Katy Perry wint inbreukzaak, toch geen plagiaat

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 19 september 2020
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28In maart 2020 verscheen er bericht dat Katy Perry de rechtszaak tussen haar en rapper Flame (Marcus Tyrone Grey) toch heeft gewonnen.[1] Deze rechtszaak ging over het nummer ‘Dark Horse’ dat inbreuk zou hebben gemaakt op het nummer ‘Joyful Noise’ van Flame. Eerder werd Flame namelijk in het gelijk gesteld door de jury. Aangezien ik daarover eerder heb geschreven, leek het mij goed om een update te geven.[2] In deze bijdrage zal ik niet nogmaals ingaan op het ontleningsbegrip naar Nederlands recht.[3]

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Van belang is in deze kwestie dat naar Amerikaans recht twee tests moeten worden gehaald voor een inbreuk op grond van ontlening. Namelijk een ‘subjective intrinsic test’ en een ‘objective extrinsic test’. De eerste test houdt in dat getest moet worden of een leek het als een inbreuk beschouwd, en is dus meer praktisch van aard. Die test wordt uitgevoerd door een jury een oordeel te laten vellen.

De tweede test betreft een meer objectief en juridisch oordeel, op grond van bijvoorbeeld de verklaringen van een expert. Omdat deze test meer juridisch van aard is, heeft de rechter ten aanzien van dit punt meer discretie (om bijvoorbeeld af te wijken van het oordeel van de jury). Hierbij wordt specifiek het deel van het werk beoordeeld dat ten grondslag ligt aan de vordering. Deze tweede test betreft dan dus de ‘8-note descending ostinato’, het deel van het nummer ‘Joyful Noise’ dat volgens Flame zou zijn ontleend door Katy Perry.

Zoals eerder beschreven voerde (de advocaten van) Katy Perry o.a. het verweer dat het deel van het nummer ‘Joyful Noise’ dat zou zijn overgenomen in het nummer ‘Dark Horse’ te simpel is voor auteursrechtelijke bescherming.[4]

Dat verweer wordt nu door de rechter, mevrouw C.A. Snyder, gevolgd. Zij schrijft:   

“A relatively common 8-note combination of unprotected elements that happens to be played in a timbre common to a particular genre of music cannot be so original as to warrant copyright protection (…)”[5]

Omdat daarmee de aanwezige bewijsmiddelen niet voldoende zijn om het oordeel van de jury – dus dat sprake is van een inbreuk – te dragen, vernietigt de rechter het oordeel van de jury. Daarom wordt de vordering van Flame afgewezen. Hij zou nog in hoger beroep kunnen gaan, dus hiermee is nog niet alles gezegd. In dat kader is de uitspraak in de zaak van Led Zeppelin – waar ik eerder een bijdrage over heb geschreven[6] – nog relevant, omdat deze zaak door dezelfde appeals court (namelijk: het 9th Circuit Court of Appeals) behandeld zou worden.

Ik blijf de ontwikkelingen met belangstelling volgen.

Korte samenvatting

In deze bijdrage behandel ik de ontwikkelingen in de eerder besproken rechtszaak van Katy Perry.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter