Rechter bepaalt dat oma foto’s van haar kleinkinderen moet verwijderen

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 20 oktober 2020
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 28Op 13 mei 2020 verscheen het bericht dat de rechter heeft bepaald dat een oma foto’s van haar kleinkinderen moet verwijderen van haar Facebookpagina en Pinterest.[1] In deze bijdrage wil ik het desbetreffende vonnis van rechtbank Gelderland bespreken.[2] Daarbij zal ik eerst een korte samenvatting van de casus geven, vervolgens de grondslagen van de vordering tot verwijdering behandelen en tot slot een conclusie trekken.

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

De partijen in deze rechtszaak (in kort geding) zijn een moeder (eiseres) en een oma (gedaagde) van drie minderjarige (klein)kinderen. De moeder heeft het ouderlijk gezag over deze kinderen. Over één van de kinderen deelt zij dat gezag met haar ex-partner. Eén van de kinderen is enkele jaren woonachtig geweest bij oma en haar echtgenoot. Oma heeft (in het verleden) foto’s van de kinderen op Facebook en Pinterest geplaatst. Daarvoor heeft zij geen toestemming (van moeder) gekregen. Moeder heeft oma meerdere malen verzocht om de foto’s te verwijderen w.o. via de politie en een sommatiebrief van haar advocaat, maar dat heeft oma niet gedaan.

Daarom heeft moeder deze procedure gestart.

In de procedure is niet duidelijk geworden of moeder de maker is van de foto’s. Daarom wordt de Auteurswet in deze kwestie buiten beschouwing gelaten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: UAVG) zijn mogelijk wel van toepassing, maar zijn niet van toepassing indien sprake is ‘van de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit’.

In de onderhavige kwestie is niet voldoende duidelijk geworden of de Facebook- en Pinterest pagina’s zijn afgeschermd en of de foto’s al dan niet te vinden zijn via een zoekmachine zoals Google. Daarnaast valt bij Facebook niet uit te sluiten dat foto’s door derden verder worden verspreid. Daarom is geen sprake van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit en zijn de AVG en UAVG dus van toepassing.

Een foto waaruit de identiteit van de persoon op die foto opgemaakt kan worden is een persoonsgegeven in de zin van de AVG en de UAVG.[3]

Op grond van artikel 5 lid 1 UAVG is daarom toestemming van de wettelijke vertegenwoordiging van een minderjarige nodig voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (i.c. dus het plaatsen van de foto’s). Deze toestemming is in de onderhavige kwestie niet gegeven, sterker nog er is herhaaldelijk verzocht om de foto’s te verwijderen. De foto’s moeten dus worden verwijderd. Het emotionele belang van oma maakt dat niet anders.

De rechter wijst de vordering toe en veroordeelt oma om de foto’s te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom (na matiging van de termijn en het bedrag van de dwangsom).

Al met al is de AVG dus relevant bij het plaatsen van foto’s op sociale media, en is in het geval van minderjarige kinderen toestemming van de gezaghebber vereist voor het plaatsen van foto’s die een persoonsgegeven zijn.

Korte samenvatting

In een recente rechtszaak werd bepaald dat een oma foto’s van haar kleinkinderen moest verwijderen van Facebook. In deze bijdrage licht ik dat nader toe.

view counter