Reuters doet wereldwijd RAW-files in de ban, is de journalistiek nog wel journalistiek?

Het deficit van het niks

Proloog
Gepubliceerd: 3 december 2015

afbeelding 2Reuters zou wereldwijd een nieuw beleid voor freelancers gaan voeren. Het betreft hier fotografen die vanaf RAW files werken. Het zou alleen worden toegestaan Jpeg-bestanden aan te leveren.

Volgens een e-mailtje van een fotoredacteur werd freelance fotografen verzocht om geen bestanden meer in te sturen die vervaardigd waren vanaf een RAW file of CR2 bestand. Ook DNG zou daar onder vallen. De bestanden zouden minimaal mogen worden bewerkt, hooguit een level correctie en een minimale afsnijding.

Een woordvoerder van Reuters bevestigde dit tegenover het Amerikaanse 'Petapixel.' Hij zou hebben gezegd dat “de beslissing werd genomen om zowel ethische aspecten als om de verwerkingssnelheid te verhogen.” De woordvoerder stelde tevens dat er geen bezwaar tegen was om naast de Jpegs in RAW, CR2 of DNG te fotograferen, “zo lang aan ons uitsluitend de Jpegs uit de camera worden geleverd.” Hij vervolgde met “Alle ooggetuigenverslagen van de gebeurtenissen moeten worden gemaakt door toegewijde en verantwoordelijke journalisten, Reuters Pictures moet de werkelijkheid weerspiegelen. Terwijl we streven naar fotografie van de hoogste esthetische kwaliteit, is ons doel niet om het nieuws artistiek te interpreteren.”

view counter

Kennelijk is Reuters er niet mee op de hoogte dat ook de schrijvend journalist en de verslaggever een RAW bewerken en omzetten naar een geschreven dan wel gesproken formaat. Namelijk de 'RAW' die in zijn hoofd zit. Bovendien is Reuters kennelijk niet met het fenomeen cameraprocessor bekend.

Het is een keihard gegeven dat, wanneer een 'eerlijke' jpeg uit een camera komt, de ingebouwde processor het werk van de fotograaf bijna geheel heeft gedaan. Kennelijk heeft Reuters, en met Reuters wellicht ook degenen die fotowedstrijden organiseren en zelfgenoegzaam 'ethische regels' opstellen, niet door dat zij een door een machine 'ethisch verantwoord' gemaakt beeld boven het beeld stellen dat door een echte, levende fotograaf met ambachtelijke liefde is afgewerkt. En dan heb je dit uitgevonden om de pure fotografie te bevorderen? Kom nou toch. Maar dat zal wel de ethiek van de moderne fotojournalistiek zijn, de magistrale werken van Van der Elsken, Ata Kando, Wubbo de Jong, Daniël Koning en Willem Diepraam zijn waarschijnlijk vergeten.

Als voorbeeld van verantwoorde moderne journalistiek twee verslagen van twee Nederlandse verslaggevers, die gelijktijdig aanwezig waren bij de afgelaste voetbalwedstrijd in Hannover wegens mogelijke terreurdreiging:

1. “Degenen die reeds in het stadion aanwezig waren vluchtten in paniek naar buiten.”

2. “De reeds aanwezige supporters begaven zich na de mededeling heel ordelijk en rustig naar buiten.”

Je bent dan toch wel blij dat je het met de verantwoorde journalistiek nog droog houdt...

Een nog meer jeukend voorbeeld: de ter plaatse aanwezige verslaggever bij de woning met verschanste terroristen, die om de vijf minuten op verzoek van de presentator een ooggetuigenverslag geeft, een tijdlijn:

Wij schakelen nu over naar Jan Hendrik die ter plaatse is. Jan Hendrik, heb je verbinding?
(minuut stilte)
– Ja Chiel, dank je Chiel.
– En kun je dit moment zien of er nieuwe ontwikkelingen zijn?
- Ja, die zijn er. Er is nóg een brandweerwagen gearriveerd.

Na 5 minuten
– En, is er inmiddels weer nieuws te melden?
– Ja, de speciale eenheid is een halve meter meer naar achteren gaan staan.

Na 10 minuten
– Jan Hendrik, hoe is het nu ter plaatse?
– Er is een bestelwagentje aan komen rijden, er komt iemand uit die bekertjes met waarschijnlijk koffie aan de manschappen uitdeelt.

Na 15 minuten
– Kun je ons al meer vertellen over de vorderingen van de actie?
– Ja, de speciale eenheid heeft de lege bekertjes in een vuilniszak gegooid en de witte bestelwagen rijdt nu weer weg.

Dan 20 minuten later
– Zit er al voortgang in, Jan Hendrik?
– Ja, een van de agenten heeft zojuist even de plaats van actie verlaten, dat kan door de koffie komen, maar hij is inmiddels weer terug.

Ad infinitum.

Pas vele uren later, de actualiteitenuitzending is al lang voorbij, komt via het internet een bericht binnen dat de Speciale Eenheid het pand is binnengevallen en dat iedereen, die zichzelf niet heeft opgeblazen, is gearresteerd. Een bericht dat 'vooralsnog nog niet is bevestigd...'

Wanneer wij het over de hedendaagse 'verantwoorde journalistiek' hebben, die uit eindeloos uitgemolken items lijkt te bestaan die bovendien ook tot in den treure worden herhaald, over fotojournalistiek uit electronisch-automagische kiekdozen, waar hebben wij het dan in 's hemelsnaam nog over. Over ethiek...?

Het enige dat rest is wanhopig de ogen ten hemel te slaan en de tafel van niks op te zeggen:
Een keer niks is niks, twee keer niks is ook niks, drie keer niks is helemáál niks...

view counter