw probleem de kop op. Inschrijving was kosteloos, dus zelfs wanneer de bezoeker in spé niet wist of de beurs bezocht ging worden schreef deze zich toch in. Organisator Peter Duringhof zei hier na afloop van editie 2015 over:

De verbreding van de doelgroep heeft ertoe bijgedragen dat het aantal inschrijvingen het maximum toegestane aantal bezoekers per dag ging overschrijden en we noodgedwongen de inschrijving hebben moeten stilleggen. Helaas was er een aantal voor-ingeschreven bezoekers (30%) niet op komen dagen en had de inschrijving niet stilgelegd hoeven worden. Dat is iets wat je van te voren niet weet en niet in kunt schatten. Je moet dan stoppen met inschrijven wanneer het door de brandweer maximaal aantal is bereikt. Doe je dit niet dan staat men voor een gesloten deur wanneer het vol is. Hierdoor moest op de beurs van vorig jaar de inschrijving reeds één week voor de beurs worden stilgelegd. Uiteindelijk passeerden ruim 9300 bezoekers de ingang. Zonder het stilleggen zou Professional Imaging met gemak 12.000 bezoekers kunnen hebben herbergen...

Teleurstelling kan worden voorkomen door het no show percentage te verkleinen. Mede daarom is besloten met ingang van P.I. 2016 een toegangsticket in te voeren door bij de inschrijving een bescheiden toegangsprijs te heffen. Als compensatie worden het parkeren alsmede het gebruik van de pendelbussen vanaf het station en verderaf liggende parkeerterreinen geheel kostenloos.

Prijsstelling tickets

De prijsstelling is als volgt:

Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW (het BTW bedrag is hiermee voor BTW-plichtigen dus te verrekenen) en transactiekosten. Tevens heeft de bezoeker hiermee recht op het parkeerticket (voorheen € 5,--) en een pendelbus van NS station Nijkerk of de veraf gelegen parkeerplaatsen. Verder heeft de bezoeker toegang tot alle onderdelen van de beurs.

Frank met een model

Nieuwe ontwikkelingen

Life Shoot Theater

Naast het bekende Adobe theater zal er een Live Shoot theater worden gebouwd. Voor dit tweede theater worden fotografen gecontracteerd die live verschillende fotografische thema’s zullen demonstreren. De bezoekers aan P.I. krijgen de mogelijkheid ook zelf opnames te maken van hetgeen in dit theater wordt gedemonstreerd. Hierdoor wordt meer interactie met het publiek bevorderd.

Panel discussies

Tijdens Professional Imaging wordt er voor het eerst een AV-studio met regieruimte ingericht. Elke beursdag worden verschillende panelleden uitgenodigd zitting te nemen in het panel. Onder leiding van een vaste moderator zullen actuele thema’s en persoonlijke interviews aan de orde komen. De organisatie is van mening dat ook dit onderdeel voor alle bezoekers een extra toegevoegde waarde heeft.

het repareren van een lens

www.professionalimaging.nl

view counter