Petitie 'Inperken zelfstandigenaftrek voor ZZP-ers en kleine ondernemers'

Onder andere fotojournalisten de dupe

13-8-2013

Vorige week verschenen er in een aantal dagbladen berichten over nieuwe kabinetsmaatregelen om de belastingvoordelen van kleine ondernemers en zzp-ers in te perken. Volgens het kabinet en een aantal Kamerleden zouden zelfstandigen  te veel belastingvoordelen genieten.

Het kabinet wil bezuinigen op enkele ondernemersfaciliteiten om zo te voorkomen dat er schijnconstructies ontstaan: werkgevers halen ontslagen werknemers weer binnen als zelfstandig ondernemer. Een van de maatregelen van het kabinet is de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek. Iemand met een jaarinkomen van ongeveer 20.000 euro zou hierdoor mogelijk enkele honderden euro’s per maand moeten inleveren.

Een ander kabinetsplan is om startende ondernemers in de toekomst 50 euro te laten betalen voor de verplichte inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Nog begin dit jaar werd de KvK-heffing voor zelfstandige ondernemers afgeschaft omdat de facturering zowel de ondernemer als de KvK tijd en geld kostte.

De media haakten er snel op in en in het Financieel Dagblad stond een rekenvoorbeeld dat zou moeten bewijzen dat een zelfstandige met een jaarinkomen van € 20.000 aanzienlijk minder belasting betaalt dan een werknemer. Het zou gaan om een belastingvoordeel van € 7.000.

Zo zouden de Nederlandse kleine ondernemers  gemiddeld € 1.646 meer huurtoeslag ontvangen, terwijl blijkens onder zoek 85% van de ondernemers in een koophuis woont. En zo zijn er nog een aantal hiaten in het ‘onderzoek’ van het Financieel Dagblad, waarvan de resultaten maar al te graag werden overgenomen door andere bladen. Hetgeen een aantal politici weer sterkte in hun ‘werkelijkheidsbeleving’.

Het kabinetsplan om te snijden in de fiscale voordelen voor zelfstandig ondernemers is een zeer pijnlijk voornemen voor veel freelance (foto)journalisten, aldus de NVJ. Samen met FNV Zelfstandigen verzet de NVJ zich tegen deze maatregelen. “Wij willen de politiek duidelijk maken dat het “zzp-probleem” vooral moet worden opgelost door de rechtspositie van freelancers ten opzichte van opdrachtgevers te verbeteren en niet door hen extra financieel te gaan belasten”, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning.

Op de website ondernemersfacts.nl staat een verhaal dat het bovenstaande verder verduidelijkt.

Blijkens een artikel van 14 augustus in Trouw zal de bezuiniging van het kabinet mislukken en izal de operatie zelfs 9 miljoen negatief uitvallen,  omdat de kleine zelfstandigen naar verwachting van ZZP NEderland en FNV zelfstandigen aan moeten kloppen bij de bijstand. Trouw schrijft onder andere:

De FNV becijferde na een ondervraging van 1400 ondernemers dat 9 procent overweegt met het bedrijf te stoppen. Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 800.000. Als bijna de helft van de bedrijven die er over denkt de deuren te sluiten de daad bij het woord voegt en als kostwinner bijstand aanvraagt, dan kost dat 32.000 keer een uitkering. De sociale diensten zijn in dat geval 509 miljoen euro kwijt, blijkt uit berekeningen van Trouw. Het kabinet rekent erop juist 500 miljoen te besparen.

Het gehele artikel in Trouw van de hand van Jelle Brandsma is is hier te lezen.

Enkele ondernemers hebben direct een petitie op het internet gezet tegen de onzalige plannen die er zouden kunnen komen. Plannen die niet opleveren wat men er van verwacht maar wel veel nadelige gevolgen hebben. De petitie was enkele uren na het instellen al door bijna 3.000 personen getekend. Dit is op de datum dat dit artikel werd geplaatst op PhotoNmagazine al tot bijna 7.000 ondertekenaars gestegen. Hier vindt u een link naar de petitie.