Pensioenfonds voor zzp-ers

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 19 juni 2014

portret van Kitty van BovenVoor wie als zelfstandige werkt, is het niet alleen goed om na te denken over de bedrijfsvoering nu maar ook over uw inkomsten later. U zult normaal gesproken recht hebben op een AOW-uitkering maar dat niet voldoende zijn om in uw levensonderhoud te voorzien. Er is een aantal mogelijkheden om – naast het sparen daarvoor – in een aanvulling op uw AOW-uitkering te voorzien.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

Zo is er bijvoorbeeld de regeling Fiscale Oudedagsreserve, waarbij een deel van de winst apart gezet wordt als ‘appeltje voor de dorst’ en waarbij het voordeel is dat over dat deel hoeft nu nog geen belasting hoeft te worden bepaald. Een andere mogelijkheid is om een lijfrente af te sluiten bij bijvoorbeeld een verzekeraar en waarbij het voordeel is dat de premie voor de lijfrente fiscaal aftrekbaar is. Aan deze regelingen zijn (uiteraard) voorwaarden verbonden.

Uit onderzoek is gebleken dat zzp-ers minder pensioen opbouwen dan ander werknemers en dat de meeste zzp-ers het bedrag dat ze bedoelden voor hun pensioen in moeilijke tijden aanwenden voor hun reguliere bedrijfsvoering. Een groot nadeel is ook dat zzp-ers als ze in de bijstand belanden nu hun pensioenvoorziening moeten ‘opeten’. Niet geheel een wenselijke situatie.

Om die reden komt er een vrijwillig pensioenfonds voor zzp-ers dat een flexibele inleg en een flexibele uitkering kent – daarmee kan een pensioen naar eigen wens worden bepaald. Het pensioenfonds voorziet ook in de opname van (een deel van) het pensioen bij langdurige arbeidsongeschiktheid en ken niet de ‘opeet-verplichting’. De zelfstandigenorganisaties en de overheid zullen door  middel van informatiecampagnes zelfstandigen nader informeren over de mogelijkheden.

Op de websites www.zzp-nederland.nl en www.rijksoverheid.nl (zoekterm ‘zzp-ers en pensioen’ is meer informatie te vinden.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter