Hyperlinken toegestaan; uitspraak van het Hof inzake GeenStijl – Playboy

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 20 november 2013
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

portret van Carrie BoergonjeOp 19 november 2013 is door het Amsterdamse Hof uitspraak gedaan in het Hoger Beroep inzake de hyperlinkkwestie tussen GeenStijl en Playboy. Al eerder hield ik u hierover op de hoogte.

De feiten; kort

GeenStijl plaatste een link naar Imageshack, een Australische website waar bestanden tussen gebruikers gedeeld kunnen worden. De link verwees naar een bestand met daarin de uitgelekte naaktfoto’s van Britt Dekker voor het kerstnummer van Playboy.
De vraag die in het geding was is of het plaatsen van een hyperlink een auteursrechtinbreuk oplevert, en of deze specifieke manier van linken van invloed is op de beoordeling van de rechtmatigheid van de gebruikte link.

Hof

Het Hof overweegt in deze zaak dat het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk te vinden is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking  is. De daadwerkelijke openbaarmaking en daarmee ter beschikkingstelling aan het publiek vindt namelijk plaats op de website waarnaar is gelinkt.

Daarbij is als uitgangspunt genomen dat degene die het werk op internet plaatst waardoor het toegankelijk is voor het publiek, ook degene is die het werk ter beschikking stelt van het publiek en dus openbaar maakt. Een verwijzing door middel van een hyperlink is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk, aldus het Hof. (2.4.4). Dat is ook geheel in lijn met de eerdere jurisprudentie op dit gebied.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

Slotsom

Het plaatsen van de hyperlink naar auteursrechtelijk beschermd materiaal is volgens het Hof geen zelfstandige manier van openbaarmaken, en levert geen auteursrechtinbreuk op.

Het plaatsen van een hyperlink die faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van een onrechtmatig openbaar gemaakt werk is in casu wel onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.

GeenStijl heeft volgens het Hof onrechtmatig gehandeld door het ‘geenstijlpubliek te faciliteren en te enthousiasmeren kennis te nemen van de foto’s door welks plaatsing op het internet zowel het auteursrecht van de fotograaf als het portretrecht en de privacy van Britt Dekker zijn geschonden’ (2.7.7)

GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf door een uitsnede van de foto’s op de website van GeenStijl te plaatsen. Ook het plaatsen van een uitsnede van een auteursrechtelijk beschermd werk kan een schending van het auteursrecht inhouden.

Nuances

Het verschil zit hem hier in de feitelijke situatie; GeenStijl heeft gebruik gemaakt van een hyperlink met daarin een ‘access link’ waardoor de foto’s zichtbaar werden op ImageShack. Hierdoor heeft zij gefaciliteerd dat derden kennis konden nemen van de onrechtmatig openbaar gemaakte Playboy foto’s van Britt Dekker. Dit is onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende.

Het enkele verwijzen naar inhoud op het internet die voor eenieder toegankelijk is door middel van een hyperlink is iets anders; derden kunnen dan al kennis nemen van de inhoud waarnaar de hyperlink verwijst, en de hyperlink fungeert enkel als ‘verwijsmiddel’. Deze vorm van hyperlinken is niet onrechtmatig.

view counter