De blote feiten over de hyperlinkzaak Playboy – GeenStijl

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 18 oktober 2013
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

portret van Carrie BoergonjeMedio september vorig jaar berichtte ik over de kwestie inzake Playboy – GeenStijl, waarbij GeenStijl een nieuwsbericht op haar website had geplaatst met daarbij een hyperlink naar de uitgelekte Playboy reportage van Britt Dekker. Op 7 oktober 2013 vond de hoger beroepzitting bij het Amsterdamse Hof plaats waarbij de discussie over de toelaatbaarheid van de door GeenStijl geplaatste hyperlinks werd vervolgd.

In september 2012 oordeelde de Amsterdamse rechtbank namelijk dat het plaatsen van de hyperlink op de website van GeenStijl aangemerkt kon worden als een auteursrechtinbreuk.

view counter

Tijdens de mondelinge behandeling op 7 oktober hebben beide partijen in deze kwestie hun standpunten bepleit.

Hierbij is door zowel Playboy als GeenStijl onder meer de focus gelegd op de achterliggende technologie waardoor de hyperlink op de website van GeenStijl te zien is geweest. GeenStijl heeft nogmaals betoogd dat zij enkel de weg heeft gewezen naar de vindplaats van de Playboy foto’s, en zich hiermee niet schuldig heeft gemaakt aan de auteursrechtelijke openbaarmaking van een werk. De bestanden van Playboy waren reeds op de website van Filefactory geupload. GeenStijl heeft slechts aangegeven door middel van een hyperlink waar de bestanden te vinden waren. Derhalve betoogt GeenStijl dat haar niets te verwijten valt en zij geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Playboy.

Daartegenover heeft Playboy tijdens de zitting betoogd dat de ‘accesslink’ op de website van GeenStijl een unieke sleutel bevatte waarmee de foto’s van Britt Dekker konden worden bekeken. Omdat, volgens het betoog van Playboy, de foto’s van Britt Dekker enkel via de specifieke URL met toegangscode te vinden waren in de digitale kluis van FileFactory. Playboy betoogt dat GeenStijl niet heeft verwezen naar een openbare, voor eenieder toegankelijke plek op het internet, en dat daarom het verweer dat GeenStijl slechts heeft verwezen naar informatie op een voor ieder toegankelijke plek op het internet niet opgaat.

Wat het Hof hierover zal beslissen laat nog even op zich wachten. Wanneer er uitspraak wordt gedaan zal ik daarover vanzelfsprekend weer een bericht schrijven.
De uitspraak is in dat opzicht interessant, omdat dan duidelijk zal worden of het Hof rekening heeft gehouden met de feitelijke situatie, namelijk de exacte manier waarop de hyperlink openbaar is gemaakt door GeenStijl.
Als blijkt dat deze manier van hyperlinken naar content op het internet volgens het Hof inderdaad inbreuk maakt op de auteursrechten van Playboy, dan houdt dit in dat specifieke vormen van hyperlinken aan banden kunnen worden gelegd. De journalistieke vrijheden waaronder de persvrijheid kunnen hierdoor worden beperkt doordat de rechten van derden, in dit geval auteursrechten, voorrang verkrijgen. Dat is fijn voor de rechthebbenden op bijvoorbeeld auteursrechtelijk materiaal, maar het kan ook een beperking vormen voor de media.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter