Hoe legt u uw auteursrecht vast?

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 15 april 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

portret van Bas ReijneU heeft een geweldig idee voor een foto, u weet al precies welke lens het beste is en op welk moment van de dag het licht optimaal is voor de foto. Vervolgens maakt u van uw idee een realiteit en vraagt u zich af: hoe kan ik vastleggen dat dit mijn foto is?[1]

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat de foto, auteursrechtelijk beschermd is vanaf het moment dat u deze neemt, als deze een “eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker heeft”.[2] Het eigen oorspronkelijk karakter houdt in dat de foto niet ontleend mag zijn aan een ander werk. Dat betekent dat u niet iemand anders foto na mag maken, maar bijvoorbeeld ook niet de uitvoering van een schilderij mag namaken in een foto. Uw foto moet dus echt het resultaat zijn van uw eigen keuzes, ook al mag u zich daarbij wel laten inspireren door het werk van anderen. Wanneer u echter een foto maakt van een auteursrechtelijk beschermd werk, bijvoorbeeld van een schilderij, dan kan die foto op zich wel weer auteursrechtelijk beschermd zijn, maar dan moet die foto wel meer zijn dan alleen een andere weergave van dat schilderij. De persoonlijke stempel ligt vervolgens in de keuzes die u maakt. Denk daarbij aan de onderwerpkeuze, de compositie, de uitsnede, gebruikte lens, de hoek, het licht ect. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, geniet u naar Nederlands recht auteursrechtelijke bescherming. Een registratie van uw werk of het aanbrengen van een ©teken is in Nederland niet nodig. Indien u in het buitenland zaken doet zou dat anders kunnen liggen.[3]

Ten tweede moet ik u erop wijzen dat u voor de handhaving van uw auteursrecht mogelijk moet bewijzen dat u de maker bent. Het is daarom slim om te overwegen hoe dat kunt bewijzen. Dit kunt u op verschillende manieren doen. U kunt uw foto bijvoorbeeld (laten) publiceren met naamsvermelding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan publicatie in een tijdschrift of op uw eigen website. Tevens kunt u aan de hand van de unieke EXIF-data van de foto aantonen dat u de maker bent. Mocht u de foto bijzonder waardevol zijn en wilt u hem (nog) niet publiceren, dan zou u kunnen kiezen voor een i-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom om zo aan te kunnen tonen dat u de foto op een bepaalde datum in uw bezit had.[4] Tevens zou u een afdruk van de foto in een envelop naar uzelf kunnen sturen zodat deze een datumstempel krijgt. Het is dan natuurlijk van groot belang om deze gesloten te laten en contact op te nemen met uw auteursrecht specialist indien u de envelop met inhoud als bewijs wilt gebruiken.

Het auteursrecht ontstaat dus van rechtswege zonder dat daar vormvereisten zoals naamsvermelding, registratie, of een ©teken voor gelden. Om in een voorkomend geval te kunnen bewijzen dat de foto uw werk is en dat u de auteursrechthebbende bent, kan het goed zijn om vooraf te bedenken hoe u dat kunt doen. Daar zijn zoals gezegd meer manieren voor.

[1] Aangezien het blad waar deze bijdrage voor is geschreven een blad is voor beeldmakers is er voor gekozen om een foto als voorbeeld te gebruiken. De volgende informatie geldt voor alle werken in de zin van de auteurswet.

[2] HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme)
   HR 30 mei 2008, LJN:BC2153 (Endstra tapes)

[3] Bijvoorbeeld in Amerika waar het voordelig kan zijn voor de handhaving van auteursrechten om een werk te registreren. 

[4] www.intellectueeleigendom.nl/i-depot
Let op: aan deze registratie zijn kosten verbonden. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage kost een registratie 95 euro.

view counter