Onbeschaamde ambtenaar Provincie Gelderland vraagt fotograaf

Proloog
Gepubliceerd: 30 januari 2014

afbeelding 2Tenderplace is een groep op Linkedin waar (technisch) personeel wordt aangeboden en gevraagd. Ook de overheid roert zich daar soms. En zo kwam het dat er een soort tender werd uitgeschreven door een kennelijk verwarde ambtenaar van een van onze Oostelijke bestuurslagen. Kennelijk niet gehinderd door marktkennis en betamelijkheid, liet de Provincie Gelderland weten een plaats vrij te hebben voor een fotograaf.

De eisen waren niet al te misselijk, men had een zware jongen voor ogen, die bovendien bij nacht en ontij beschikbaar moest zijn. Oproepbaar bínnen 4 uur, dus alles uit je handen laten vallen: 'Zur Befehl, Herr General.' Één waarschuwing aan de lezer, ingaan op deze vraag om personeel heeft geen enkele zin, de termijn is helaas verstreken. Eigenlijk jammer, PhotoNmagazine.eu had u, echt en ongelogen eerlijk waar, deze klus want het is geen reguliere baan, van harte gegund. En wie wil er nu niet voor de hier geboden wereldhonorering werken?

www.tenderplace.nl/opdracht/details/1442

Details opdracht

Referentienummer: 000882
Opdracht: Creatief studio- portret vakfotograaf
Sluitingsdatum: 2013-10-10 23:55
Vakgebied: Grafisch en multimedia
Provincie: Gelderland

Beschrijving

Startdatum 25-10-2013
Einddatum 01-10-2014
Uren per week 0
Uren per dag 0
Optie verlenging Aantal 2
Optie verlenging Maanden 12

Opdracht omschrijving

Maken van foto’s en fotoreportages in opdracht voor print- en digitale media. Zowel op locatie, binnen, als buiten als studio-opnamen of werken met studio opstellingen. Fotobewerken. Aanleveren van beeldmateriaal via specificaties in de provinciale beeldbank.

Kandidaat omschrijving

De kandidaat beschikt over goede communicatieve eigenschappen en is in staat om -op basis van briefing- zelfstandig te werken.De kandidaat kan meedenken en adviseren over nieuwe toepassingen van beeldmateriaal in digitale en printmedia.De kandidaat kan werken op basis van briefing. Indien nodig binnen beschikbaar binnen 4 uur. De kandidaat heeft zich gespecialiseerd op het terrein van portret- en studio fotografie.

Kwaliteit aangeleverd CV

Het CV dient - naast de invulling van de toelichtingen van de gevraagde wensen en eisen - in een aparte bijlage (maximaal 5 pagina's A4) te worden opgenomen. Dit CV dient louter ter verificatie van de gegeven antwoorden. Verwijzingen naar alleen het CV bij de beantwoording / toelichtingen op de eisen en wensen zal leiden tot uitsluiting. Het CV dient volledig in het Nederlands te zijn. Referenties die gevraagd zijn van eerdere relevante projecten/opdrachten, dienen te zijn voorzien van naam en telefoonnummer van de contactpersonen.

Tarief (inclusief alle kosten, exclusief BTW)

Minimaal: € 65,00
Maximaal: € 85,00

Inhoudelijke CV eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij de beantwoording van alle wensen en eisen de antwoorden en beschrijvingen in het bijbehorende veld toelichting van het systeem/site in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV of alleen naar andere documenten bij de beantwoording/toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding fotovakschool of fotoacademie, of een vergelijkbare opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut en het afstudeerjaar.

De kandidaat beschikt over 5 jaar aantoonbaar ervaring in het in opdracht werken voor een overheidsorganisatie. Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde ervaring in deze eis te voldoen.

De kandidaat heeft de laatste 2 jaar aantoonbaar gewerkt in portret- en studio fotografie in de vorm van portfolio op gevraagd werkterrein. Benoem van het gevraagde terrein tenminste twee voorbeelden. Geef daarbij aan waar (onder andere) gevraagde ervaring is opgedaan, met de naam van de opdrachtgevende organisatie.

De kandidaat is bedreven in zowel kleur alsmede zwart/wit fotografie dan wel bewerking naar zwart/wit. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Mocht u daartoe relevante opleidingen gevolgd hebben, benoem dan de naam van het opleidingsinstituut en het afstudeerjaar.

De kandidaat heeft ervaring met studio opnamen maken, danwel kunnen werken met studio-opstellingen. In portfolio een beschrijving van een opdracht waarin hiervan sprake is geweest. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

De kandidaat heeft de beschikking (hoeft niet in eigendom) over een studio met studioapparatuur zonder meerkosten in rekening te brengen voor de provincie Gelderland. Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.

De kandidaat voegt hier een internet link toe. Deze link stuurt ons naar een portofolio online, waarin de fotograaf drie foto's zet (niet meer, niet minder!) De kandidaat selecteert zelf drie foto's uit het gevraagde specialisme waaruit het vakmanschap en eigen stijl van de kandidaat naar voren komt. Het mag dus niet een link zijn naar de algemene site.

Inhoudelijke CV wensen

Planning

Start publicatie 27-09-2013 00:00
Vragen stellen tot (NVI) 03-10-2013 23:55
Beantwoording vragen 04-10-2013 23:59
Offertes indienen tot 10-10-2013 23:55
Beoordeling offertes (vanaf) 11-10-2013 00:00
Verwachte terugkoppelingsdatum 25-10-2013 23:59

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Wij hebben met stomme verbazing het bovenstaande doorgelezen. De functie-eisen alleen al. Hier wordt een zware ZZP-er gevraagd die ook nog veel ervaring mee moet brengen, compleet met eigen studio en apparatuur. En die zo te zien waarschijnlijk ook alle rechten af dient te staan en alle kosten uit eigen zak mag betalen.

De ambtenaar die dit heeft opgesteld geeft er duidelijk blijk van te weten hoe het vak in elkaar zit. En op de financiële kant heeft deze kennelijk ook een zeer goede kijk.

Ons advies aan de Provincie Gelderland inzake de opsteller van al dit moois: Zet deze onbeschaamde ambtenaar, degelijk verpakt in milieuvriendelijk afbreekbaar plastic, aan de straat en vraag aan de vuilnisman: "Neemt u deze zak ook mee?"

Voor wie het écht niet gelooft, de wervende uiting is hier nog steeds te vinden:
www.tenderplace.nl/opdracht/details/1442

view counter