Onrechtmatige uitlatingen over een advocaat

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 7 september 2020
view counter

afbeelding 1Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar die vrijheid is niet onbegrensd. Dat ervaarde ook een bekende ex-advocaat die zich op nationale TV laatdunkend had uitgelaten over een andere advocaat, een familielid met dezelfde achternaam.

Het gepubliceerde vonnis[1] heeft de namen van betrokkenen geanonimiseerd maar het is overduidelijk welke familienaam het betreft.

De uitlatingen:

‘Mijn broers [A] en [B], en daar hebben we het hier over, dat zijn uitstekende juristen, die de praktijk nog hebben en ik kan ook als je het me vraagt alleen maar de mensen aanraden daar vooral naar toe te gaan… Dat geldt overigens niet voor m'n neefje [eiser sub 1] want die is die achternaam niet waard’

‘Nou ja maar dat is weetje dat is eigenlijk een niemendal’

‘Anders dan [B] en [A] waar ik mijn problemen mee heb daar zeg ik je, je kent me ook wel lang genoeg dat ik open en eerlijk ben, dat zijn uitstekende juristen. Dat is met m'n neefje niet het geval’,

Werden door de rechtbank als onrechtmatig beschouwd, met name omdat de uitspraken als feitelijk werden gepresenteerd en niet als een persoonlijke mening en daardoor werd de advocaat in zijn deskundigheid gediskwalificeerd door zijn oom.
De rechtbank kende de advocaat een schadevergoeding toe maar vond een rectificatie niet nodig.

view counter