Gebruikte USB sticks

foto: © Gebruikte USB sticks

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Op ongeveer 70% van de gebruikte USB sticks staan nog data. Het is daarom aan te raden voorzichtig om te gaan met niet meer gebruikte sticks. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers van de University van Hertfordshire

De onderzoekers kochten 200 gebruikte USB flashdrives, de helft uit de USA en de helft uit het Verenigd Koninkrijk, om te bepalen hoe met de veiligheid van afgedankte USB drives werd omgegaan. 67% van de Amerikaanse en 68% van drives uit de UK bevatten nog steeds data van de oude eigenaren. De identiteit van de vorige eigenaar kon in gemiddeld 21% worden vastgesteld uit deze landen. Bij 20 van de drives bleek geen enkele moeite te zijn gedaan om de gegevens te wissen.

USB drives zijn ook gemakkelijk te verliezen en raken ook vaak zonder enige moeite kwijt. Of het medium nu per ongeluk is achtergebleven in een computer of is geleased door ‘iemand met plakkerige vingers’ is het risico vrij groot dat data in verkeerde handen vallen.

Versleuteling van de gegevens is eigenlijk een standaard procedure om je data te beveiligen, en zou een routine moeten zijn om de gegevens te beveiligen. Speciaal voor USB drives die zijn voorbestemd een nieuwe eigenaar te krijgen, die kan dan niets met de data..

Er zijn tal van programmaatjes op het internet te vinden om per ongeluk gewiste data terug te halen. Hiermee kunnen ook door de nieuwe eigenaar van de USB stick de gwiste gegevens worden hersteld, iets dat minder gewenst is. Wissen is niet voldoende, formatteren is een betere methode.

Voor Linux en Mac OS X kan de gehele inhoud worden overschreven met het volgende commando vanaf de prompt:
dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX bs=1M

Hierbij moet /dev/sdX vervangen worden met de ID van de drive. Let op de juiste drive te specificeren, je zou niet de eerste zijn die de verkeerde drive wist. Meer dan een keer wissen is voldoende, in tegenstelling tot magnetische harde schijven, waar je een aantal malen moet wissen.

In Windows moet je naar ‘Deze Computer’ gaan. Klik rechts op de drive die moet worden gewist, kies formatteren en verwijder op het volgende scherm het vinkje bij Quick format. Daarna klik op start en alle data is bij formatteren verdwenen.

Het bovenstaande gaat ook op voor geheugenkaarten.

Interessant voor het wissen van harde schijven en SSD’s zijn in dit verband de volgende links: Disk wiping and data forensics: Separating myth from science, and Erasing SSDs: Security is an issue.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter