Portretrechten tattoo Wesley Snijder

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 15 maart 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven
view counter

portret van Bas ReijneBegin maart 2019 verschenen de eerste berichten en al snel werd er overal over gesproken. Ik doel op het feit dat Yolanthe en Wesley uit elkaar zijn.[1] Men heeft het in die gesprekken vaak over de tattoo – van het hoofd van Yolanthe - die Wesley op zijn zij heeft laten zetten, en hoe vervelend dat wel niet moet zijn voor Wesley. Deze vervelende situatie is juridisch gezien interessant. De tattoo is namelijk een portret.

Voor zo ver Yolanthe een redelijk belang heeft kan zij – als geportretteerde - zich, op grond van de Auteurswet, verzetten tegen openbaarmaking van dat portret.[2] Het redelijk belang kan een zowel een zedelijk als een commercieel belang zijn.[3] Voor BN'ers – zoals Yolanthe – is vooral dat commerciële belang relevant omdat zij, gezien hun bekendheid, minder privacy genieten dan Jan Modaal. In theorie valt dus te beargumenteren dat Yolanthe zich kan verzetten tegen een fotoshoot van Wesley met ontbloot bovenlichaam, dan wel dat Wesley haar hiervoor een vergoeding moet betalen. In de praktijk zal het natuurlijk afhangen van de omstandigheden van het geval, Wesley kan immers ook een redelijk belang hebben om het portret van Yolanthe openbaar te maken en dan zal een afweging van beider belangen moeten plaatsvinden. Om discussie daarover te voorkomen zou Wesley, als hij de tattoo wil houden, daarom een gebruiksrecht van Yolanthe kunnen bedingen. Anders zou Yolanthe hem zo maar eens het vel over de oren kunnen halen.

[1] www.ad.nl/show/yolanthe-en-wesley-uit-elkaar~ac268f0c

[2] Artikel 21 Auteurswet. Voor de goede orde merk ik hierbij op dat ik geen jurisprudentie over portretrechten bij tattoos heb kunnen vinden. Dat maakt deze kwestie nog interessanter.

[3] Denk bij zedelijk belang aan inbreuk op privacy in strijd met artikel 8 EVRM en artikel 7 Handvest Grondrechten EU. Denk bij commercieel belang aan een bekende persoon die een ‘verzilverbare populariteit’ heeft.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter