portretfotografie
als ik het woord lees
zou ik haast geloven dat het over mensen gaat.

maar een beetje fotograaf weet dezer dagen wel beter: portretfotografie gaat over decor.  sfeerschepping.  accessoires.  post- & cross-processing.

en eigenlijk ook over welgeteld één enkel mens:
de fotograaf zelf.

dé mens, het onderwerp van het portret, wordt gereducerd tot p(r)op:

de ouwe tandloze bretoen / thai / chinees
de debiele new yorker op haar bankje
de dwerg in zijn prikkeldraad
de dame met drie handen
de roemeense wees

de baby met de perziken huid
de volmaakte bruid
de zotte guit

envoi:

oh god die in de hemelen zijt,
ik weet niet of jij bestaat,
maar geef mij maar mijn dagelijkse mens
op een mooi egale achtergrond

Gepubliceerd: 17 oktober 2011

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter