Post voor oud bewoner

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 15 juli 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28Voordat ik bij I-ee. ben gaan werken werkte ik o.a. bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Door de ervaring die ik daar heb opgedaan weet ik hoe vervelend het kan zijn als een vorige bewoner zijn adreswijziging niet heeft doorgegeven aan al zijn contacten. Ik heb tientallen mensen gesproken die post ontvingen voor vorige bewoners (waar zij geen nieuwe adresgegevens van hadden). In enkele gevallen was de desbetreffende bewoner al jaren vertrokken en verscheen nog wekelijks nieuwe post. De kans is groot dat u of iemand die u kent op enig moment post zal ontvangen voor een oud-bewoner. In deze bijdrage wil ik daarom nader ingaan op post van vorige bewoners waarvan u niet beschikt over de juiste adresgegevens.

view counter

Vooraf wil ik een onderscheid maken tussen gewone post en officiële post. Met gewone post bedoel ik post van andere personen of bedrijven die wordt verstuurd naar het door de persoon opgegeven adres. Denk daarbij bijvoorbeeld aan reclame of een ansichtkaart van tante Greet. Met officiële post bedoel ik post van (semi)overheidsinstanties of andere gezaghebbende instanties die post sturen naar het inschrijvingsadres van de persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan post van het CJIB, de gemeente of een exploot van de gerechtsdeurwaarder.

Indien u gewone post ontvangt van een oud-bewoner dan komt dat naar alle waarschijnlijkheid omdat die oud bewoner geen adreswijziging heeft doorgegeven.

Indien u officiële post ontvangt van een oud-bewoner dan is het mogelijk dat die oud- bewoner niet correct is uitgeschreven op uw adres. Het dan van groot belang om contact op te nemen met uw gemeente. U kunt uw gemeente dan vragen om een adresonderzoek te doen. De procedure hiervoor verschilt per gemeente, u kunt deze meestal vinden op de website van uw gemeente.

U mag de brieven voor de oud-bewoner op grond van het briefgeheim ex. art. 13 lid 1 Grondwet niet openen.

Alle post die u ontvangen heeft voor de oud-bewoner kunt u retour afzender sturen. Dat doet u door het adres op de envelop (en ook de aangebrachte streepjescode) door te strepen en op de brief ‘retour afzender – vertrokken’ te zetten met daarbij het verzoek dit aan te passen in de administratie. Vervolgens kunt u de brief in de brievenbus doen of inleveren op het postkantoor.

Er zijn mij geen concrete regels bekend omtrent de duur en de frequentie van een verplichting tot het retourneren van post. In dat kader moet ik daarom wijzen op de maatschappelijke normen en waarden. Van u mag verwacht worden dat u de gewone post waarvan u inschat dat die relevant is voor de geadresseerde (dus geen reclame) en de officiële post tenminste eenmaal retourneert naar de afzender. Bij herhaald toesturen van post van de betreffende afzender ondanks het verzoek de administratie aan te passen, zou u kunnen bellen of mailen met deze afzender en aangeven dat u de post niet meer zult retourneren. Te stellen valt dat er met het vorderen van de duur dat de persoon vertrokken is steeds minder van u verwacht kan worden aangaande het retourneren van de post. Dat uiteraard in combinatie met de frequentie dat u post ontvangt van de betreffende afzender, immers als u na 5 jaar voor het eerst officiële post ontvangt voor een oud-bewoner, mag wel van u verwacht worden dat u de betreffende instantie informeert dat de geadresseerde niet meer op uw woonadres woonachtig is.

Al met al is de kans groot dat u of iemand die u kent op enig moment post voor een oud-bewoner zal ontvangen. Deze post kunt u retour afzender sturen en dat mag op grond van hetgeen betamelijk is in het maatschappelijk verkeer ook van u verwacht worden.

view counter