Schending auteursrechten op Curaçao

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 5 februari 2018
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Naar aanleiding van een op 11 december 2017 gewezen vonnis door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao[1] leek het mij leuk om een klein (virtueel) uitstapje te maken en te kijken hoe in Curaçao wordt geoordeeld in inbreukkwesties.

In de betreffende kwestie heeft de auteursrechthebbende de uitgeverij Ultimo Noticia aangeschreven ten aanzien van 161 inbreuk op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Ultimo Noticia stelt zich op het standpunt dat bij de foto’s niet vermeld stond dat er auteursrechten op de foto rusten. Dit verweer is door de rechter eenvoudig verworpen met de opmerking ‘het feit dat er niet bij stond dat er copyright op de foto’s rustte, niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn’.
Dit is gelijk aan hoe de Nederlandse rechter een dergelijke verweer pareert.

Ten aanzien van de schade heeft de auteursrechthebbende in eerste instantie facturen gestuurd voor een bedrag van NaF 150,= per foto (€ 71,39). Dit bedrag staat gelijk aan het licentietarief. Deze facturen zijn onbetaald gebleven en per 14 mei 2016 heeft de auteursrechthebbende facturen gestuurd voor een bedrag van NaF 450,= per foto (€ 214,18). Dit staat dus gelijk aan driemaal het licentietarief. Deze facturen zijn eveneens onbetaald gebleven. In totaal staat er bedrag van NaF 78.203,= (€ 37.222,=) open. De auteursrechthebbende heeft in de procedure betaling van dit bedrag gevorderd.

Daarnaast heeft de auteursrechthebbende een bedrag van NaF 24.150,= (€ 11.495,=) voor de inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten gevorderd. Dit bedrag bestaat uit NaF 150,= per inbreuk (in totaal 161 inbreuken).

Het Gerecht heeft de vorderingen van de auteursrechthebbende toegewezen en Ultimo Notcia moet in totaal een bedrag van NaF 100.457,10 (€ 47.814,=) betalen aan de auteursrechthebbende. Dit bedrag wijkt iets af van het gevorderde bedrag omdat de auteursrechthebbende zijn eis nog heeft gewijzigd en dit gewijzigde bedrag is toegekend.

Alhoewel niet expliciet wordt aangegeven en/of aangevoerd lijkt erop dat de advocaat van de auteursrechthebbende heeft gekeken naar de algemene voorwaarden DuPho. Op grond van deze voorwaarden komt aan de fotograaf een vergoeding van tenminste driemaal het licentievergoeding toe bij een inbreuk. Verder komt aan de fotograaf een vergoeding van tenminste eenmaal de licentievergoeding toe bij een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten.

Een belangrijk detail in deze is m.i. dat Ultimo Noticia door bleef gaan met het plaatsen van foto’s van de auteursrechthebbende. Ultimo Noticia is hiermee door blijven gaan zelfs tot na de tussenvonnis van het Gerecht. Terwijl het Gerecht in dit tussenvonnis al had bepaald dat zij inbreuk maakte op de auteursrechten van de auteursrechthebbende en de omstandigheid dat er geen auteursrechten vermeld stonden met bij de foto’s niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn. In dergelijke omstandigheden waarin de inbreukpleger gewaarschuwd is en ook weet op welke op wijze de schade begroot wordt, en desondanks doorgaat met het plegen van inbreuk, is de kans dat die volledige vordering voor schadevergoeding toegewezen wordt ook groter.

[1] Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 11 december 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:178

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter