Foto van voetballer gebruikt als logo levert inbreuk op auteursrechten van fotograaf op

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 6 november 2013
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

portret van Carrie BoergonjeIn navolging van de uitspraak in kort geding van 5 juni 2012 is recent het vonnis in hoger beroep op het kort geding van 18 december 2012 gepubliceerd op rechtspraak.nl.
De uitspraak is hoger beroep is hier te vinden: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:4045.

Feiten en voorgeschiedenis

De fotograaf

Fotograaf H.L. heeft in 2006 en 2007 twee fotoshoots gedaan met een bekende straatvoetballer ter promotie van het merk Monta. Tussen H.L. en Monta is daarna onenigheid ontstaan over het gebruik van de foto’s en de vergoeding voor dit gebruik.
Monta heeft uit de foto’s van H.L. namelijk een logo gedestilleerd dat zij vervolgens heeft gebruikt voor de promotie van haar merk. Hiertoe heeft zij echter geen toestemming verkregen van H.L.
Bij vonnis van 25 mei 2011 is door de Rechtbank Haarlem in deze bepaald dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, en dat Monta hiertoe een vergoeding is verschuldigd aan de fotograaf voor het gebruik van het logo dat is afgeleid van de foto van H.L.
Partijen komen buitengerechtelijk overeen dat Monta een vergoeding van € 11.000,= zal voldoen aan de fotograaf voor het gebruik van het logo.

De portretrechthebbende

view counter

De bekende straatvoetballer heeft eveneens onenigheid gekregen met Monta over de vergoeding voor het gebruik van foto’s met zijn afbeelding voor de promotie van het merk Monta. De samenwerking tussen partijen is hierdoor in 2011 geëindigd.
De straatvoetballer vordert vervolgens in juni 2012 het staken en gestaakt houden van het logo omdat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op zijn portretrechten.
Helaas wordt de vordering van de straatvoetballer op basis van zijn portretrechten in kort geding afgewezen. De rechter acht het niet aannemelijk dat inbreuk is gemaakt op een van de ‘rechten in persona’ waaronder het portretrecht van de voetballer.
Voor een geslaagd beroep op het portretrecht is namelijk vereist dat de portretrechthebbende te herkennen is aan de hand van de gebruikte afbeelding. Dat is hier niet het geval. Aan de hand van het silhouet van de straatvoetballer kunnen derden hem niet zonder meer herkennen.
De straatvoetballer gaat tegen deze uitspraak in kort geding in hoger beroep.

Hoger beroep

Op 18 december 2012 volgt de uitspraak in hoger beroep na de kort-geding uitspraak.
Hier neemt het Hof het gegeven dat Monta reeds € 10.000,= heeft voldaan voor het gebruik van het logo van de straatvoetballer, en het feit dat het onrechtmatige gebruik zou komen te vervallen indien een dergelijke vergoeding zou worden betaald in aanmerking voor de beslissing van dit hoger beroep.

Een gebruiksverbod voor het logo zoals in hoger beroep is gevorderd is volgens het Hof niet op zijn plaats omdat de financiële nadelen voor Monta in dit geval dan groter zijn dan het belang van de straatvoetballer en van de fotograaf om het gebruik van het logo te staken. Daarnaast zal het gebruik van logo op korte termijn gestaakt worden omdat het logo in de nieuwe collectie niet meer is opgenomen door Monta. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt hier dan ook bekrachtigd.

Moraal van het verhaal

In het kader van de specifieke omstandigheden van deze zaak kon worden vastgesteld dat het maken van een logo aan de hand van een foto een auteursrechtinbreuk opleverde.
De fotograaf in kwestie is hiervoor financieel gecompenseerd.

De vordering van de afgebeelde persoon, de straatvoetballer, op basis van zijn portretrechten kon echter niet worden toegewezen omdat geen sprake was van voldoende herkenbaarheid van de straatvoetballer in kwestie. Elke voetballer had een dergelijke pose kunnen aannemen, en hierdoor kan de identiteit van de specifieke straatvoetballer niet worden afgeleid.

De vordering om het gebruik van het logo te staken bleek gezien de omstandigheden –Monta had het gebruik van het logo in haar nieuwe collectie reeds gestaakt- onvoldoende grondslag te vinden.

view counter