Professional Imaging 20 jaar
Opvolging van de organisator

Peter feliciteert Lauran Duringhof met de overdracht op het plein voor 'De Loods' in Nijkerk

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Peter en Lauran Duringhof in een lege halDe geschiedenis van Professional Imaging begint heel eenvoudig, bijna braaf. Met de Foto Vijfdaagse. Dit was een nogal afgeschermde club van importeurs en toeleveranciers. Meldde zich een 'concurrent' voor deelname dan werd er direct een veto uitgesproken. Een vrij kindelijke manier om te proberen je handel te beschermen door uitsluiting van concurrentie. Het product moet het namelijk winnen op de kwaliteit en door te proberen via uitsluiting van concurrentie een monopolie te creëren. Dit is in mijn ogen dé manier om je bestaansrecht te ondermijnen, de koper van je product maakt de keuze en wil daarin niet worden gehinderd door wijsneuzen die voorschrijven wat wel of niet wordt gekocht. Dit kruideniersdenken werd de organisatie noodlotting en leidde uiteindelijk via de FotoVierdaagse en de FotoDriedaagse tot de FotoNuldaagse.

Peter Duringhof was destijds voorzitter van de DIPP, een groeiende fotografenorganisatie. Importeurs gaven daar regelmatig workshops en presentaties. Zij kwamen dan ook met verzoeken aan de DIPP om bij de organisatie een beurs te houden. Omdat dit feitelijk commerciële activiteiten waren die ver af stonden van de oorspronkelijke beginselen van de DIPP, werd daarom door het bestuur besloten de activiteiten te splitsen. Zo ontstond Professional Imaging.

Doorzakker

De beurs verhuisde in grotere opzet naar Van der Valk te Tiel, alwaar men begon met een kleine ramp. De vloer van het gebouw waar de beurs zou worden gehouden stortte iets meer dan een week voor de eerste beursdag in. Het gelukte Peter Duringhof te elfder ure een andere locatie te vinden, in het NBC congrescentrum te Nieuwegein.

Meer dan schroefjes

Het vak is meer dan moertjes en schroefjes. Er werden internationale sprekers gecontracteerd, Professional Imaging ontwikkelde zich in de loop van de tijd tot een kenniscentrum, inspirerend, leerzaam, levendig, relevant voor de fotografie en bovendien tot marktplein van de beroepsfotografie waar collega’s van diverse pluimage elkaar konden ontmoeten.

Topklasse sprekers

Katrin Eismann legt de zaal iets uitHet was van meet af aan duidelijk dat Professional Imaging een grotere kans van slagen zou hebben wanneer er ook educatie zou worden geboden. Zelfs de meest geroutineerde vakman of vrouw kon hier het voordeel mee doen. Een van de gasten was Photoshopguru van het eerste uur Scott Kelby, wereldwijd bekend van zijn boeken en trainingen, hij gaf er evenals mensen van zijn staf regelmatig acte de présence.

Maar ook de vermaarde prof. Katrin Eismann die als hoogleraar verbonden is aan de vermaarde School of Visual Arts te New York, kunstenares en schrijfster van het standaardwerk ‘The Creative Digital Darkroom’, leverde haar bijdrage. Een geboren docente die wereldwijd de eerste online masteropleiding fotografie opzette, met praktijkweken in New York, wist haar publiek ademloos te boeien met haar simpele opvattingen over fotografie, beeld en vormgeving...

En niet te vergeten de helaas onlangs overleden Nederlandse meester-fotograaf Hans van Ommeren, die fotografeerde met alles wat los en vast zat en ook de motor was achter het fotografencafé te Woerden. Een van zijn gevleugelde uitspraken was dat hij “niet was geïnteresseerd in dat gezeik over die pixels”. Een meester drukker en colormanagementspecialist. Op de foto’s zien wij hem op Professional Imaging met een spontaan bedachte uitvoering van een rookmachine, bestaande uit een sigaartje en een rietje.

Er zo waren er vele mensen uit het vak die wereldwijd door Peter Duringhof naar Professional Imaging werden gehaald, te veel om op te noemen. Met als bottom line, heel simpel, kwaliteit. Zoals Jimmy Nelson die de verdwijnende volkeren over de gehele wereld fotografeerde op grootformaat, de modefotografe Lindsay Adler die werkte voor Marie Claire, InStyle, Elle, Rangefinder, Professional Photographer vele andere toonaangevende bladen. Als fotografisch opleider is zij een veel gevraagde spreker over modefotografie en wordt tot de top van de modefotografen gerekend. Zij heeft Canon, Adobe, Microsoft en reclamebureaus als Grey, Edelman, Saatchi & Saatchi en wellicht nog een handvol op haar klantenlijst staan.

Hans trekt aan een sigaar om rook te verzamelen het blazen van de rook via een rietje in een pot waar schoteltjes boven staan met gekleurde vloeistoffen het resultaat: foto met overlopende bak en opstijgende rook  

Het was dan ook geen wonder dat het bezoekersaantal gestaag groeide, in de laatste jaren in het NBC waren er ruim 6000 bezoekers. En de theaters waar de lezingen werden gehouden waren bomvol, er was gewoon niet genoeg ruimte.

In 2014 werd er een belangrijke stap gemaakt. Professional Imaging verhuisde naar ‘De Loods’ in Nijkerk. Dit was de vijftiende editie. Uitstekend bereikbaar ook met de trein en de gratis shuttlebus. Met ruime parkeermogelijkheden, de verder gelegen parkeerterreinen werden ook door de shuttlebus bediend. En hoewel het nog even spannend was, waren de resultaten beter dan verwacht, de beurs trok ineens 9000 bezoekers. Ook uit België, Duitsland en plaatsen als Maastricht en Groningen. Voor de Amsterdammers moet het een shock zijn geweest, het ‘verre oostelijke’ Nijkerk bleek maar 50 kilometer en drie kwartiertjes rijden van onze hoofdstad.

volle aandacht voor de spreker, ruim 30 stoelen breedWanneer een beurs goed is georganiseerd en ook kwaliteit biedt aan de bezoekers zijn de standhouders ook tevreden. Dat de beurs een meerwaarde heeft ten opzichte van andere beurzen, zelfs ten opzichte van de Photokina, is duidelijk. De ‘Kina’ loopt namelijk terug, er is een trend naar meer lokale beurzen.

Familiebedrijf

In mijn ogen heeft Peter Duringhof en hij overigens niet alleen, een monument neergezet. Hoewel hij dit misschien wel zou willen, kan hij daar niet tot zijn tachtigste mee doorgaan. Een beurs verkopen lijkt misschien wel aardig, maar zal de nieuwe eigenaar wel dezelfde inzet tonen en gaat de beurs dan misschien langzaam de kleiberg op? Kennis van de markt, het aanvoelen van trends, de ervaring zijn niet iedereen gegeven. En zoals de beurs groeide, groeide de oplossing voor dit mogelijke probleem gewoon mee.

De beurs is voor de Duringhofs altijd een familieaangelegenheid geweest. Aan tafel werd er ver de beurs gesproken, de gezinsleden dachten en werkten mee. De kinderen en ook hun vrienden groeiden met de beurs op en groeiden mee.

de boys in en achter een heuse racewagen, gesponsord door 'Epson'
v.l.n.r. Staand: Lauran Duringhof – Björn Lefevre – Sjoerd Blankhorst. Geknield: Jim – Onno Platerink – Alexander Duringhof. In de auto: Sander

Portret van AnjaPeter Duringhof: “Ik ben altijd open en nuchter geweest, wat je afspreekt moet je nakomen. Je moet je verantwoordelijk voelen voor de investeringen die exposanten doen, want een beursdeelname betekent dat er een budget moet worden vrijgemaakt en er is ook arbeidstijd mee gemoeid van de zijde van de exposant. Belangrijk is ook continuïteit, niet de populariteit. Vandaar dat wij ons meer en meer zijn gaan richten op bezoekers die niet alleen maar uit het vak voortkomen, maar ook op bij voorbeeld de betere amateur. Het is helaas zo dat er een trend is dat er steeds minder fotografen zijn die een full time bestaan hebben binnen het maken van beeld. Wel is er een steeds grotere groep beeldmakers bij het vervaardigen van beeld betrokken. Wil je een beurs als Professional Imaging succesvol en effectief draaien dan moet je jezelf richten op alle betrokkenen. En dat deze filosofie juist is wordt ook gereflecteerd door de bezoekersaantallen van Professional Imaging.”

2 bezoekers in gesprek met een standhouder

Bestaat het eeuwige leven?

Een vraag die net zo moeilijk als gemakkelijk te beantwoorden is. In het geval van Professional Imaging is het zo dat de continuïteit wordt gewaarborgd enerzijds door de visie die er gedurende 20 jaar is gegroeid, anderzijds moeten mensen op een gegeven moment plaats maken voor nieuwe mensen en vooral jongere mensen. Vandaar dat Peter Duringhof het stokje wil overgeven aan zijn zoon Lauran, die net als zijn vader een sterke liefde voor beeld heeft. Lauran studeerde mediavormgeving, was in de loop van de tijd meer en meer verantwoordelijk voor de vormgeving van de website en de nieuwsbrief en maakte de nieuwe indeling voor de komende beurs. Eigenlijk is deze jubileumbeurs voor een groot gedeelte zijn werk. Uiteraard blijft Peter Duringhof op de achtergrond als coach werkzaam; “Lauran mag nu de verantwoordelijkheden overnemen. Hij heeft ook een betere aansluiting met de nieuwe generatie omdat dit zijn generatie is. Vanuit zijn opleiding heeft hij ook een betere kennis van de nieuwe wereld.”

Een wijs besluit, het komt er op neer dat de ervaren organisator zijn plaats verlaat terwijl de nieuwe organisator, die eigenlijk een jarenlange stage achter de rug heeft, deze plaats naadloos in neemt. Is er een betere wijze te bedenken voor het waarborgen van de continuïteit van Professional Imaging?

een duistere volle zaal bij een theater in beeld

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter