Maken van foto’s in de publieke ruimte aanleiding voor Kamervragen

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 31 oktober 2011

portret van Kitty van BovenEen incident uit augustus 2007 waar een journalist gesommeerd werd een door hem gemaakte foto van zijn camera te verwijderen, was aanleiding om Tweede Kamersvragen te stellen. De antwoorden zijn van staatssecretaris Teeven. Een korte samenvatting volgt hier, meer is te vinden in de Kamerstukken Tweede Kamer, aanhangselnummer 346, zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-346.html, de moeite waard om even te lezen.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Een van de vragen die in de Kamer werden gesteld luidde: Sinds wanneer en waarom is het verboden om in de publieke ruimte foto’s te maken? Hoe had de columnist moeten weten dat hij geen foto’s had mogen maken bij Utrecht Centraal? Zijn daar nog meer dingen verboden waar niemand weet van heeft?

Het maken van foto’s in de publieke ruimte, zoals in dit geval het Stationsplein te Utrecht, is een ieder toegestaan. Vrije nieuwsgaring ontslaat professionele fotografen echter niet van de verplichting om zich te houden aan ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Daarnaast kunnen factoren als de wijze waarop en wanneer foto’s worden gemaakt omstandigheden creëren op basis waarvan een opsporingsambtenaar een interventie kan plegen.

Het antwoord zou er op kunnen duiden dat het mogelijk niet was toegestaan om foto’s te maken in de publieke ruimte maar dat is niet het geval. De fotograaf heeft excuses en een schadevergoeding ontvangen.

view counter