Het belang van duidelijk afspraken bij het verlenen van toestemming

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 29 november 2017
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven
view counter

Voor een auteursrechthebbende is het van belang om bij het verlenen van toestemming voor het gebruik van een foto duidelijk aan te geven tot hoever de toestemming strekt. Wordt in het algemeen toestemming gegeven voor het gebruik van de foto zonder hier grenzen aan het stellen dan kan het zo zijn dat de fotograaf de gebruiker van de foto een onbegrensde toestemming geeft voor ieder gebruik van de foto. Dit is uiteraard niet wenselijk.

Bij het geven van een onbegrensde toestemming geeft de fotograaf zijn rechten voor een groot deel prijs. Als exclusief auteursrechthebbende kan enkel de fotograaf rechtmatig toestemming geven voor een het gebruik van de foto. De waarde van dit exclusieve recht verminderd m.i. indien er aan deze toestemming geen duidelijke grenzen gesteld wordt. Hierbij kunt u onder andere denken aan een beperking qua duur van de foto of een beperking in welke medium en voor welk doel een foto gebruikt mag worden.

In een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag[1] wordt geïllustreerd hoe belangrijk het is om bij het verlenen van toestemming aan te geven tot hoever de toestemming strekt. In deze kwestie had de fotograaf in opdracht van een derde portretfoto’s gemaakt. De geportretteerde heeft de fotograaf nadien verzocht om de foto’s aan hem te doen toekomen. De fotograaf heeft de foto’s aan de geportretteerde versterkt en aangegeven dat de foto’s uitsluitend voor privégebruik bestemd zijn en dat voor overig gebruik, waaronder online of print, eerst met de fotograaf contact opgenomen dient te worden. Dit lijken mij zeer duidelijk afspraken. Toch heeft de geportretteerde de foto’s openbaar gemaakt op de website van zijn politieke partij zonder nadere toestemming van de fotograaf.

De fotograaf heeft de geportretteerde aangesproken ten aanzien van inbreuken op zijn auteursrechten, nu de fotograaf geen toestemming heeft gegeven voor het betreffende gebruik van de foto’s online. De Rechtbank Den Haag is ook van oordeel dat er sprake is van inbreuk op de rechten van de fotograaf. Hierbij merkt de Rechtbank op dat de fotograaf bij het toezenden van de foto’s nadrukkelijk heeft vermeld dat de foto’s enkel voor privégebruik is en dat enig ander gebruik niet onder de toestemming valt.

Deze uitspraak onderstreept wat het belang is van duidelijke afspraken bij het verstrekken van toestemming. Als de fotograaf de opmerking dat de foto’s enkel in de privésfeer gebruikt mochten worden achterweg had gelaten is het nog maar de vraag of er sprake was geweest van een inbreuk. In dat geval dient e.e.a. naar de omstandigheden van het geval worden gekeken wat precies onder de toestemming valt en daarbij wordt dan ook gekeken naar wat de gebruiker mocht verwachten in dat geval.

Alhoewel op degene, die zich beroept op het feit dat er toestemming is verkregen van de fotograaf, de verplichting rust om die toestemming te bewijzen, is het handig om hierop bedacht te zijn bij het geven van toestemming voor het gebruik van de foto. Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent de omvang van de toestemming is de kans kleiner dat een eventuele inbreukkwestie uitmondt in een gerechtelijke procedure. Het advies is dan ook om steeds bij het toezenden van foto’s en op de factuur te vermelden om welke foto’s het gaat en waar deze (uitsluitend) voor gebruikt mogen worden. Een kleine moeite die een groot voordeel op kan leveren in geval van een conflict.

view counter