‘Gegarandeerd vertrek’ misleidend in Coronacrisis

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 29 augustus 2020
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28Op 8 juli 2020 heeft de Reclame Code Commissie (hierna: Commissie) een uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht over een uiting op de website van OAD Reizen.[1] In dit artikel wil ik deze uitspraak nader bespreken. Daarbij zal ik eerst ingaan op de feiten, daarna het juridisch kader en tot slot de beoordeling van de Commissie.

Er is een klacht ingediend bij de Commissie over een uiting op de website van OAD. Ik zal hierna de uiting zoals opgenomen in de uitspraak citeren:

“Wandelvakantie Ierland.”
“GEGARANDEERD VERTREK”
“Maandag 8 juni 2020, met vertrekgarantie, van 1099 voor 1079”

De reden voor de klacht is dat alle busreizen t/m 5 juni 2020 zijn geannuleerd door OAD Reizen. Diverse reizen later in juni werden desondanks door haar aangeboden met de vermelding gegarandeerd vertrek (zoals ook hierboven). OAD Reizen voert als verweer aan dat de term ‘gegarandeerd vertrek’ gebruikelijk is in de reiswereld en wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde groepsreis zal doorgaan ongeacht het aantal deelnemers. Het is volgens haar gebruikelijk dat er bij groepsreizen een minimaal aantal deelnemers moet worden gehaald voordat de reis doorgang kan vinden. De term heeft volgens haar geen betrekking op calamiteiten en onverwachte omstandigheden.

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

Relevant zijn artikel 7 jo. 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC).[2]

Artikel 7 NRC

“Reclame mag niet oneerlijk zijn. Reclame is oneerlijk wanneer zij in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren. Misleidende reclame en agressieve reclame zijn in ieder geval oneerlijk.”

Artikel 8.3 NRC

“Als misleidend wordt eveneens beschouwd reclame die het volgende behelst en de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen
(…)
een omissie, een verborgen houden, of een op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.”

Kort samengevat is dus de vraag of de bovenstaande uiting van OAD Reizen tot gevolg heeft (of kan hebben) dat een van haar (potentiële) klanten zich inschrijft voor een reis, maar dat niet had gedaan als hij wist dat de reis niet door kan gaan in verband met de Coronacrisis.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de term “GEGARANDEERD VERTREK” zo opvatten, dat sprake is van een reis waarvan bij
voorbaat zeker is dat deze zal doorgaan.
De gemiddelde consument zal volgens de Commissie wel begrijpen dat een plotseling opkomende verhindering (zoals bijvoorbeeld een aardbeving) kan betekenen dat de reis geen doorgang zal vinden.

Dat betreft dan dus een omstandigheid die voorafgaand – op het moment van aanbieden – niet al kon worden voorzien. Daarom had OAD Reizen haar (potentiële) klanten meer duidelijkheid moeten geven over de betekenis van de term “GEGARANDEERD VERTREK” en hoe deze garantie zich verhoudt tot de Coronacrisis. Het was immers op het moment van aanbieden al duidelijk dat de Coronacrisis tot gevolg kan hebben dat de reis geen doorgang kan vinden. Zonder deze uitleg is het voor de gemiddelde consument niet duidelijk hoe hij de bovenstaande term moest begrijpen. Daarmee is sprake van een misleidende reclame in de zin van artikel 8.3 onder c NRC en dat maakt vervolgens dat sprake is van een oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

De commissie beveelt OAD Reizen daarom om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter