Het Recht BE

Art on Paper 2019 + vrijkaarten

Auteursmaatschappij Sofam roept haar aandeelhouders op aangifte te doen van werken.

SOFAM, de beheersmaatschappij van auteursrechten voor visuele kunstenaars in België en Art on Paper zijn verheugd om de SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper 2019 voor te stellen. De laureaat wint 2000 euro en een SOFAM-lidmaatschap en zal op 24 oktober 2019 om 19u in BOZAR  aangekondigd worden.

We mogen 10 x 2 vrijkaarten weggeven voor de vernissage (ook geldig tijdens de beurs) voor Art on Paper, op 24 oktober vanaf 19u in BOZAR, Brussel.
De eerste 10 leden die een email sturen met in de titel het woord CALIPERS winnen de duotickets.
Voor meer informatie over de prijs die we dit jaar op Art on Paper uitreiken, en de tentoonstelling die we er organiseren: lees meer.

Aleksandra Chaushova, Calipers, 2019

Sofam, uitnodiging reprografie 2019

Auteursmaatschappij Sofam roept haar aandeelhouders op aangifte te doen van werken.

Elk jaar keren wij aan onze leden, de collectieve rechten uit: deze rechten zijn afkomstig uit de reprografie, de thuiskopie, kabel- en leenrechten, die wij als beheersmaatschappij collectief voor jullie hebben onderhandeld. Leden dienen elk jaar een aangifte van hun werken te doen: en zo ontvangt elk lid hun juiste deel. Het is met andere woorden van essentieel belang dat u elk jaar uw aangifte doet.

We nodigen u hierbij uit om uw werken die in 2019 (op papier) werden gepubliceerd aan te geven. Alle publicaties die bij SOFAM voor 30 juni 2020 worden aangegeven zullen tijdens het jaar 2020 worden vergoed.

De snelste en meest eenvoudige en snelste manier om uw werken aan te geven is via de website. U gaat naar www.sofam.be , en klikt op "online aangifte", waar u de publicaties kan invullen. Indien er vragen zijn, we zijn steeds bereikbaar voor assistentie. (tel: +32-2 726 98 00).

Herinnering aangifte van uw werken op digitale dragers

Vanaf dit jaar kan SOFAM ook de vergoeding voor de kopie voor privégebruik uitkeren met betrekking tot het gebruik van werken op digitale dragers, waaronder ook internet.

Om de werken te vergoeden die in 2019 op een digitale drager werden gepubliceerd, vragen we u om uw aangifte in te dienen voor 31 januari 2020!

U heeft recht op deze vergoeding voor digitale publicaties, zelfs al stond u uw auteursrechten af in een contract.

Vul voor 31 januari 2019 op dit formulier de publicatie van uw werken op een digitale drager in. Het gaat om een formulier in Excel, we vragen u om dit in te vullen op uw pc en het ons in hetzelfde formaat terug te zenden via e-mail, zo is het registreren van uw werken gemakkelijker.

Aangifte van werken uitgezonden op televisie

Auteursmaatschappij Sofam roept haar aandeelhouders op aangifte te doen van werken.

Wij nodigen u dus uit om uw werken die in 2017 of 2018 op televisie werden uitgezonden, aan te geven. Uiteraard dient u de werken die u in het verleden al aangaf niet opnieuw op te geven.
Belangrijk om weten: U heeft recht op een vergoeding voor de kabelrechten, zelfs al stond u in een contract uw uitzendrechten af.
Vul het aangifteformulier in  om het gebruik van uw werken (werken van grafische of plastische kunst, foto’s, audiovisuele werken) op een televisiezender aan te geven. Aangeslotenen bij SOFAM hebben bericht gekregen van deze aangifte.

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten

  • Geef alleen uitzendingen aan die u nog niet eerder hebt aangegeven.
  • Wat audiovisuele werken betreft, dient de auteur die rechten opeist voor een audiovisueel werk te kunnen bewijzen dat hij coauteur is van het werk.

Wij vragen u het aangifteformulier in te vullen voor 30 juni 2019.

Aangifte van werken uitgezonden op televisie 2018

Auteursmaatschappij Sofam roept haar aandeelhouders op aangifte te doen van werken.

Wij nodigen u dus uit om uw werken die in 2016 op televisie werden uitgezonden, aan te geven. Uiteraard dient u de werken die u in het verleden al aangaf niet opnieuw op te geven. Vul uw aangifte in. Het is belangrijk dat u de audiovisuele werken (bewegende beelden) en vaste werken aangeeft die op een zender werden uitgezonden. Aangeslotenen bij SOFAM hebben bericht gekregen van deze aangifte.

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten

  • wat uitzendingen op VRT en RTBF betreft, dient u de werken die u al opgaf via e-mail voor 2015 niet opnieuw aan te geven.
  • onder “audiovisueel werk” verstaat men een werk in beweging of een opeenvolging van beelden, al dan niet met geluid. De auteur die rechten opeist, moet zijn hoedanigheid van auteur kunnen bewijzen.
  • onder "vast" werk verstaat men foto's en plastische of grafische werken (illustraties, schilderijen, ...)

Wij vragen u het aangifteformulier in te vullen voor 30 juni 2018.

Uitnodiging aangifte werken op televisie

We hebben de laatste jaren nieuwe contracten afgesloten met televisiezenders en kabelmaatschappijen. Daarom kunnen we het gebruik van uw werken op een groot aantal zenders vergoeden.

Wij nodigen u dus uit om uw werken die in 2014 op televisie werden uitgezonden, aan te geven. Uiteraard dient u de werken die u in het verleden al aangaf niet opnieuw op te geven. Vul uw aangifte in. Het is belangrijk dat u de audiovisuele werken (bewegende beelden) en vaste werken aangeeft die op een zender werden uitgezonden. Aangeslotenen bij SOFAM hebben bericht gekregen van deze aangifte.

Vrijheid van panorama

Vraag aan uw Europese afgevaardigden om uw rechten te beschermen

Het is niet te laat om op te komen voor uw rechten. Deze week zal op de plenaire zitting over de vrijheid van panorama worden gestemd.

Stuur tweets!

Op twitter werd een bijzonder agressieve campagne gestart om de vrijheid van panorama te veralgemenen.
Neem geen deel aan steriele polemieken, maar laat uw stem horen:

Ik ben een auteur en verdedig de vrijheid van iedereen, maar ik weiger het commerciële gebruik van mijn werken zonder mijn toestemming te aanvaarden! #FoP
Je suis auteur, je défends la liberté mais refuse l’exploitation commerciale de mes œuvres sans autorisation ! #FoP
As an author, I fight for freedom but I refuse the commercial use of my works without my authorisation! #FoP

Uw reprografierechten 2014

Wij contacteren u zoals elk jaar om u te vragen om het gebruik van uw werken in papieren publicaties aan te geven.

Via deze aangifte maakt u aanspraak op de vergoeding die de Belgische wetgeving voorziet voor auteurs voor de kopies die er van hun gepubliceerde werken worden gemaakt.

Het is van belang dat u al uw publicaties uit 2013 voor30 november 2015 aangeeft.

Vul uw aangifte in

De snelste en eenvoudigste oplossing om uw werken aan te geven, is het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be en te klikken op "online aangifte".

Indien u toch voor de "papieren" aangifte van uw visuele werken kiest, kan u ook terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.

Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).

Uw reprografierechten 2013

Wij contacteren u zoals elk jaar om u te vragen om het gebruik van uw werken in papieren publicaties aan te geven.

Via deze aangifte maakt u aanspraak op de vergoeding die de Belgische wetgeving voorziet voor auteurs voor de kopies die er van hun gepubliceerde werken worden gemaakt.

Het is van belang dat u al uw publicaties uit 2013 voor30 november 2014 aangeeft. De reprografierechten hiervoor zullen worden uitbetaald in het voorjaar van 2015.

Vul uw aangifte in

De snelste en eenvoudigste oplossing om uw werken aan te geven, is het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be en te klikken op "online aangifte".

Indien u toch voor de "papieren" aangifte van uw visuele werken kiest, kan u ook terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.

Herinnering aangifte 2012

U kreeg van ons in juli een uitnodiging om uw publicaties op papier uit 2012 in te dienen.

Indien u dit nog niet zou hebben gedaan, mogen wij u eraan herinneren dit alsnog te doen? De uiterste datum van indiening is 30 november 2013. De uitkering van deze reprogragfierechten volgt in het voorjaar van 2014.

Hoe uw aangifte indienen?

De snelste en eenvoudigste oplossing om uw werken aan te geven, is het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be en te klikken op "online aangifte". Hier kan u ook nagaan welke werken u al ingediend heeft in het verleden.

Indien u toch voor de "papieren" aangifte van uw visuele werken kiest, kan u ook terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.

Uw reprografierechten 2012

Wij brachten u via e-mail er al van op de hoogte dat wij de reprografierechten in een keer zullen uitbetalen, en niet in twee schijven.

Het is van belang dat u al uw publicaties uit 2012 voor 30 november 2013 aangeeft. De reprografierechten hiervoor zullen worden uitbetaald in het voorjaar van 2014.

Vul uw aangifte in

De snelste en eenvoudigste oplossing om uw werken aan te geven, is het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be en te klikken op "online aangifte".

Indien u toch voor de "papieren" aangifte van uw visuele werken kiest, kan u ook terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.

Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).

Telenet moet kabelrechten betalen aan beheersvennootschappen

Hof van beroep Antwerpen hervormt bestreden vonnis van rechtbank van Mechelen

De beheersvennootschappen SOFAM, SACD en Scam zijn tevreden met het tussenarrest van het Hof van beroep van Antwerpen in het sinds 2006 aanslepende kabeldossier. Het Hof van beroep heeft zich uitgesproken in het voordeel van de auteurs.

Ter herinnering, in 2006 heeft Telenet een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen tegen de beheersvennootschappen (AGICOA, Uradex, SACD, Scam, Simin, Imagia, SOFAM en SABAM) om zich te laten vrijstellen van de betaling van het grootste deel van de auteursrechten en deze kosten door te schuiven naar de omroeporganisaties , zoals VTM, SBS of RTL.

Het is nochtans Telenet die jaarlijks 70 miljoen euro aan auteursrechten int bij haar abonnees. Conform de Belgische auteurswet moeten de kabeldistributeurs de vergoeding voor de auteurs regelen met hun beheersvennootschappen zoals SOFAM, SACD of Scam.

Contract Sanoma

Beste auteurs,

SANOMA oefent momenteel grote druk uit op alle freelancers die voor haar werken om een contract te ondertekenen dat voor ons in zijn huidige vorm onaanvaardbaar is.

Indien u een van deze freelancers bent, contacteer ons vooral zodat SOFAM u kan begeleiden bij deze onderhandelingen. SOFAM heeft inderdaad al contact opgenomen met SANOMA om hierover te onderhandelen. Uit een telefoongesprek met de juridische dienst vanochtend hebben wij trouwens begrepen dat er morgen een intern overleg is, waarna Sanoma terug naar ons zal komen voor bespreking.

Op dit moment raden wij u natuurlijk af het contract te ondertekenen vooraleer wij met Sanoma hebben onderhandeld.

Vergeet niet om uw aangifte reprografie 2011 in te dienen!

Beste Auteur,

In oktober ontving u van ons een oproep om uw aangifte reprografie 2011 in te vullen.

Een heel aantal auteurs bezorgden ons al hun aangifte.

We willen de auteurs die hun aangifte 2011 nog niet ingevuld hebben, eraan herinneren dit nog te doen voor 31/12/2012.

Vul uw aangifte in

Indien u voor de aangifte van uw visuele werken kiest voor de "papieren" aangifte, dan kan u terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.

Uiteraard blijft de meest eenvoudige en snelle oplossing het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be te klikken op 'online aangifte' en de aangifte zo in te vullen.

Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).

Roerende voorheffing op auteursrechten blijft 15%

SOFAM juicht het voornemen van de regering toe om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog te herzien.

De geplande verhoging, die pas begin deze week aan het licht kwam, lokte de afgelopen dagen een storm van protest uit. Artiesten en auteurs trokken aan de alarmbel, terwijl SOFAM samen met de beheersmaatschappijen en de betrokken beroepsverenigingen uit de creatieve sector één front vormde om de belangen van haar leden te verdedigen.

Aangifte 2010

Vergeet niet uw aangifte 2010 in te vullen, indien u dit nog niet zou hebben gedaan

Beste Auteur,

De Belgische wetgeving voorziet dat uitgevers en auteurs een vergoeding kunnen ontvangen voor de kopies die er van hun gepubliceerde werken worden gemaakt. Deze vergoeding wordt bij de gebruikers geïnd door Reprobel, waar SOFAM bestuurder van is.

SOFAM stort het aandeel voor de visuele werken op haar beurt door aan haar vennoten op basis van hun aangifte van het gebruik van hun werken in boeken, kranten, tijdschriften, syllabi en andere papieren dragers (affiche, folder, postkaart).

Ter herinnering, de reprografie is niet van toepassing op de kopie van werken op internet, televisie CD, DVD, CD-rom.

Voor meer informatie over de werken die in aanmerking komen voor een vergoeding door deze rechten, kan u via volgende link een korte nota vinden.