Contract Sanoma

Het Recht BE
Gepubliceerd: 31 januari 2013

SOFAM LogoBeste auteurs,

SANOMA oefent momenteel grote druk uit op alle freelancers die voor haar werken om een contract te ondertekenen dat voor ons in zijn huidige vorm onaanvaardbaar is.

Indien u een van deze freelancers bent, contacteer ons vooral zodat SOFAM u kan begeleiden bij deze onderhandelingen. SOFAM heeft inderdaad al contact opgenomen met SANOMA om hierover te onderhandelen. Uit een telefoongesprek met de juridische dienst vanochtend hebben wij trouwens begrepen dat er morgen een intern overleg is, waarna Sanoma terug naar ons zal komen voor bespreking.

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

Op dit moment raden wij u natuurlijk af het contract te ondertekenen vooraleer wij met Sanoma hebben onderhandeld.

  1. Indien u SANOMA officieel heeft laten weten dat u niet zal tekenen, kan u ons dit dan laten weten? Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld maar het is voor ons van belang te weten hoeveel auteurs deze nieuwe voorwaarden officieel hebben verworpen.
  2. In het geval dat u het contract reeds ondertekende, kan u ons hiervan op de hoogte brengen ? Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld maar het is voor ons van belang te weten hoeveel auteurs akkoord zouden gaan met deze nieuwe voorwaarden.
  3. Indien u wenst dat SOFAM voor u een kadercontract onderhandelt m.b.t. het hergebruik van uw werken na een eerste exploitatie door SANOMA, gelieve ons dit zo snel mogelijk te willen bevestigen.

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Wij blijven ter beschikking voor uw vragen,

Met vriendelijke groet,

SOFAM

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter