Getty Images claimt bij uitgever

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 19 augustus 2012
view counter

Libris-boekhandel Broekhuis (Almelo, Hengelo en Enschede), heeft een claim mogen ontvangen van Getty Images, omdat op haar website het omslag stond afgebeeld van een boek met een foto van Getty Images. De uitgever van het boek heeft de rechten hiervoor voldaan, boekhandel Broekhuis toonde de foto echter zonder typografie. Volgens Broekhuis is het gebruikelijk dat promotiemateriaal zo wordt gebruikt én is de foto gebruikt in de juiste context. “De uitgever moet de boekhandel vrijwaren. Ik moet er vanuit kunnen gaan dat de rechten voor alle 12.000 titels die we in huis hebben in orde zijn.” aldus eigenaar Kees Schafrat. De claim van Getty bedraagt ruim € 700.

Bron: Boekblad

Commentaar redactie PhNm: Het gegeven dat volgens Broekhuis 'dit altijd zo wordt gedaan' is van geen enkele betekenis, wetten gaan boven gebruiken. De foto werd geleverd voor een boekomslag, wil je met een boek adverteren dan laat je dit eindproduct zien, dit is toegestaan. Het publiceren van de losse foto echter is in principe een op zich staande nieuwe openbaarmaking. Hoewel men kennelijk over dit geval zou willen discussiëren staat Getty Images volledig in haar recht, en heeft niet in de laatste plaats mogelijk zelfs de contractuele zorgplicht om namens de fotograaf hier tegen op te treden. De fotograaf zal (een deel) van de vergoeding op zijn sales report zien verschijnen en uitgekeerd krijgen.

Een vrijwaring van de uitgever staat ook los van de claim wegens inbreuk, de boekhandelaar die ongeoorloofd publiceert wordt als inbreukmaker gezien. De laatste zal hier dan, al dan niet op grond van een vrijwaring, met de uitgever uit moeten zien te komen. Overigens is de rekening van Getty Images bepaald niet te hoog te noemen, in Nederland worden in geval van inbreuk vaak hogere vergoedingen toegekend.


14 augustus

Nieuwe ontwikkeling, Getty Images zet claim op Boekhandel Broekhuis niet door

Blijkens een mededeling in Boekblad, orgaan voor de boekhandel:

Getty Images trekt rekening voor Broekhuis in. Getty Images ‘is bereid de schending van auteursrecht tegen Boekhandel Broekhuis als niet ontvankelijk te verklaren’. Dat heeft het bedrijf gisteren laten weten aan directeur Kees Schafrat van boekhandel Broekhuis. Broekhuis hoeft de rekening van 713,40 euro voor het plaatsen van het omslag van Voor ik ga slapen van S.J. Watson op de website daarom niet te betalen. Getty Images erkent dat ‘de uitgever Ambo|Anthos voor deze afbeelding een licentie heeft aangeschaft.’

Omdat de formulering wat vreemd is vroeg PhotoNmagazine.eu de afgelopen dinsdag, 14 augustus, de juridische afdeling van Getty Images te Londen op de volgende wijze om commentaar:

Vanmorgen kreeg PhotoNmagazine de volgende tekst gepresenteerd, gepubliceerd in 'Boekblad'”:

(...)


Wat mij in eerste instantie bevreemdt is de zinsnede 'Getty Images is bereid (...) niet ontvankelijk te verklaren.'

De term 'niet ontvankelijk' wordt uitsluitend gebezigd door rechtsorganen zoals Justitie en Rechters, nooit door claimende partijen en zeker niet in dit verband.

Verder komt de opmerking 'Getty Images erkent dat ‘de uitgever Ambo|Anthos voor deze afbeelding een licentie heeft aangeschaft.’ bij mij wat vreemd over. Dit behoeft toch niet te worden erkend? De licentie staat immers los van de inbreuk?

Ik kan mij natuurlijk vergissen, maar het lijkt er op dat, door deze wijze van formuleren in Boekblad, Getty Images in een verkeerd daglicht wordt geplaatst. Namelijk dat van de rechtspersoon die onterecht claimt en hiervoor het boetekleed aantrekt.

Dat commerciële belangen er toe kunnen leiden dat een schadeclaim (iets anders dan een rekening)  wordt ingetrokken is natuurlijk zeer wel denkbaar en zeker geen doodzonde.

Mag ik van u hierop zo mogelijk een snelle reactie, ik zou deze graag ook heden nog willen plaatsen.

Tot op heden, 19 augustus, is er van de zijde van Getty Images geen enkel antwoord vernomen.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter