Tweede Kamer

Wetsvoorstel Auteurscontractenwet aangenomen

Op 12 februari 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 33 308 – dat wij kennen als de Wet Auteurscontractenrecht – aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer en volgens de huidige planning treedt de wet dan per 1 januari 2016 in werking.

Het wetsvoorstel, dat niet in de laatste plaats voor fotografen van belang is, vloeit voort uit het voornemen van de Europese Unie en de lidstaten het Verdrag van Beijing, dat voorziet in de bescherming van auteurs, te ratificeren.

Maken van foto’s in de publieke ruimte aanleiding voor Kamervragen

Een incident uit augustus 2007 waar een journalist gesommeerd werd een door hem gemaakte foto van zijn camera te verwijderen, was aanleiding om Tweede Kamersvragen te stellen. De antwoorden zijn van staatssecretaris Teeven. Een korte samenvatting volgt hier, meer is te vinden in de Kamerstukken Tweede Kamer, aanhangselnummer 346, zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-346.html, de moeite waard om even te lezen.

Een van de vragen die in de Kamer werden gesteld luidde: Sinds wanneer en waarom is het verboden om in de publieke ruimte foto’s te maken? Hoe had de columnist moeten weten dat hij geen foto’s had mogen maken bij Utrecht Centraal? Zijn daar nog meer dingen verboden waar niemand weet van heeft?