Fotografen pikken krokettenprijzen van Hollandse Hoogte niet

Proloog
Gepubliceerd: 13 mei 2015

afbeelding 2200 van de 500 fotografen die voor Hollandse Hoogte werken zijn bepaald niet gelukkig met de nieuwe tariefstructuur. Men is het niet eens met contracten waarbij Hollandse Hoogte grote hoeveelheden foto’s voor krokettenprijzen slijt. Waarbij foto's vanaf 1 euro per stuk de deur uit gaan. Het verdienmodel is dat de fotograaf hiervoor minder dan de helft krijgt, voor Hollandse hoogte maken de vele kruimels van de rest een royale taart.

Augustus van vorig jaar vroegen 180 fotografen per brief aan de directie om meer en vooral betere communicatie, een minimumprijs en de mogelijkheid foto’s uit te sluiten van de volumedeals. Iets waar de fotografen krachtens de auteurswet zeker recht op hebben.

Al eerder gaf directeur Bas van Beek, samen met ANP, er blijk van de eigen omzet voor te laten gaan boven een behoorlijk inkomen van de aangesloten fotografen, dit middels een buikspreekpopfirma 'Eerlijke Foto', waar foto's werden gesleten voor een prijs waar je nog geen krop sla van kunt kopen. Wat dat eerlijk in dit verband betekent is maar zeer weinigen duidelijk.

view counter

Bas van Beek als directeur van Hollandse Hoogte, is de kritiek in het verkeerde keelgat geschoten en heeft het contract met Roel Visser en Hans Hordijk opgezegd. Hetgeen weer tot heftige protesten leidde. Saillant detail: Hordijk is bestuurslid van de Vereniging Hollandse Hoogte Fotografen en is van hieruit namens deze VHF in discussie gegaan met van Beek. De actie van Van Beek om een bestuurslid van een vereniging, te vergelijken met een soort ondernemingsraad dan wel mini-vakbond, er uit te donderen lijkt te getuigen van een geweldig tactisch inzicht dat ook wel wordt gevonden bij doperwten.

In een aantal sessies ten kantore van Hollandse Hoogte mochten ruim honderd fotografen hun bezwaren uiten. In de opzegbrieven van de contracten van Visser en Hordijk wordt verwezen naar hun opstelling tijdens de overlegbijeenkomsten. Volgens van Beek uitten zij veel kritiek maar komen niet met oplossingen. Daarom vond hij dat deze fotografen beter konden gaan. Ook aan een vooraanstaand fotograaf, die PhotoNmagazine vandaag sprak, heeft van Beek, volgens de fotograaf, de diepere zin van deze maatregel niet uit kunnen leggen.

Door het opzeggen van de contracten is er nieuwe onrust ontstaan bij de contractfotografen van Hollandse Hoogte. De welbekende Bert Verhoeff nam met zestien andere fotografen het voortouw om van Beek te verzoeken het besluit terug te draaien. En niet alleen deze groep, maar ook anderen hebben van Beek verzoeken van gelijke inhoud gedaan. Van Beek is dat niet van plan en verklaarde met de soepelheid van een dukdalf: ‘Ik wil het besluit best toelichten, maar verander het niet meer.’

Hiermee begeeft hij zich mogelijk op glad ijs. Er is al sprake van fotografen die HH verlaten. Een deel daar van is over gegaan naar de Beeldunie. Daar worden geen bulkcontacten afgesloten. Het kan betekenen dat HH het bureau bij uitstek wordt voor de krokettenfotografen.

Van Beek stelt echter dat hij niet anders kan dan het afsluiten van bulkcontracten. Volgens hem dicteert de markt de prijs. Op zich geen ramp, hij stelt dat de gemiddelde verkoopprijs van een foto nog steeds 70 euro is. De bulkverkoop zou dan niet meer dan 5% van de omzet zijn.

De markt, dat is de 'Albert Cuijp'. Een ervaren marktkoopman zei mij ooit over een product dat alleen nog voor zeer weinig met nóg minder marge dan weinig kon worden gesleten: 'Ach jongen, daar valt toch geen reet meer mee te verdienen. En ik ben ook geen 'Albert Heijn' of een 'Action'. Ik heb dat product er gewoon uit gesodemieterd en verkoop nu alleen dat, wat wél goed opbrengt.'

Het merkwaardige is dat de internationale organisatie van stockbureaus en agentschappen CEPIC er brood in ziet andere wegen in te slaan. Bij CePIC ziet men, evenals bij het nieuwe Nederlandse bureau De Beeldunie, toch toekomst in een kwaliteitsklasse.

De hamvraag zal dus zijn: Wat doe je liever, 100 foto's slijten voor één euro of één foto slijten voor honderd euro?

Voor van Beek is er hoop. Wellicht komt er in toekomst naast de van Dobben-kroket ook de Hollandse Hoogte-kroket. En ook Mr. Tsjakkaa! is er ten slotte, met commercieel inzicht in deze branche, naast business trainingen, miljonair mee geworden. Tijd voor een telefoontje met Emile Ratelband?

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter