Cookiewet: Vodafone en andere bedrijven schenden 'legaal' de privacy met cookies

Over kletskoppen met ouwewijvenpraatjes

Proloog
Gepubliceerd: 24 september 2014

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

portret van Jurriaan NijkerkHet schijnt een nieuwe tendens te zijn: privacywetgeving gebruiken om klanten af te poeieren wanneer deze aanspraak maken op een betere dienstverlening.

De privacywetgeving wordt steeds duidelijker en strenger. Dit is hard nodig omdat veel bedrijven het niet zo nauw wensen te nemen met wat in het maatschappelijk verkeer is geoorloofd. Een aantal bedrijven beweert dat de wetgeving de dienstverlening van gebruikers van de verschillende digitale media schaadt, een bewering die volslagen onzin is, verzonnen door commercieel denkende kletskoppen die ons cookies in de maag willen splitsen.

Vorige week was Vodafone aan de beurt om de wetgeving te misbruiken. In Tros Radar werden de hoge rekeningen voor het mobiele internetgebruik aan de orde gesteld. Vodafone weigerde specificaties van de bedragen te verstrekken aan de klanten 'omdat deze gegevens de privacy schaden.' Deze gierende onzin werd met droge trouwe-hondenogen aan den volke verkocht. Vodafone mag inderdaad niet naar het dataverkeer van de gebruiker kijken. Maar wanneer de gebruiker daar zelf om verzoekt is dit wettelijk volledig geoorloofd. Het is volkomen duidelijk dat Vodafone zich eigenlijk wenst in te dekken voor gebruikers die hun eigen gegevens willen inzien en mogelijk zelfs voor de gebruiker een en ander te verbergen heeft.

Een vergelijking: het komt er op neer dat je benzine tankt, een rekening mag betalen maar dat het aantal liters niet op de bon is aangegeven. En je op de vraag aan de pompenist om hoeveel liter het gaat het antwoord krijgt: 'Mogen wij om privacyredenen niet vertellen.'

'Legaal' schenden van de privacy, hoe doe je dat?

Bedrijven willen graag persoonlijke gegevens. De cookie-wet, bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker niet meer ongevraagd door tientallen trackers gevolgd wordt, wordt veel uitbundiger uitgelegd dan noodzakelijk is. Sommige bedrijven beweren 'die wet maar niets te vinden, lastig voor de gebruiker’, maar gaan in feite gretig door met bezoekers in de gaten te houden en zetten hun websites daarom massaal achter een vette cookiewall. Terwijl het alleen maar zou gaan om cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites en die volgens de wet gewoon zijn toegestaan. Want door op ja te klikken geeft de bezoeker expliciet toestemming om niet alleen de functionele noodzakelijke cookies te plaatsen die voor het functioneren noodzakelijk zijn, maar tevens om trackers en andere meuk zoals LSO cookies op de browser van de gebruiker te plaatsen. 'Want anders werkt het niet meer goed. Moet van de wetgever...'

stapel kletskoppen (soort koekjes)

Vijf procent gebruikers blokkeert advertenties en cookies

Blijkens een artikel in Betanews deed een nieuw rapport van de hand van Pagefair en Adobe betreffende online reclame de internetadvertentiewereld op haar fundamenten schokken. Er blijkt er sprake van een significante toename van internetgebruikers die gebruik maken van plug-ins en andere tools om advertenties te blokkeren. Het rapport gaat ook in op de gevolgen zoals het verlies van advertentie-inkomsten die sommige website bedreigt met sluiting en omzetverlies voor de adverteerders. Bijna vijf procent van de internetgebruikers maakt gebruik van ad-blockers om advertenties te weren.

De groep waar het hier om gaat betreft de leeftijdsgroep tussen 18 en 29 jaar. Eenenveertig procent van deze groep weert de online advertenties. De stijging van het gebruik van blockers en aanverwante programma's is vanaf begin 2013 tot heden met 69 procent gestegen. Vooral gebruikers van Google Chrome zijn het handigst in het aanbrengen van de blokkades. Van alle ad-blockergebruikers werkt 63 procent met Chrome en 26 procent gebruikt Firefox of afgeleiden als Comodo Ice Dragon.

Ook het gebruik van een privacyvriendelijke zoekmachine als Ixquick waar geen gegevens worden opgeslagen en waar de resultaten niet afhankelijk zijn van betalende adverteerders neemt langzaam toe.

Standpunt van PhotoNmagazine

Uiteraard maakt ook PhotoNmagazine gebruik van cookies. Het gaat hier uitsluitend om cookies die noodzakelijk zijn voor de gebruiksvriendelijkheid. PhotoNmagazine slaat ook geen gegevens op. De 'schadelijke soort' komt bij dus ons niet voor, vandaar dat wij ook geen toestemming voor plaatsen van cookies vragen. Dit is ook de reden dat wij niet met de gebruikelijke internetadvertenties werken.Wij kunnen en willen dat ook niet en houden de koekjes van advertentiebedrijven en andere kletskoppen graag buiten de deur.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter