Draai om de oren, want genoeg is genoeg

Proloog
Gepubliceerd: 23 augustus 2017

Eigenlijk zou een hoofdredacteur van een fotovakmagazine zich niet met de Nederlandse landspolitiek moeten bemoeien. Met kabinetsformaties althans. Maar onderhand vind ik dit geldverslindende kleuterklasje wel genoeg zo. En ik zal zeker de enige niet zijn..

Er zitten een stel jongens dag in dag uit bij elkaar in een zaaltje om tot een eensluidend democratisch beleid te komen. Een partij is al weggelopen, er komt een andere partij bij. Toch zijn er tegenstellingen. Die zijn volgens deze jongens overbrugbaar, maar ze overbruggen niets. En volgens mij gaat dat ook nooit lukken. Ze lassen ook nog eens een vakantie in, je moet het lef maar hebben.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Het draait om punten waarbij minderheidspartijen die in onze democratisch gekozen Tweede Kamer zeker geen meerderheid hebben, dwars liggen en de boel blokkeren. Wanneer men de Nederlanders zou vragen of deze voor of tegen het omstreden toekomstige kabinetsstandpunt zijn, dan meen ik bij voorbaat de uitkomst al te weten. Let wel, het gaat mij echter niet om de inhoud, het gaat over het principe dat je een kabinet móet formeren. Tenslotte heeft een politicus een regeeropdracht.

In dit geval is er naar mijn nederige mening een eenvoudige en uiterst democratische oplossing om een regeerakkoord op te stellen op de punten waar wél overeenstemming over is en op basis daarvan een kabinet te formeren. Dan kan later, nadat het kabinet is geformeerd op basis van overeenkomsten, de Tweede Kamer oordelen over het geschilpunt. Want dit orgaan heeft het uiteindelijk voor het zeggen. En het gaat dan ook democratisch en veel sneller, gewoon stemmen en daarna basta.

Wat er feitelijk gebeurt, is dat een paar nullo’s principieel zitten te doen over één standpunt, terwijl er moet worden geregeerd om hetgeen wél kon worden overeengekomen waar te maken. Nu blijven er zaken liggen die niet alleen sommige burgers geld kosten. Erger nog, deze hele kleuterklas kost onze maatschappij ook nog geld, ik zou wel eens een opstelling willen zien van de kosten van deze formatie. De faciliteiten, de hopen papier, de gas- en lichtrekening, personeel. En natuurlijk de consumpties want zonder voer en vocht houden goudhamsters het nog geen week uit. Eigenlijk zouden de politici zelf deze kosten moeten dragen, leuteren doe je maar in je eigen tijd. Dan was een kabinet vrijwel zeker sneller geformeerd.

Het wordt nu nog erger, de onderhandelkaars gaan donderdag en vrijdag uit logeren op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. ‘Het is Rijkseigendom en hierdoor worden er nauwelijks kosten gemaakt’. Jammer dan, die kosten zijn al gemaakt, zegt de accountant in mij. En waarom zou er in een onderkomen met een grote fraaie tuin wel tot overeenstemming kunnen worden gekomen en niet op het Binnenhof? Persoonlijk zou ik het nu in een strafgevangenis willen laten doen.

Wat mij persoonlijk betreft is dit kinderfeestje over en wordt lullen vervangen door werken. Want dát is waar onze samenleving op zit te wachten, niet op eindeloos gezever over telkens hetzelfde. Dus jongens, stel een deadline, bij voorkeur volgende week. Want besef, een normaal bedrijf zou aan een dergelijke zwamcultuur in de directie ten onder gaan. En Nederland ís een bedrijf, óns bedrijf. En de begroting moet klaar.

Het einde van volgende week zou mooi zijn, want dan kan ik met een gerust hart op vakantie. En anders een stevige draai om de oren en in de hoek staande 1000 strafregels schrijven: ‘Ik moet een kabinet formeren omdat mijn volk het wil’. Want dit is de werkelijkheid...

view counter