Krimpende kranten

Proloog
Gepubliceerd: 1 augustus 2013

afbeelding 2Onlangs heeft het Duitse Springer het merendeel van haar bladen verkocht aan een andere uitgever: 'De nieuwe uitgever versterkt daarmee haar aanbod van bladen' en een zegsman van Springer stelt verder:'Wij kunnen ons hierdoor geheel gaan richten op de beter renderende markt van digitale media.' En tenslotte een ander statement: 'Er werd meer winst gemaakt op digitale uitgaven dan op print.'

Als fotograaf zou ik op dit moment acuut alle openstaande posten gaan innen. De bladen gaan niet goed, waarom zouden ze dat bij de nieuwe eigenaar wel doen? Of heeft deze mogelijk een aparte vennootschap opgericht zodat deze niet meegesleept wordt bij een faillissement? De nieuwe uitgever kan de lezers dan overhevelen naar haar andere bladen en Springer Verlag ontspringt de dans, de uitgeverij geeft zelfs de naam mee. wink

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

De top van Springer deelt verder mee dat het een erg moeilijke beslissing was. Wij zien het voor ons, een raad van commissarissen, dozen papieren zakdoekjes opgestapeld op tafel en maar snikken dat het een lieve lust is. Ik weet trouwens niet hoe slim men bij Sanoma is of wordt.

Bij de krantenuitgever Wegener, bekend van regionale kranten en huis aan huisbladen, verdwijnen het komende jaar 334 banen als gevolg van een aangekondigde reorganisatie. Het centrale thema is kostenbesparing, dus worden de afdelingen personeelszaken en administratie bij elkaar getrokken. Wegener wil ook de drukkerij in Enschede sluiten, de eenenzestig mensen die er werken hebben dit te horen gekregen. Het werk wordt dan overgebracht naar Apeldoorn en Best. Bij De Twentsche Courant Tubantia mogen dan negen redacteuren en marketingmensen verdwijnen. De naam Operatie Phoenix is wat ongelukkig gekozen, de naam van de vogel die uit de as herrijst terwijl het er juist op lijkt dat die vogel juist de as in gaat. Maar aan de andere kant, de vogel heeft alleen dan de mogelijkheid te herrijzen wanneer-ie eerst de as in gaat. De hele herrijzenis of ver-assing, 't is maar hoe je het ziet, moet dan in het geheel een totale besparing van circa 50 miljoen euro opleveren in 2014. Het voorgenomen besluit ligt ter beoordeling bij de Centrale Ondernemingsraad.

Vanaf 1 januari 2014 zouden dan de Oostelijke kranten de Stentor en de Twentsche Courant Tubantia niet meer uit het oosten van het land komen maar meer zuidelijk en Westelijk worden geproduceerd. Gelukkig Nieuwjaar.

Het is natuurlijk wel een trieste zaak, maar nog veel triester is het dat men het nog steeds doet voorkomen dat de bedrijfstak wordt gered, met al dat ge-phoenix en besparen. Het is, zoals in meer landen, gewoon einde verhaal, wanneer dit nu eens zou worden erkend resulteert dit weliswaar in uitzicht zonder hoop, maar hoop zonder uitzicht is eigenlijk veel erger...

Een oplossing is er niet, de verschuiving naar de digitale media is in volle gang. Niet alleen voor Wegener en Springer. Voor ons fotografen geldt dat wij nieuwe wegen moeten vinden, niet te lang vast moeten houden aan 'hoe we het gewend zijn' of ander gesip. En hoe moeilijk het ook lijkt, alleen wanneer je de toekomst positief tegemoet treedt heeft dit invloed op jezelf en je omgeving en komt de creativiteit en de drang tot overleven boven. Niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat een positieve houding de enige kans is om met een glimlach te overleven.

Nagekomen bericht van Villamedia:

Mecom voorziet nieuwe reorganisatie

woensdag 31 juli 2013

Het Britse mediaconcern Mecom verwacht later dit jaar opnieuw een herstructureringsprogramma in Nederland aan te moeten kondigen. Topman Stephen Davidson spreekt in een toelichting op de halfjaarcijfers over “zeer moeilijke omstandigheden in Nederland”. Mecom, in Nederland onder meer eigenaar van krantenbedrijf Wegener, zag de totale omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 11 procent dalen tot 415,3 miljoen euro. Het verlies nam fors toe: het kwam uit op 97,6 miljoen euro tegen 43,1 miljoen euro een jaar geleden...

Meer leest u bij Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/Mecom-voorziet-nieuwe-reorganisatie.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter