Auteursrechtelijk geschil Gigi Hadid

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 6 augustus 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven
view counter

afbeelding 28In januari 2019 verscheen er een bericht over een auteursrechtelijk geschil tussen Xclusive-Lee INC. (hierna: Xclusive) En Jelena Noura “Gigi” Hadid (hierna: Gigi Hadid).[1] Gigi Hadid is een internationaal bekend supermodel. De zaak ging over het gebruik door Gigi Hadid – namelijk het posten op Instagram – van een foto van Xclusive – waarop zijzelf stond afgebeeld– zonder toestemming van Xclusive. Gigi Hadid is niet de eerste beroemde persoon die een foto van een ander gebruikt zonder toestemming.[2] De uitkomst van deze zaak lijkt op het eerste oog verbazingwekkend, want de zaak werd door de rechter ‘dismissed’, hetgeen lijkt op een Nederlandse niet-ontvankelijk verklaring.[3] Gigi heeft de zaak dus ‘gewonnen’. In deze bijdrage wil ik de redenen hiervoor bespreken.[4]

In ieder auteursrechtelijk geschil zal de rechthebbende drie dingen moeten bewijzen.[5] Ten eerste moet sprake zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk. Ten tweede moet de rechthebbende bewijzen dat hij de rechthebbende is op dat werk. Ten derde moet hij bewijzen dat de andere partij inbreuk heeft gemaakt op zijn (auteurs)rechten ten aanzien van dat werk.

In de behandeling van deze ‘motion to dismiss’ is de rechter er van uit gegaan dat Xclusive al deze drie punten kon bewijzen. Toch heeft de rechter de ‘motion to dismiss’ toegewezen omdat de vordering van Xclusive ondanks die assumptie niet kon slagen.

Naar Amerikaans recht geldt namelijk nog een vierde vereiste bij inbreukzaken. De rechthebbende dient zijn werk voor het starten van een zaak te registreren.[6] In dit geval heeft Xclusive het registratieproces wel gestart, maar niet afgerond voor het aanhangig maken van de zaak. Deze werkwijze werd vaker gebruikt door rechthebbenden. Ten tijde van het aanhangig maken van de zaak lag (o.a.) deze werkwijze ter beoordeling van de hoogste Amerikaanse rechter de ‘Supreme Court’.[7] Zoals u al zult voelen aankomen bepaalde de ‘Supreme Court’ dat de aanvraag voor registratie onvoldoende is, de rechthebbende dient registratie van zijn werk te verkrijgen voordat hij een rechtszaak begint. Om die reden werd de ‘motion to dismiss’ toegewezen.

Omdat de zaak niet inhoudelijk behandeld is, zou Xclusive een nieuwe rechtszaak kunnen beginnen na het verkrijgen van de registratie.[8] Het zou natuurlijk ook goed kunnen dat partijen de kwestie alsnog schikken, omdat Gigi Hadid nu een kostenveroordeling van Xclusive kan vorderen.

Al met al kunnen in het buitenland andere vereisten gelden voor handhaving van het auteursrecht en is het van groot belang om op de hoogte te zijn van het recht van de landen waarin u uw werken exploiteert.

[1] www.thefashionlaw.com/home/gigi-hadid-is-being-sued-again-for-posting-copyright-protected-image-of-herself-on-her-instagram-account

[2] Zie bijvoorbeeld: www.photonmagazine.eu/ariana-grande-aangeklaagd-voor-gebruik-van-haar-eigen-foto

[3] www.thefashionlaw.com/home/gigi-hadid-victorious-in-paparazzi-photo-copyright-case-as-court-cites-fourth-estate-decision

[4] Zie voor een uitgebreide analyse van deze zaak door een Amerikaanse copyright advocaat: www.youtube.com/watch?v=cUSba3lMYc4

[5] In de grote meerderheid van de geschillen zal de rechthebbende de eisende partij zijn en daarom ligt ten aanzien van deze punten in beginsel de bewijslast dan aan de kant van de rechthebbende.

[6] 17 U. S. C. §411(a) states that “no civil action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until . . . registration of the copyright claim has been made in accordance with this title.”

[7] Supreme Court in Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC

[8] In Nederland zou dat in beginsel niet kunnen, volgende deze Amerikaanse copyright advocaat kan dat in deze zaak wel: www.youtube.com/watch?v=cUSba3lMYc4

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter