Nog één maal Foto Natura

Het Recht NL
Gepubliceerd: 22 januari 2014

portret van Jurriaan NijkerkKlik hier voor de column van 8 januari 2014 resp. het vervolg van 16 januari 2014.

Zoals iemand tegenover mij opmerkte, dit lijkt een continuing story. En dat klopt. Er was op het redactieadres een driftig email- en telefoonverkeer, ik dacht op een gegeven zelfs dat ik blond was, een jurk aan had en de naam Antoinette Hertsenberg droeg. Hetgeen niet écht vreemd genoemd kan worden. Uit dit communicatieverkeer kwamen veel eensluidende gegevens naar voren.

De eigenaar van Foto Natura bv, PXRS Unlimited bv en Picture Box bv, Danny Ellinger, suggereert graag dat hij zijn rechtenstudie aan de VU heeft afgerond en de titel Meester in de Rechten mag voeren. Het blijkt dat hij deze titel waarschijnlijk niet bezit, hij heeft de studie niet afgerond. Volgens een van de advocaten die ik afgelopen week sprak zou het onrechtmatig voeren van een dergelijke titel zelfs strafbaar zijn.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Over deze eigenaar hoeven wij het verder ook niet te hebben, wie op de sites van de sensatiebladen op zoek gaat komt daar alle verhalen vanzelf  tegen. Daar gaat het hier ook niet om. Het gaat hier om collega’s die schriftelijk verklaarden soms al vanaf 2007 geen cent meer hebben gezien. Al soms anderhalf jaar wachten op een salesreport. Om collega’s wiens foto's, terwijl het contract al lang zou zijn opgezegd, nog steeds door Foto Natura worden verkocht en wel naar hun zeggen zonder betaling. Om collega fotografen wiens rechten met voeten lijken te worden getreden. Het gaat hier over ónze collega’s.

Volgens de bronnen zouden ondanks het faillissement, nu nog steeds foto’s, die op de site staan bij Foto Natura, geleverd worden aan klanten. Omdat Foto Natura niet meer kan en mag leveren bij faillissement, is de vraag welk bedrijf of welke persoon vanaf de site van Foto Natura levert. De vraag wie gerechtigd is te verkopen na het faillissement  / wie of welk bedrijf de rechten heeft. Voor de klant betekent dit dat deze een risico kan lopen indien de foto’s zonder toestemming van de rechthebbende worden gepubliceerd en de auteur een claim neerlegt.

Beschadiging van onschuldige personen

Waar je altijd voor op moet passen met artikelen als deze is dat je onschuldige mensen niet beschadigd. En zelfs al houd je hier rekening mee, buitenstaanders oordelen soms zo gemakkelijk: die en die heeft daar gewerkt en zal dus ook wel… enzovoorts. Dat beseffen wij ter dege en daar gaat het ten slotte nog ook in deze, hopelijk voorlopig laatste aflevering over.

Het bleek uit de reacties dat de personeelsleden van Foto Natura in het algemeen buiten de financiële zaken werden gehouden. Dat geldt niet in de laatste plaats voor degene die de dagelijkse gang van zaken regelde en ontslag nam omdat het allemaal te veel werd en zelf een stockbureau begon. Dit personeelslid werd zelfs door enkele fotografen geroemd omdat zij altijd afspraken na kwam, soms in weerwil van ‘de baas.’

Wij raden iedereen nogmaals aan om, indien zij een vordering hebben, zich te melden bij de Fotografenfederatie, [email protected] en bij de curator. José Kelderman, de faillisementsmedewerkster van Siebert-Becker is bereikbaar op +31 23 531 00 60 of per e-mail [email protected]

Met deze laatste bijdrage sluiten wij dit onderwerp af. De curator doet nu zijn werk, de FotografenFederatie onderneemt actie. Op het moment dat er weer iets te melden is hoort u dit van ons. Wij blijven de zaak uiteraard nauwlettend volgen.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter