Betaaltermijnen MKB en zzp-er per 1 juli 2017 wettelijk verkort
Pijnlijk voor sommige uitgevers, zoals de Telegraaf Media Groep

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

zandlopen met vrouw in onderste bol en sijsje bovenopMet ingang van 1 juli 2017 kunnen in Nederland grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers die als leverancier of dienstverlener opreden. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. Dit geldt dus ook voor bepalingen in inkoopvoorwaarden, zoals sommige opdrachtgevers hanteren.

Dit houdt in dat dit met name voor fotografen, fotojournalisten en andere beeldmakers gaat gelden. De ellenlange betaaltermijnen (90 tot zelfs 120 dagen die sommige opdrachtgevers menen te kunnen hanteren) zijn daarmee wettelijk van de baan. In de discussies over het al dan niet van kracht zijn van een verplichting tot vergoeding van de wettelijke rente (ook bij contracten) is hiermee eveneens definitief afgerekend.

De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Dit houdt ook in dat de afnemer die de factuur pas na 30 dagen betaalt, van rechtswege wettelijke handelsrente is verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Tot nu toe kon een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is. Met name uitgevers, overheden en bouwondernemingen maakten hier gretig gebruik van. Dit is echter met deze maatregel geheel van de baan.

Bijna vijftig grote bedrijven en instellingen nemen inmiddels deel aan Betaalme.nu, dat als doel heeft dat een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen de norm wordt. Het initiatief is eind 2015 gestart om te streven naar snellere betaling van facturen van MKB-ondernemers. Onder de ondersteuners van Betaalme.nu vindt men bedrijven zoals als Heineken, Rabobank, Schiphol, Unilever, NS, GasUnie, PostNL, Unilever, Shell en Philips mee. Het betreft hier een niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken.

Saillant detail: In een artikel wordt vermeld dat de MKB-er nog altijd lang moet wachten op zijn geld. Het werd gepubliceerd door? Juist ja, door De Telegraaf…, onderdeel van de TMG groep die op eigen houtje in zogenaamde ‘inkoopvoorwaarden’ bepaalde dat freelancers pas 15 dagen na plaatsing mogen factureren waarbij er daarna een betaaltermijn van 40 dagen in gaat!!

Betaalme.nu verklaart te hopen dat MKB-ondernemers haar laten weten waarmee ze kunnen worden geholpen. Betaalme.nu is hiertoe via haar site middels een contactformulier te bereiken. Wellicht is dit ook een idee voor de fotografen- en journalistenorganisaties.

Meer hierover op betaalme.nu.