Hausse in fotografiebeurzen

Dromen van rijkdom of sprake van boerenbedrog?

prentbriefkaart uit 1902
view counter

2015 was een opmerkelijk jaar. Niet in de zin dat er zoveel wereldschokkende gebeurtenissen plaats vonden, of revolutionaire zaken waren te beleven. Maar wel, buiten de gevestigde orde, nogal wat ambitieuze roeptoeterij, uitmondend in een boterzachte natriekende veest dan wel in de immense stilte die astronauten uitsluitend in een ruimtelijk vacuüm aantreffen.

Fotografiebeurs op wereldniveau

bezoekster bij stand van fotoboekenIn Europa zijn er een aantal grote fotografische evenementen. Van wereldfaam is uiteraard de Photokina in Keulen en je zou er in zekere zin ook de IFA elektronicabeurs toe kunnen rekenen, alleen gaat het daar niet uitsluitend over fotografie. Zoals niet alleen door Samsung, die haar eerste CMOS sensor geïntroduceerde, maar ook het oprekken van het vak van fotograaf naar het werken met smartphones. En ook gaat het over digitale communicatie en transmissietechnieken ten behoeve van twitterige zwets en al dan niet bewegende selfies via ether, kabel en satelliet. Maar om het verder te beperken tot fotografie, ook Paris Photo heeft, net als toonaangevende grootschalige evenementen op fotografisch gebied, een bovennationale uitstraling.

BeNeLux

In België was er ooit een klein handelsbeursje, zeer genoeglijk, voor het vak. Alwaar lijstenhandelaren, album- en cartonnagebedrijven hun waren presenteerden aan fotografen en ijverig seizoenorders noteerden. Enkele stands met apparatuur maakten het geheel af, lezinkje, workshopje, met in de pauzes een prima en kostenloos buffet. Het was alles erg gemoedelijk, maar ook hier voltrok zich een evolutie. ViPi Publishing, een samentrekking van Philippe Vermeire uit Chastre en Piet Germeys uit Berchem verplaatsten het beursevenement naar Brussel in het kapitale historische complex Tour&Taxis.*1

Het initiatief van ViPi is ondertussen een gevestigde waarde geworden in België. En hoewel ViPi Events de beurs oorspronkelijk voor fotografie, video en de beeldvormingsindustrie in het algemeen organiseerde, moest de beurs tegenwoordig wel tegemoetkomen aan de roep om schaalvergroting. In 2015 opende de beurs daarom ook haar deuren voor het grote amateur en consumentenpubliek. Om deze nieuwe aanpak kracht bij te zetten, werd de beurs omgedoopt tot Imaging Days*2. In het weekend is het voor iedereen toegankelijk, de maandag is uitsluitend bedoeld voor de professional.

Drone Days en enkele cijfers

open hal bestaande uit meerdere 'gebouwen' ieder met schuin dakIn 2015 werden de Imaging Days, mede om tegemoet te komen aan de exposanten die hun financiële middelen zo efficiënt mogelijk moeten inzetten, dus opengesteld voor publiek. Tegelijkertijd werd er 'gepartnert' met de Drone Days, een initiatief van EspaceDrone, een professioneel vormingscentrum voor drone piloten in België, gevestigd op ILModrome in Liernu (provincie Namen). Op de Drone Days werden vliegdemonstraties geboden alsmede een aantal conferenties over uiteenlopende onderwerpen, zoals de Belgische en de Europese luchtvaartwetgeving.

Bij de Imaging Days waren er 53 exposanten die gezamenlijk 200 merken voerden. De beursoppervlakte bedroeg 4000 m2 en men noteerde totaal 4750 bezoekers over alle dagen. Op de Imaging Days kwamen 1768 professionals af, op de Drone Days op 1182 drone-professionals. De bezoekers kwamen ook uit het buitenland, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland. Voor deze beurs wordt een entree geheven van tien Euro, een bedrag dat zowel voor een professional als een goede amateur geen enkel beletsel hoeft te vormen. Het ticket dat men krijgt geeft toegang tot alle activiteiten op de beurs. De professionelen onder de bezoekers zijn hier overigens van vrijgesteld.

Nederland

Een beurs die het jaar na jaar goed doet is Professional Imaging. De beurs richt zich op de Benelux. Alweer een paar jaar terug verhuisd van het NBC in Nieuwegein naar het beter bereikbare Nijkerk, wist organisator Peter Duringhof het beursoppervlak naar 6000 m2 te vergroten. Er wordt zelfs gespeculeerd op nóg groter in de toekomst. Dit jaar nadert alweer de 17e editie op rij. De organisator, van huis uit fotograaf, weet uitstekend te peilen wat eronder beeldmakers leeft en bovendien heeft hij goede contacten met de toeleveranciers van de beroepsgroep. Voor een organisator een groot goed wanneer je de trends werkelijk aanvoelt. Natuurlijk valt er wel eens wat kritiek, maar in het algemeen zijn zowel exposanten als bezoekers zeer te spreken over Professional Imaging. Jaar op jaar zijn er goede workshops en vooraanstaande sprekers uit eigen land, maar ook uit andere landen en continenten. Het is behalve een beurs ook een centrum waar men veel kennis vandaan kan halen. En voor het contact tussen de leden van de beroepsgroep wordt veel ruimte geboden. Drie theaters voor de sprekers, een live studio waar seminars worden gegeven. Op een kleine maand geleden was er een wachtlijst voor de exposanten, dit geeft de kwaliteit wel aan. En kwaliteit is een van de speerpunten. Vorig jaar waren er ruim 9.000 bezoekers.

Luxeprobleem

bezoekers bij Nikon standHet beursbezoek, op de eventuele parkeergelden na, was geheel kosteloos. Het negatieve bijeffect was dat, omdat 'het niets kost', veel mensen inschreven op basis van 'ik weet niet of ik echt ga, maar voor de zekerheid…' Het gevolg was dat het door de brandweer toegelaten maximum beurtickets werd uitgegeven en de inschrijving stopte volgens het principe vol is vol. In de praktijk bleek echter de laatste jaren dat er ongeveer 30% niet op komt dagen. Vele bezoekers die wél hadden kunnen komen waren hier dan de de dupe hier van. Dit probleem is opgelost met een entreeprijs van 10 Euro, die het zogenaamde 'no-show percentage' moet terugdringen. In verband hier mee is nu weer mogelijk voor de twijfelaars om tijdens de beurs te registreren en zodoende een ticket te bemachtigen.

In het geheven tientje zitten overigens alle kosten voor de beurs verwerkt. Zoals de parkeergelden, het busvervoer van en naar enkele meer afgelegen parkeerterreinen en het spoorwegstation. Iedere bezoeker mag alles bijwonen, met uitzondering van de masterclasses, waarvoor vooraf moet worden ingeschreven. Net zoals in België, zijn de leden van beroepsorganisaties van de entreeprijs vrijgesteld wanneer zij zich tijdig registreren.

Me too

Er is een overvloed van beurzen en evenementen. Zoals een van onze relaties zei: “Zou je alles bezoeken dan kwam je niet meer aan je werk toe” of woorden van die strekking. Er worden steeds andere evenementen met een beurskarakter georganiseerd, die vaak ook erg leuk zijn. Kleinschalig en soms rond een thema. Zoals de ‘Veluwse Fotodagen’ waar Camera Tools voor tekent, een evenement voor de klanten en relaties, waar ook anderen welkom zijn. Men kon daar vorig jaar volgens de organisatie in september op de twee beursdagen 1200 bezoekers per dag noteren.

Ook Dupho organiseerde tezamen met een handelspartner een beursje met lezingen in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar naar schatting van twee bezoekers zo'n 400 tot 800 aanwezigen waren. De foto-opleidingen organiseren ook het een en ander en bedrijven hebben klantendagen. Een vervelend bijverschijnsel van deze 'gezelligheid' is echter wel dat de exposanten hun budgetten over veel evenementen moeten verdelen. En iemand die een nieuw objectief koopt, doet dit maar één keer.

(De hierboven genoemde aantallen van de laatste twee evenementen zijn echter niet door ons geverifieerd, dit even als 'disclaimer'.)

Imaging World

Er zijn echter anderen die de successen van de huidige grote evenementen zien en ook wat van de taart willen. Of liever gezegd de hele taart. Zo werd PhotoNmagazine benaderd door een vertegenwoordiger van een organisatie die in Utrecht in de Jaarbeurs een nieuwe zeer grootschalige beurs wilde organiseren: 'Imaging World', met als doelgroep de vakman, de amateur en de consument, met als klapper voor het vak een zogenaamde Pro Zone. Met als bottom line 'dat wij samen wellicht veel voor elkaar zouden kunnen betekenen en samen iets leuks zouden kunnen gaan doen.' Hier past slechts een beleefd knikken. Een dergelijk concept zou inhouden dat bijvoorbeeld een Nikon zowel een stand in de consumenten- als in de Pro Zone moet hebben. En dat lijkt iets te veel van het goede. Vanuit de ervaring van drie stafleden van PhotoNmagazine met de organisatie van de mega-computerbeurs 'HCC-dagen', waar in de 'Gouden Eeuw' rond de 150.00 bezoekers de Jaarbeurs binnenkwamen weten wij, dat toen het aantal bezoekers drastisch afnam, het gedaan was met deze traditie. De Jaarbeurs bleek een te kostbare locatie voor een dergelijk evenement met slechts 25.000 bezoekers.

Hoge entreeprijzen

Een tweede aspect was, dat toen wij in maart werden benaderd, er behalve het maken van wat plannen, nog niets was georganiseerd. Wel wist men dat de beurs in november drie dagen zou gaan duren en volgens de organisatoren zeker een 50.000+ aantal bezoekers zou trekken. Een beurs van degelijk formaat begint eigenlijk al een jaar van te voren. De entreeprijzen lagen te hoog, voor alles moest bovendien apart worden betaald. En voor een bezoeker is het een uitgemaakte zaak dat je een budget maar eenmaal kunt uitgeven. Een tweede beurs die meer kost en pro rato minder oplevert voegt niets toe maar vreet iets op. Ook de evenementen voor de professionals waren veelal onzinnig en bedacht van achter het bureau van een boekhouder. Zoals een theaterprogramma met inspirerende verhalen, live fotografieshows door beroemdheden, zes masterclasses en 85 korte workshops, een grote ruimte waar je de kunst van het maken van nachtopnames bij zou worden gebracht, of een soort cursusachtige workshop waar je kon leren om te gaan met flitslicht. In feite hetzelfde als een workshop haring schoonmaken voor haringboeren. “Mijnheer Edison, de gloeilamp werkt als volgt...”

Een enquête van Bureau Beeldvorming van Joep Kock onder beurexposanten had eind juni al de volgende cijfers laten zien: 7,1% wilde deelnemen, 36% wilde dit per sé niet, 53% antwoordde “ik weet het nog niet” en 3% ten slotte reageerde niet. Joep Kock schreef hier later in een aanvulling nog over: “(…) Zoom Experience, en Dutch Bird Fair telden slechts enkele edities en de ImagingXperience kwam niet van de grond. (…) Wie aan de organisatie nieuwe beurs moet beginnen zou zich in mijn beleving dan ook in eerste instantie moeten bezinnen op reputatieschade: eerst de boel met veel tamtam aankondigen en vervolgens met stille trom vertrekken is geen reclame”. Een standpunt waar wij ons geheel in kunnen vinden.

Eeuwige jachtvelden, maar wel verlaten

Toen uiteindelijk bleek dat er voor het ambitieuze evenement een overdonderend aantal exposanten was, bestaande uit HP en misschien Adobe, werd het geval half augustus in stilte afgelast…

Wij zijn vorige week naar de nog steeds in de lucht zijnde website van Imaging World gaan kijken. Wij troffen daar schreeuwerige aankondigingen en woeste interactieve plannen aan benevens een in het geheel niet ingevuld programma. Het leek wel een spookstad na een kernramp. Wij raden iedereen aan die ons voorbeeld volgt om een rouwkrans of desnoods een bosje vergeet-mij-nietjes mee te nemen….

Foto Fair, dagjes Beekse Bergen voor professional en gezin

Een ander fenomeen, waarbij je af kunt vragen of je niet wordt beduveld is de Foto Fair die gehouden wordt in de in de Beekse Bergen. De organisatie riep vorig jaar heel hard, en nu nog steeds: “De Fotofair 2016 is hét foto, media en drone evenement voor foto- en videoliefhebbers, van amateur tot professional. De Fotofair wordt zowel binnen als buiten gehouden (…)

Vorig jaar claimde 'de grootste organisatie in de BeNeLux' een beursoppervlak van 4750 m2. Dit is echter voor een groot deel een terrein buiten met wat tenten. In 2015 waren er naar eigen zeggen 66 standhouders. De verwachting was dat er 8 a 10.000 bezoekers zouden komen. Het netto resultaat bleek volgens de organisatie uit te komen op 5467 bezoekers. Echter, bronnen uit de exposantenhoek twijfelen hier aan.

Verder kan men lezen: Wij (H & J Creatie BV te Rotterdam) zijn de ontwikkellaars (inderdaad, met dubbel l) van de Fotofair. Het grootste Fotofestival in de Benelux op 30 - 31 mei 2015 resp. 28 - 29 mei 2016.

Kennelijk is er toch sprake van een ontwikkelfoutje. Dit laagdrempelige evenement 'waar je ook met je gezin naar toe kan' is echter allesbehalve laagdrempelig. *3

Onwaarheden

webpagina Foto Fair 2016 met aankondiging lezingen Adobe, Terry White en Piet Van den EyndeDe claim 'Grootste Fotofestival in de Benelux blijkt uit de voorgaande cijfers echter niet waar te zijn. Er zijn ook fotofestivals met een niet verkoopbeurskarater, te denken valt aan de 'Unseen Fotofair' die zich voor het grootste deel op het terrein van de Wester Gasfabriek in Amsterdam afspeelt. Een evenement dat toch wel wat groter is en als 'top' kan worden beschouwd, of het internationale Breda Photo. En niet te vergeten Naarden. Om niet te spreken van een handjevol festivals in België, zoals Knokke of het betrekkelijk grote Antwerpse Lowland Festival en de hieraan gekoppelde Lowland fotografiebeurs. .

Wij hebben gekeken naar het aantal exposanten volgens de opgave op de website. Het blijk hier te gaan om 52 exposanten. Er zijn meer stands, doch hier worden de workshops gegeven...

Echter, de organisatie H&J Creatie lijkt niet in haar laatste onwaarheid te zijn gestikt. Er wordt een non-stop lezingenprogramma aangeboden dat van Adobe uit zou gaan. (Zie illustratie). Kostenloos, het toegangsbewijs geeft hier recht op, zo wordt met verve aangekondigd. Adobe, zo  blijkt echter uit een document dat in ons bezit is, neemt niet deel aan de Foto Fair. Deze aangekondigde Adobelezingen zouden volgens Foto Fair worden gegeven door de Belgische fotograaf en opleider Piet Van den Eynde en de Amerikaanse fotograaf Terry White. Piet van den Eynde die wij goed kennen en Terry White met wie ik vorige week in een ander kader nog contact had blijken echter van niets te weten…

Ook meldt de organisatie dat zij op de aan het evenement verbonden fotowedstrijden belasting inhouden. Het gaat dan om de wedstrijd Fotowedstijd.eu: “Bij alle prijzen is al kansspelbelasting ingehouden.”

Of die belasting voor prijzen in een fotowedstrijd daadwerkelijk wordt afgedragen is nog maar de vraag. De Belastingdienst zegt namelijk over een verschuldigde kansspelbelasting:

Er is sprake van een kansspel als u mensen de gelegenheid geeft om prijzen te winnen bij:

  • een spel waarbij toeval of geluk bepaalt wie wint
  • een prijsvraag waarbij de kennis en/of vaardigheden van de deelnemers bepalen wie wint

Voorbeelden van kansspelen zijn: bingo's, loterijen, casinospelen, weddenschappen en quizzen.

De conclusie lijkt te zijn dat je fotowedstrijden niet met bingo's of eenarmige bandieten wint, maar door een juryoordeel, dus is er geen sprake van kansspelbelasting. Hooguit zou er over de geldelijke inkomsten inkomstenbelasting moeten worden betaald, maar daar is een drempelbedrag voor en de hoogte wordt bepaald via de aangifte inkomstenbelasting.

gebouwen van het Event Center Beekse Bergen

Resumerend

Dus een dagje Foto Fair, daarin niet mee genomen de kosten die mijn gezin op deze gezellige dag maakt, kunnen zomaar (een workshopje pikken plus een masterclass) inclusief parkeren tot ruim boven de € 100 belopen. Toch wel even ietsje anders dan het tientje bij de Imaging Days of bij Professional Imaging, waarbij inhoudelijk en wat betreft de beursexposanten heel veel meer wordt geboden. En dan hebben wij het nog niet gehad over kwaliteit en over de sterlezingen die, hoewel aangekondigd, geen plaats kunnen vinden omdat de betrokkenen niet door Foto Fair zijn ingehuurd. Eigenlijk een beetje….ehhhh...nou ja...

*1 De naam Tour & Taxis is afkomstig van de familienaam Von Thurn und Tassis. Deze familie stichtte de Post en gebruikte de moerassige terreinen langs de haven als weide voor de paarden.
Tot in de 18de eeuw organiseerden zij de postverdeling vanuit Brussel.
Frans Von Tassis dokterde het originele systeem uit van “koeriers te paard”, die elkaar in elke stad aflosten. Zo hield deze beroemde familie 335 jaar lang de touwtjes in handen bij de Post. In 1910, een tiental jaar na de feestelijke opening van de werf langs het kanaal door koning Leopold II, werden de prestigieuze gebouwen, het Koninklijk Pakhuis met de bijgebouwen en het Goederenstation dat werd gebouwd onder leiding van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de toenmalige eigenaar van dit terrein, voor het eerst in gebruik genomen.

*2 Overigens moet de naam Imaging Days niet worden verward met de Imaging Days in Haarlem. Dit is een evenement, gericht op de radio- en TV wereld. De beurs wordt bezocht door professionals als radio- en tv producers, regisseurs, creatieven, presentatoren en anderen uit de hogere omroepregionen. Het evenement draagt ook een internationaal karakter.

*3

De prijzen van de Foto Fair

Een dag ticket kost € 12,50
Daar komen nog 'behandelingskosten' bij van ··· € 1,-
Per persoon is men dan kwijt
Dit is inclusief toegang tot het theater en de verkoopstands op de beurs. En natuurlijk tot de fictieve Adobe lezingen van Piet van den Eynde en Terry White.
€ 13,50
De workshops worden in aparte stands gegeven, duur 1 ½ uur € 20,- en 12,50
De 'Pro workshops', duur 2 uur € 20,-
Workshop Masterclass, duur 3 uur € 49,50 / 59,50
De masterclasses zijn echter wel inclusief Foto Fair, dat scheelt weer € 12,50...  
Parkeren kost € 6,-

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter