Rechtbank Amsterdam: kopiëren software voor tests geoorloofd

Europese regelgeving verbiedt kopieerverbod

Het Recht NL
Gepubliceerd: 5 december 2014

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

portret van Jurriaan NijkerkEen gebruiker van software mag te allen tijde deze kopiëren voor het testen van bijvoorbeeld compatibiliteit op een ander besturingssysteem of in een workflow. Dit is ook toegestaan indien er een kopieerverbod expliciet in de licentie staat vermeld, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam op 29-10-2014.

Wat te doen als een bedrijf een al dan niet kostbaar softwarepakket draait met een specifieke licentie voor maar één machine en het bedrijf wil overstappen naar een ander besturingssysteem? Mag er dan zonder toestemming een kopie van de software worden gemaakt voor testdoeleinden?

In een interessante zaak tussen softwareleverancier Actuate en verzekeraar Delta Lloyd werd dit in de uitspraak bevestigd. Sterker nog, een verbod op het verbieden in deze is onrechtmatig en in strijd met Europese richtlijn.

Delta Lloyd bezat een licentie voor één computer van de fabrikant van documentscan- en archiveersoftware Actuate. De licentiehouder wilde van Windows naar Linux overstappen en maakte zonder toestemming twee operationele kopieën om de compatibiliteit te testen op een testserver en op een acceptatieserver.

Actuate ontdekte dit. Het vervolg waren extra nota's gevolgd door dreigbrieven. Delta Lloyd zou inbreuk maken, de licentie was immers expliciet voor slechts één computer. Delta Lloyd voerde echter het artikel 45j van de auteurswet ten tonele: "De verveelvoudiging [...] die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden."

De rechter concludeerde dan ook in de uitspraak: "Richtlijnconforme uitleg van artikel 45j Aw brengt dan mee dat dergelijke verveelvoudigingen niet kunnen worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende, terwijl een bepaling in de licentieovereenkomst die de bevoegdheid van de licentiehouder om dergelijke op compatibiliteit gerichte verveelvoudigingen te beperken niet is toegelaten."

view counter