Opslag en werken in de cloud is in
Instituut voor Informatierecht slaat alarm

Het Recht NL
Gepubliceerd: 13 februari 2014

portret van Jurriaan NijkerkOpslag in de cloud is hot, en niet voor niets, de cloud lijkt alleen maar aantrekkelijke voordelen te hebben. Onder andere diensten als Dropbox, Google Drive en Microsoft SkyDrive zijn zeer populair: kosteloos, gebruiksvriendelijk en flexibel. Toch zitten er een aantal stevige lijken in de kast.

Het lijkt mooi, uw bestanden zijn overal benaderbaar. Iedereen kan kiezen om gegevens al dan niet te delen, u kunt tussen verschillende apparaten en platforms synchroniseren. En een zorg minder voor wat betreft de veiligheid, alles wordt opgeslagen in streng beveiligde datacenters met continue off site back-ups. Het wordt alleen wat treuriger wanneer men er de voorwaarden van deze diensten op naleest. Daar staat onder andere in dat deze te allen tijde zonder meer aanpasbaar zijn. En de aanbieders van gratis diensten kunnen nergens voor aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets fout gaat. Zoals wanneer de data  worden gestolen of corrupt of verdwenen blijken te zijn. Ook de betaalde diensten kunnen aansprakelijkheden afwijzen.

view counter

Wat gebeurt er in feite? U vertrouwt data toe aan een extern bedrijf. Natuurlijk gaat u er van uit dat het bedrijf zorgvuldig en vertrouwelijk omspringt met uw data, maar die garantie heeft u niet en u kunt dat niet of nauwelijks controleren. In de meeste gevallen gaat het bovendien om Amerikaanse aanbieders. Het is een publiek geheim dat de Amerikaanse overheid, met name ook dank zij de Patriot Act, heel wat bewegingsvrijheid heeft om opgeslagen gegevens te kunnen inkijken — zonder dat iemand u daarvan op de hoogte hoeft te brengen! De Patriot Act, die tijdelijk was bedoeld, werd in mei 2011 door de Amerikaanse president zelfs verlengd met vier jaar.

Het is overigens een misvatting te denken dat u daartegen beschermd bent als de servers van zo’n dienst zich op Europees grondgebied bevinden. Interessant in dit opzicht is de studie (42 blz.) die Dr. Van Hoboken, Axel M. Arnbak et al. in september 2012 uitvoerden in opdracht van de Universiteit van Amsterdam. Zij gingen concreet na wat de impact van de Patriot Act was op cloud computing in hoger onderwijs en research. Het komt er op neer dat een Nederlandse gebruiker, en dat geldt eigenlijk voor geheel Europa, zo goed als geen juridische garanties heeft. U doet er dus goed aan zich te bezinnen over welke gegevens u in de cloud plaatst, aldus de onderzoekers.

Het is dan ook geen wonder dat de Europese Unie zich beraadt over wetgeving op dit gebied. Maar of dit effectief zal zijn? Wanneer die wet in een rechtszaak in stelling wordt gebracht is het kwaad al geschied.

Het volledige rapportkunt u hier vinden: Clouddiensten_in_HO_en_USA_Patriot_Act.pdf

view counter