Google-taks?
EU-plannen voor nieuwsuitgevers uitgelekt

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 8 februari 2017
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

portret van Sacha SchravenDe onlangs uitgelekte conceptrichtlijn[1] voor de herziening van het Europese auteursrecht bevestigt de eerder al bekend geworden plannen van de EU ten aanzien van de auteursrechten van de nieuwsuitgevers. Deze herziening zou —het betreft immers een wetvoorstel— als gevolg kunnen hebben dat de nieuwsuitgevers bedrijven als Google en Facebook een vergoeding kunnen vragen voor het openbaren en verveelvoudigen van (delen van) nieuwsberichten.

De achterliggende gedachte is dat de achterblijvende inkomsten van nieuwswebsites op deze manier zullen worden aangepakt. Zij stellen hun berichten op dit moment dikwijls kosteloos ter beschikking en zijn hierdoor dan ook in grote mate afhankelijk van reclame-inkomsten.

De reacties op het uitgelekte document zijn gemengd. Tegenstanders waarschuwen voor het negatieve effect dat de aangekondigde wetgeving zou kunnen hebben op zogenaamde news aggregators; diensten die nieuws verzamelen en titels met een korte toelichting weergeven. Hierdoor zou het voor de burger moeilijker worden om het nieuws te volgen. Andere bezwaren zijn dat de innovatie in de technologie voor nieuwsvoorziening en de diversiteit in de journalistiek op deze manier kunnen worden verminderd.

Anderen, zoals hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz, menen dat de nieuwe regels nauwelijks aanvullende bescherming bieden voor de uitgevers, omdat deze regels de uitgevers wel een mogelijkheid maar geen recht op een vergoeding bieden.

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat dit slechts een wetsvoorstel betreft dat nog de gehele wetsprocedure van de EU moet doorlopen, waardoor het vrijwel zeker nog enkele wijzigingen zal ondergaan.

view counter