Faillissement stockbureau ‘Foto Natura’ - vervolg op column 8 januari 2014

Fotografenfederatie treedt ook op namens niet leden

Het Recht NL
Gepubliceerd: 16 januari 2014

De Fotografenfederatie wil in het onderzoek naar de gang van zaken bij Foto Natura ook opkomen voor niet leden van de fotografenorganisaties. De directeur, Lars Boering verklaarde hier over:

Wij zijn er voor professionals en ik ben er achter dat er wel heel veel amateurs (en daardoor kwetsbaar voor Ellinger) betrokken zijn. Die zijn allemaal niet aangesloten. Het is echter zo'n slecht voorbeeld voor de branche dat die mee kunnen liften op dit onderzoek. Ik stuur ze allemaal naar de curator om in ieder geval hun claim in te dienen.

Contracten, is er sprake van faillissementsfraude?

Op het artikel en de postings op Linkedin van de betrokkenen en onze reacties daarop zijn er een aantal fotografen die met ons contact hebben gezocht. Ook beschikken wij over diverse bescheiden zoals contracten. Wat vaststaat is dat vanaf 2007 de contracten werden veranderd. Enkele fotografen hebben dit geweigerd, nieuwe fotografen hebben wél getekend. De veranderingen waren dat de contractant aan bureauzijde, Foto Natura ineens werd vervangen door PXRS Unlimited B.V, Foto Natura B.V. en Picture Box B.V. Dit betekent in concreto dat er hiermede zou kunnen worden getracht de mogelijkheid te scheppen om, bij voorbeeld bij een eventueel faillissement, naadloos de activiteiten van Foto Natura na een faillissement voort te zetten, de uitingen tegenover een fotograaf dat er sprake van een doorstart zou zijn zouden hier op kunnen duiden. De andere B.V.'s van eigenaar D. Ellinger zijn namelijk niet in het faillissement betrokken. Ellinger heeft overigens een gedegen achtergrond op dit gebied, hij studeerde volgens eigen zeggen van 1984 tot 1999 fiscale- en auteurswetgeving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en zou de studie hebben afgesloten als Meester in de Rechten.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

In principe vervalt een contract bij een faillissement en komen de rechten weer terug bij de fotograaf. Nu de contracten in een aantal gevallen nog steeds geldend zijn voor de niet gefailleerde B.V.'s  zouden deze de bepalingen, zoals het ons inziens te zware concurrentiebeding van twee jaar, nog steeds kunnen handhaven. Dat de fotografen een dergelijk beding, zakelijk gezien, nooit hadden mogen ondertekenen, het kan in feite een 'Berufsverbot' betekenen, is evident. Niet iedere fotograaf is echter Meester in de Rechten.

Het is opmerkelijk dat de contractwijzigingen plaats vonden in 2008. Een moment waarop het voor sommige betrokkenen er op leek alsof Foto Natura in zwaar weer terechtkwam. Het staat echter allerminst vast dat er sprake is van faillissementsfraude, hoewel sommigen dat wel aannemen. In deze is het afwachten welke stappen de curator en mogelijk de Belastingdienst gaan doen.

Vervelende complicatie bij concurrentiebeding

Een van de vervelende dingen bij een dergelijk concurrentiebeding is dat het in een zakelijke omgeving redelijk onaantastbaar is. Dit in tegendeel met een concurrentiebeding in dienstverband. Of dit ook kan gelden voor de amateurs waar Ellinger mee werkte is op dit moment een open vraag.In ieder geval adviseren wij dringend aan fotografen die een dergelijk contract hebben getekend contact op te nemen met de Fotografenfederatie.

Uitblijven van sales reports

Behalve het uitblijven van betalingen bij sommige (?) fotografen hebben zich ook fotografen gemeld die al één of zelfs anderhalf jaar geen sales reports meer hebben ontvangen en dus ook niet konden factureren. Één van hen verklaarde dat het Amerikaanse Minden Pictures, die Foto Natura  in het buitenland vertegenwoordigde, vanaf 1 januari 2013 direct aan de fotograaf is gaan betalen, dus buiten Foto Natura om. Van de zijde van de Fotografenfederatie kwam er een mededeling dat Minden Pictures niet de enige agent was die dit doet.

Zinkend schip?

Vast staat dat een werkneemster op een sleutelpositie formeel 31 december 2011 bij Foto Natura is vertrokken maar mogelijk al eerder met 'medeneming' van een deel van van de bedrijfsactiviteiten, namelijk het foodgedeelte. Dit zou hebben bijgedragen voor 10% van de omzet. Januari 2012 begon zij een zelfstandig stockbureau. Ook de boekhouder, die met alle ins en outs op de hoogte was, zou in 2011 de zaak hebben verlaten.

view counter