Professional Imaging voor de 20e maal!

Proloog
Gepubliceerd: 20 maart 2019

De eerste Professional Imaging ontstond 20 jaar geleden. Het was voor veel mensen in beeldland een interessante beurs. Zelf heb ik deze als fotograaf en als hoofdredacteur van het helaas door het beleid van de uitgever ter ziele gegane blad ‘De Fotograaf’, van begin af aan mee mogen maken. Ik heb altijd een groot respect gehad voor de ‘uitvinder’ Peter Duringhof, ook van huis uit fotograaf, die er in slaagde iedere editie weer een nóg betere beurs te bieden. Met een tomeloze geestdrift, enthousiasme en een perfectionisme dat meer doet denken aan een horlogemaker dan aan een beursorganisator.

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

Een van de grote krachten was dat Peter ook zijn medewerkers wist te vinden. Zijn echtgenote ontpopte zich als een zeer secure bewindvoerder van het secretariaat, de kinderen met in het kielzog hun vrienden werden ingezet voor de diverse taken, eigenlijk is Professional Imaging in de grond een familiebedrijf. Zelfs aan de familietafel gingen de gesprekken vaak over de beurs.

Wanneer je 20 jaar met de beurs te maken hebt, zie je ook de kinderen en hun vrienden van de ‘beursfamilie’ opgroeien. En hoewel niet iedereen in de voetsporen van de ouders zal treden, is dit wel gebeurd bij dit familiebedrijf. Zoon Lauran neemt deze editie het stokje over van zijn vader. Met dezelfde nauwkeurigheid en inzet die al jarenlang een van de factoren is voor het succes van de beurs. Elders in het magazine staat een artikel over deze nieuwe fase in de geschiedenis van de beurs.

Ook dit jaar heeft PhotoNmagazine.eu overal met de neus bovenop gestaan. Er is een nieuw concept, Professional Imaging Experience, waarbij nog meer de nadruk wordt gelegd op lezingen productpresentaties en met demonstraties en workshops door de beursexposanten. Zo wordt, samen met de lezingen van internationale sprekers in de theaters aan de bezoeker de overvloed aan mogelijkheden die de beoefening van het vak biedt verduidelijkt.

En een van de sterke centrale punten is ook de ontmoeting. Persoonlijk is de beurs ook van belang voor het contact met oude vrienden en collega’s en ik doe ook nieuwe kennissen op. Ooit noemde ik Professional Imaging het marktplein van de fotografie, het is nog steeds een goede gelegenheid tussen alle geboden dingen door even met een bekende bij te praten bij een goed glas.

Daar waar de grote beurzen een teruggang is te zien, de Photokina is bijvoorbeeld kleiner geworden, de grote internationale elektronicabeurs Cebit in Hannover is verworden tot een veel kleinere afdeling van de Hannover Messe, is er een duidelijker trend naar meer lokale beurzen. Dichter bij je klant of leverancier lijkt het motto. Voor deelnemers en exposanten is het veel effectiever, door de kleinere schaal kan de professionele lokale beurs beter inspelen op de plaatselijke behoeften van exposanten en bezoekers.

Zelf ging ik al jaren niet meer naar de Photokina, het massale stond mij tegen en het was onmogelijk om de gehele beurs te bezoeken zonder uitputtingsverschijnselen. Een soort ‘Doing Europe in Five Days’. Ergerlijk was ook te horen van je collega dat je een interessant stuk had gemist. Daar stond dan wel tegenover dat deze collega ook een aantal interessante zaken gemist bleek te hebben.

Dat Professional Imaging een goede bestaansreden heeft blijkt ieder jaar weer uit de bezoekerscijfers. Lag het aantal bezoekers tot op heden globaal gesproken in het NBC in Nieuwegein op 6000 en na de verhuizing naar De Loods in Nijkerk direct al op rond 9000, dan weet je dat deze belangstelling aangeeft dat de beurs veel heeft te bieden. Niet alleen voor de aankoop van apparaturen en het bekijken van nieuwe speeltjes, maar ook voor de kennisvermeerdering en door de inhoudelijk interessante lezingen. En ook doodgewoon heel plat gesproken, voor de pure lol. Want het ontmoeten van en praten met mensen van je eigen slag is uitermate plezierig.

PhotoNmagazine.eu is er uiteraard ook weer met een stand en misschien komen wij elkaar daar tegen.

Dus tot ziens op de beurs, misschien hoor ik van u ook iets interessants. Maar alleen een kop koffie is ook goed…

view counter