Grensoverschrijdende inbreuk

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 26 september 2013
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 16Wat te doen als de foto’s waarmee u uw brood verdient, verschijnen op buitenlandse websites? Uiteraard zonder dat een licentievergoeding is betaald of uw naam ook maar wordt vermeld. Het lijkt onbegonnen om hier iets tegen te doen, immers de kosten die gemaakt moeten worden om een buitenlandse inbreukpleger aan te spreken zijn vaak groter dan de schadevergoeding die u kunt vorderen. Tenzij u bekend bent met het buitenlandse rechtssysteem en goede contacten hebt, maar dit is voor veel fotografen niet het geval. Een buitenlandse inbreukpleger zal hierdoor minder snel aangesproken worden en het maken van inbreuken zal voor een buitenlandse website een manier zijn van makkelijk voorzien in ‘gratis’ content.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Het zou makkelijk zijn als deze buitenlandse inbreukplegers in Nederland voor de rechter kunnen worden gedaagd. Binnen de Europese Unie is dit mogelijk wanneer u kunt aantonen dat de schade door de inbreuk (ook) is geleden in Nederland.[1] Dat inbreuk is gepleegd op een Nederlands recht onder de Nederlandse auteurswet is hiervoor niet voldoende. Een website zal zich moeten ‘richten’ op Nederland. Het richten op een lidstaat behelst meer dan het simpelweg toegankelijk zijn van een website.

Er bestaat in Nederland verschillende jurisprudentie over wat dit richten precies inhoudt. Indicaties kunnen zijn dat een website een .nl adres heeft en dat de website in het Nederlands is. Maar ook dat je vanuit Nederland een bestelling kan doen (Ideal of Paypal) en of er ook specifiek bezorgd kan worden in Nederland.

Het Europese Hof zal zich binnenkort ook buigen over de vraag wanneer een fotograaf, geconfronteerd met een buitenlandse (Europese) inbreuk, kan procederen in eigen land. Een Oostenrijkse fotograaf heeft in deze kwestie een Duits bedrijf voor de Oostenrijkse rechtbank gedaagd. Behalve dat deze zaak specifiek over het probleem van fotografen gaat, is deze kwestie ook interessant wat betreft het belang van de taal van een website. Wordt hiermee een bepaalde gerichtheid aangenomen als de website in het Duits (of Nederlands), of is er meer voor nodig? Met name voor Belgische inbreuken op de foto’s van Nederlandse fotografen zeer interessant. Wij volgen de zaak en zullen u op de hoogte houden.

[1] Op grond van artikel 5 lid 3 van de EEX-verordening (Verordening 44/2001) geldt dat bij een auteursrechtinbreuk zowel op het grondgebied van de lidstaat waar de inbreuk is gepleegd als de lidstaat waard de schade is ingetreden kan worden geprocedeerd.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter