HUB uitgevers failliet
Het lot van de gedrukte media

Proloog
Gepubliceerd: 29 augustus 2013

afbeelding 2Het faillissement van HUB Uitgevers is  op dinsdag 27 augustus uitgesproken. De rechter heeft de faillissementsaanvraag geaccepteerd. De toekomst voor het bedrijf is op dit moment erg onzeker en dat lijkt, althans volgens insiders, nog gunstig uitgedrukt.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

HUB is een uitgeverij met een groot aanbod van merken en activiteiten. Met een ruime twintig consumenten- en B2B-titels is HUB met haar uitgaven in vrijwel ieder elk segment in de IT-, onderwijs-, gaming- en PC-industrie en in de fotografie vertegenwoordigd. HUB is ondermeer de uitgever van Computer Idee, PCM, Power Unlimited, IGN.nl, PC–Active, Hardware.info, Vives, Androidworld.nl, ZDNET.nl, Java Magazine, Linux Magazine, Network Pro, Focus, Fotomarkt, Inbeeld, Hyped.nl, Discovery Magazine en Media Totaal.

Volgens de organisatie zou de economische malaise verantwoordelijk zijn, waardoor de opbrengsten van de tijdschriften onder druk staan. Eerder al liet HUB Uitgevers daarom weten dat zij stopte met publicatie van het tijdschrift Jansen Magazine.

Er is echter een verschuiving in de media te zien van papier naar digitaal. Pricewaterhouse Coopers concludeerde al in haar mediarapport van vorig jaar dat zeker de helft van de Nederlandse titels zou moeten verdwijnen, dit omdat er een overschot aan titels is en het internet in de nieuwsvoorziening, speciaal in de vakmarkt, een steeds prominenter rol gaat spelen. Het bereik is, zeker met applicaties als Babylon en Google Translate, inmiddels internationaal geworden. De verschijningsdatum is per direct, de primeur op de hoofdpagina vanaf je iPod. Treffend is dan ook het gegeven dat HUB onlangs nog aan personeelsuitbreiding dacht,  met name voor de websites van de bladen.

Ondertussen melden de verschillende tijdschriften van HUB aan hun lezers dat ze voorlopig nog zullen verschijnen. "Wij blijven gewoon onze bladen maken en als het aan ons ligt ploft er binnenkort gewoon een nieuw nummer op je deurmat’ is de teneur die te beluisteren valt. Wishfull thinking? Wie betaalt dit? De tijd zal het leren.

Immers, alleen bij een overname van een of meer bladen zou het voortbestaan kunnen worden gegarandeerd en het klimaat is ongunstig.

Het is in ieder geval erg hard voor de mensen die er werken. Maar, de realiteit van vandaag onder ogen ziende, valt te concluderen dat het er bijna dagelijks een gedrukt medium verdwijnt. Is de vraag dan niet gewettigd dat na de degelpersen en de linotypes, nu de offsetpersen grotendeels aan de beurt zijn te verdwijnen? En met hen de hen het papieren medium?

view counter