Hyperlinken en embedden

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 7 januari 2012
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Er is een groot verschil tussen ‘hyperlinken’ en ‘embedden’. Hyperlinken kan worden aangemerkt als een wegwijzer naar een andere website, terwijl bij het embedden berichten direct op de eigen website worden opgenomen.

Op 2 november 2011 heeft de rechter nogmaals bevestigd dat hyperlinken echt alleen gezien kan worden als ‘digitale bewegwijzering’. Omdat hier slechts sprake is van ‘verwijzing’, worden auteursrechtelijk beschermde werken niet opnieuw openbaar gemaakt en is er geen sprake van auteursrechtinbreuk. (Rb Den Haag, 2 november 2011, Real Networks – X, IEF 10433).

Dat embedden wel een openbaarmaking inhoudt, bepaalde het Hof Den Bosch al op 12 januari 2010 in de uitspraak tussen C More Entertainment – MyP2P. Embedden is een nieuwe openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken zoals foto’s of video’s als onderdeel van de eigen website.
Hier voegde de Rechtbank Arnhem op 31 oktober 2011 aan toe dat wanneer sprake is van embedden, degene die het auteursrechtelijk beschermd materiaal als niet rechthebbende als eerste beschikbaar stelt via You Tube, aansprakelijk gesteld kan worden voor de door de auteursrechthebbende geleden schade.
Doordat het materiaal op een openbare website wordt geplaatst, is er sprake van een openbaarmaking. Bovendien is het met het medium YouTube voor derden erg makkelijk de filmpjes weer opnieuw op andere websites te embedden, en worden (wanneer de auteursrechthebbende geen toestemming heeft verleend) nieuwe inbreuken gefaciliteerd.

Kortom: Hyperlinken via een URL mag nog steeds. Embedden betekent niet alleen een nieuwe openbaarmaking waarvoor de embedder aansprakelijk gesteld kan worden maar kan ook tot de situatie leiden waarbij degene die het materiaal als eerste op YouTube beschikbaar stelt’ aansprakelijk is voor de schade omdat hij het maken van inbreuken faciliteert.

view counter