Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

PhotoNmagazine.eu volgt de bezoekers van de website niet t.b.v. reclamedoeleinden via tracking cookies en andere volgtechnieken. De website gebruikt wel functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze website en het bijhouden van statistieken.
IP adressen worden vastgelegd voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, het opsporen van misbruik en voor misbruikpreventie.
De statistieken worden geanonimiseerd en niet gedeeld met andere partijen.

Persoonsgegevens

Met uw toestemming verstuurt PhotoNmagazine.eu e-mail nieuwsbrieven. Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief vragen wij een naam en e-mailadres die alleen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden.

Wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u hiervoor ons contactformulier gebruiken of de persoonlijke afmeld link die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Periodiek worden afgemelde namen en e-mailadressen verwijderd.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of geopenbaard, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PhotoNmagazine.eu.
Citeren is toegestaan, alleen met bronvermelding.

Disclaimer

PhotoNmagazine.eu stelt haar site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. De redactie kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan altijd actueel, volledig of betrouwbaar is. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie of PhotoNmagazine.eu. Dit geldt uiteraard óók voor bijdragen die door gebruikers op onze site worden achtergelaten en voor websites waarnaar, al dan niet met behulp van hyperlinks, verwezen wordt. Gebruikers mogen uitsluitend materiaal aan onze sites bijdragen waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor het redactionele materiaal geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand desondanks menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met PhotoNmagazine.eu.

Alle informatie op deze site kan op elk moment worden gewijzigd. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is.

PhotoNmagazine.eu is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit de bijdragen van derden, niet deel uitmakend van de vaste redactie, en/of het gebruik van informatie die via deze site verkregen is dan wel voor schade die mogelijkerwijs voort zou kunnen vloeien uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. PhotoNmagazine.eu behoudt zich het recht voor om bijdragen die niet stroken net met bovenstaande dan wel met de zorgvuldigheid, vereist in het maatschappelijk verkeer, te weigeren of deze terug te trekken.

Versie 5 juli 2018