PIA d’Or, de nieuwe jaarlijkse Award voor vier categorieën beeld

5 voorzitters tekenen de samenwerkingsovereenkomst

de PIA d'OrHet initiatief voor deze nieuwe Award ‘PIA d’Or’ werd genomen door de vakbeurs Professional Imaging en de vakorganisaties BFN, SVFN, DIPP en Colour Art Photo. Het is de bedoeling dat deze wedstrijd jaarlijks plaats vindt in de vier categorieën Creatief beeld, Reclame/Industrieel, Bruidsfotografie en Portret. De deelname is open voor iedere Nederlandse professionele beeldmaker.  Het reglement voor deze wedstrijd is ontleend aan de opgestelde richtlijnen van de FotografenFederatie.

Waarom d PIA d’Or

Hoewel de prijsuitreiking plaats zal vinden op de vakbeurs Professional Imaging ligt het doel van de wedstrijd veel verder. Het doel van deze wedstrijd is het professionele beeld breed onder de aandacht te brengen van het publiek. Wij hebben het niet meer over ‘het maken van een foto’, het werkveld van de beeldmaker is veel ruimer geworden. De  ‘fotowinkel op de hoek’ waar ook aan pasfoto’s, portretten en trouwerijen werd gedaan is vrijwel verdwenen. Deze winkel heeft plaats gemaakt voor de wit- en bruingoedgiganten. De vakfotograaf bestaat echter nog steeds. Door deze digitalisering is de term ‘beeldmaker’ meer van toepassing geworden, de fotograaf van nu drukt vaak zelf af, maakt banners, levert fotoboeken, maakt ook digitale films. Hij levert echter ook nog steeds een hoge kwaliteit en onderscheidt zich van de mensen die ‘een leuke camera met professionele trekjes’ hebben gekocht. Het maken van een portret of trouwreportage is iets geheel anders dan het drukken op de knop waarna er een ‘auto-magisch’ beeld verschijnt op een schermpje. Het vereist inzicht in het beeld en de ervaring in het maken er van. Volgens de vakorganisaties en haar koepel de Fotografenfederatie verdient dit vak meer dan ooit de aandacht van het publiek.

Eigen prijs voor de vakfotograaf

De fotojournalist heeft de jaarlijkse Zilveren Camera uitreiking. Het werd nu hoog tijd dat voor de vakfotograaf en de professionele beeldmaker een wedstrijd als de PIA d’Or werd georganiseerd. Beursorganisator Peter Duringhof zegt hier over: “Het lijkt preken voor eigen parochie maar is dit niet. Een vakbeurs is een goed startpunt voor een wedstrijd als de PIA d’Or. Via de beurs Professional Imaging wordt veel publiciteit gegenereerd voor het gehele vak en zijn beoefenaren. Via publicaties in de media, zoals de kranten en de omroep,  wordt een brede groep bereikt, waarmee de aandacht niet alleen wordt gevestigd op de prijswinnaars, maar ook juist breed wordt gevestigd op het vak van de beeldmaker en zijn of haar plaats in de samenleving.”

Lars Boering, directeur fotografenfederatie, onthult de wisselprijs

Prijzen en wisselprijs

Op een besloten bijeenkomst in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein werd de PIA d'Or onthuld door Lars Boering, directeur van de Fotografenfederatie waarna door de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en een samenwerkingsovereenkomst werd getekend. Peter Duringhof licht toe: “Wat betreft de prijzen is er voor de eerste drie per categorie een prijs, dus totaal zijn er twaalf prijzen. Bovendien krijgt de overall winnaar ook nog eens de  zeer fraaie wisselprijs uitgereikt. Nu eens geen bokaal, maar een speciaal ontworpen sculptuur die de kenmerken van een camera symboliseert. Bijzonder aan deze  wedstrijd is dat de standhouders die op Professional Imaging staan allen sponsor zijn van deze wedstrijd zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn voor het bedrijf.”

Inschrijving tot en met 30 november

Peter Duringhof vervolgt: “Tot en met 30 november 2011 om 24 uur kan iedere, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven professional  aan deze wedstrijd deelnemen. Er zijn al veel inschrijvingen binnen, de tijd dringt dus voor degenen die ook nog mee willen  doen. De drempel voor deelname is niet hoog omdat wij de inschrijfgelden bewust laag hebben gehouden. De deelnamekosten bedragen € 30,- per beeld (exclusief btw), de leden van de vakorganisaties krijgen hierover nog een korting van €10. De beoordeling van de foto’s, onder leiding van juryvoorzitter Jos Rikkerink, die in het verleden reeds meerdere malen de Camera d’Or won, geschiedt in december 2011.”

Peter Duringhof

Genomineerden en prijsuitreiking

“Allereerst worden de genomineerden vóór 31 december bekend gemaakt. Per categorie worden zij er zes nominaties, het totale aantal genomineerden komt dan uit op vierentwintig. Op een gala-avond in het NBC De Blokhoeve in Nieuwegein wordt de prijsuitreiking gedaan door een bekende Nederlander. De avond staat geagendeerd op zaterdag 10 maart 2012. Dit aan de vooravond van de vakbeurs Professional Imaging die op zondag 11 maart zijn deuren opent tot en met 13 maart 2012.  Tijdens de beurs zal dan, voor iedereen zichtbaar, het genomineerde werk en de winnende beelden van de PIA d’Or worden tentoongesteld.”

Professional Imaging en de PIA d’Or

Al jaren heeft Professional Imaging een centrale plaats in het land der beeldmakers. Met haar ieder jaar opnieuw weer 6000 + bezoekers is het een beurs waar beroepsbeoefenaren en toeleveranciers samen komen. De beurs onderscheidt zich van andere soortgelijke evenementen met een groot aantal interessante activiteiten, gericht op kennisvergroting en oriëntatie op het vakgebied. Lezingen, seminars en demonstraties zijn een van de belangrijkste redenen om deze beurs te bezoeken. Al eerder omschreef ik deze beurs als ‘de Jaarmarkt van de Fotografie’ in de ruimste zin des woords. Je komt hier niet alleen oude vrienden en collega’s tegen, het is het middel bij uitstek om te zien waar de trends liggen, om je netwerk te versterken, om te ervaren hoe het er bij staat met de telkens weer en in een razend snel tempo veranderende technische ontwikkelingen. Dit alles passend in een ambitieuze entourage die recht doet aan de professionaliteit van zowel de bezoekers als van de beursdeelnemers. De PIA d’Or doet recht aan deze omgeving. Het enige dat Peter Duringhof en de organisaties kan worden verweten is dat deze prijs er eigenlijk al lang had moeten zijn. Nu de PIA d’Or er uiteindelijk is gekomen, geeft ook deze prijs mét de er uit voortvloeiende tentoonstelling een extra impuls aan de reden, of wellicht misschien de noodzaak, om de beurs als beeldmaker te bezoeken.

view counter