Dure ‘gratis’ foto’s
Getty Images verslikt zich voor 1 miljard bij fotografe Carol Highsmith

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 16 augustus 2016
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

portret van Sacha SchravenVers van de Amerikaanse pers, een geval waarin Getty Images voor de rechter wordt gedaagd door fotografe Carol Highsmith en er één miljard dollar wordt gevorderd.

Carol Highsmith, een bijzonder gerenommeerde fotografe, ontving in december 2015 een brief van het namens Getty/Alamy optredend bureau License Compliance Services. In deze brief werd zij er van beschuldigd dat zij inbreuk maakte op de auteursrechten van Getty omdat zij een (eigen) foto op haar site had geplaatst. Ze ontving een rekening van $120,=.

view counter

Hierdoor kwam aan het licht dat Getty niet alleen Carol Highsmith, maar ook derden aanschreef, waarbij Getty zich voordeed als de exclusief auteursrechthebbende op deze foto’s en vergoedingen incasseerde vanwege misbruik van de door Carol Highsmith genomen foto’s.

Carol Highsmith, bekend van publicaties in tijdschriften als Smithsonian, Time, New York Times en Life magazine, had echter een groot deel van haar foto’s in 1988 als ‘gift to the American People’ voor publiek kosteloos gebruik gedoneerd aan de Library of Congress, die sprak van ‘one of the greatest acts of generosity in the history of the Library’.

Het is de vraag of de foto’s van Highsmith met deze donatie in het publieke domein terecht zijn gekomen. Highsmith stelt dat het Amerikaanse publiek haar foto’s mocht gebruiken, maar niet mocht verkopen. Op de website van de Library of Congress stond echter vermeld dat de foto’s van Highsmith zich in het publieke domein bevonden, waardoor Getty de foto’s wellicht wel had mogen verkopen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is overeengekomen tussen Highsmith en de Library of Congress.

Wat Getty in ieder geval niet mocht, is zichzelf de foto’s van Highsmith toe-eigenen. Getty plaatste haar eigen watermerk en deed zichzelf voor als de auteursrechthebbende, waarbij de naam Carol Highsmith niet werd genoemd. Hoewel nog niet precies vastgesteld is hoeveel geld Getty aan de foto’s van Highsmith heeft verdiend, heeft het juridische team van Highsmith wel een inschatting gemaakt. Zij stellen dat Highsmith de Library of Congress 18.755 foto’s heeft gedoneerd, en vordert $25.000 per foto. Vanwege een eerdere uitspraak in de zaak Daniel Morel vs. AFP/Getty (waarbij Getty inbreuk maakte op de auteursrechten van een andere fotograaf) zou de hoogte van de schade echter met een factor van drie kunnen worden verveelvoudigd. Hierdoor komt de gevorderde schadevergoeding uit op een bedrag van boven de één miljard dollar; één van de hoogste claims uit de geschiedenis van auteursrecht op foto’s.

Getty heeft inmiddels gereageerd en gesteld dat het om een aantal misvattingen gaat. Zij zouden graag met Highsmith tot een oplossing komen, maar heeft ook aangegeven zich krachtig te zullen verweren indien het geval voor de rechter komt.

We zijn benieuwd naar de uitkomst van deze kwestie.

view counter