Auteursrecht op dans?

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 27 februari 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

portret van Bas ReijneEind 2018 zorgde de rechtszaak van Alfonso Ribeiro tegen Epic Games - de makers van Fortnite, de meest populaire game onder jongeren van dit moment - voor veel discussie. Ribeiro begon deze rechtszaak omdat zijn dans – de Carlton – gebruikt wordt in de game Fortnite. De vraag die deze rechtszaak doet rijzen is: bestaat er een auteursrecht op een dans?[1] Dat is onder Amerikaans recht mogelijk.[2] Echter, zogenaamde ‘social dance steps’ en ‘simple routines’ zijn daarvan uitgezonderd.[3] Dit betekent dat bepaalde dansbewegingen, zoals bijvoorbeeld de stappen van de Wals, niet auteursrechtelijk beschermd zijn.[4]

Er is helaas nog geen jurisprudentie die deze begrippen nader toelicht. Naar het oordeel van de U.S. Copyright Office van 15 februari 2019 vormen de drie bewegingen die de ‘Carlton’ vormen een ‘simple routine’ en dus geen auteursrechtelijk beschermde dans.[5] De aanvraag van Ribeiro werd daarom afgewezen.[6] Een dergelijke aanvraag is in de Amerikaanse praktijk een conditie voor een proces over auteursrecht. Hiermee is de rechtszaak niet afgedaan. Toch schat ik de kans van Ribeiro somber in.

Al met al lijkt het er op dat Epic Games de dans mooi ontsprongen is.

[1] Zie voor een juridische analyse van deze vraag door een Amerikaanse advocaat: www.youtube.com/watch?v=p2WGRRiXVNs

[2] Op grond van de Copyright Act of 1976 is auteursrecht op choreografie mogelijk.

[3] House report bij Copyright Law Revision, Copyright Act of 1976

[4] Voorbeeld van de Wals komt uit analyse van Amerikaanse advocaat: www.youtube.com/watch?v=p2WGRRiXVNs

[5] www.apnews.com/f07e1ed0e9284fd3a411b4cf0eb1bb57

[6] www.nu.nl/games/5744988/geen-copyright-op-dans-fresh-prince-acteur-uit-fortnite-rechtszaak.html

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter