Succesvolle mensen vergaderen nooit met hun smartphone aan

De smartphone, zuigfles en fopspeen tegelijk

Proloog
Gepubliceerd: 9 oktober 2014

afbeelding 2Een onderzoek van de leidende Marshall School of Business van de University of Southern California in Los Angeles wijst iets uit wat wij min of meer onbewust al lang wisten. Smartphones kunnen je carrière schaden. Het zichtbaar meenemen en zeker het gebruik van je smartphone op vergaderingen ergert superieuren en ook collega's. Mensen die het meer geïrriteerd raken dan de anderen zijn die uit de groep van 40 jaar en ouder en vrouwen.

Het onderzoek werd onder meer gedaan via een enquête onder 554 fulltime werkende professionals met een inkomen van meer dan $30.000 in bedrijven met meer dan 50 werknemers. De antwoorden op een enkele vragen uit de enquête:

Hoe hoger het inkomen van de professional, hoe minder zij het gebruik van smarthoes in gezelschap waarderen.

view counter

Uit het onderzoek bleek ook dat de kans dat men smartphones in gezelschap als acceptabel beschouwt, drie maal zo groot is bij de generatie geboren tussen 1980 en 2000 dan bij ouderen. De ironie zit hem in het niet bewust zijn van het gegeven dat de jonge groep voor adviezen en steun bij de loopbaanontwikkeling afhankelijk is van de oudere groep die dit gebruik in hoge mate afkeurt. De conclusie na een test van de emotionele intelligentie, was dan ook dat de jonge generatie zich het minst bewust is van de omgeving, dus ook op de werkplek, waardoor ze waarschijnlijk niet kunnen signaleren dat hun smartphone-gebruik in vergaderingen hun carrière ernstig schaadt.

Waaromvinden zo veel mensen en vooral succesvolle mensen, smartphone-gebruik in vergaderingen ongepast? Wanneer je de telefoon zichtbaar meeneemt en mogelijk zelfs gebruikt toont dit:

  1. Gebrek aan respect. Het laat zien dat de communicatie via de smartphone belangrijker is dan het actuele overleg. En dat mensen buiten de vergadering belangrijker zijn dan hen die je tegenover je hebt.
  2. Gebrek aan aandacht. Je bent namelijk niet in staat om je op meerdere zaken te concentreren.
  3. Dat je niet luistert, ongeïnteresseerd bent. Het is onmogelijk actief te luisteren wanneer je met iets anders bezig bent, zodat niemand in je directe omgeving zich gehoord voelt maar het gevoel heeft tegen de muur te spreken.
  4. Gebrek aan kracht. Je gedraagt je als een Pavlov-cyberhond die reageert op iedere gril van een ieder die via de telefoon contact met je zoekt.
  5. Gebrek aan jezelf bewust zijn van je eigen gedrag: Je begrijpt niet hoe belachelijk je gedrag er uitziet voor anderen.
  6. Gebrek aan sociaal bewustzijn: Je begrijpt het niet hoe je eigen gedrag de mensen direct om je heen beïnvloedt.

Op zich leidt het onderzoek niet tot opzienbarende conclusies. Uit de ervaringen van bedrijfscoaches blijkt dat een van de meest gehoorde klachten het telefoongebruik van collega's is. "Tijdens een gesprek over het werk wordt er gebeld en vervolgens sta ik er vijf minuten voor Jan-met-de-korte-achternaam bij voor we de draad weer oppakken.’ Smartphone-gebruik in de vergaderingen is een ook van de meest voorkomende klachten van collega's.

Veel mensen laten met het tonen 'dat ze niet zonder kunnen' hun zwakheid, afhankelijkheid en onzelfstandigheid zien. Het bezit van de smartphone laat schijnbaar zien dat je wérkelijk iemand bent omdat mensen contact met je zoeken. Dit hoewel het contact in de meeste gesprekken in het algemeen over niets gaan of in het ergste geval over een dwarsliggende scheet. Kinderlijk fopspeengedrag dus.

Een afdoende maatregel zou tijdens een gesprek kunnen zijn om de gesprekspartner die een boodschap aan neemt gewoon te laten staan en ergens anders iets anders te gaan doen. Respectloos? En het beantwoorden van de boodschap dan? Meestal is er te zien wie er contact heeft gezocht en kun je achteraf terugbellen of schrijven. Wanneer de nummermelding van de beller niet aan staat (hoogst onbeleefd overigens) heeft de beller pech. Maak er een gewoonte van om dergelijke telefoontjes niet aan te nemen. Ten slotte kan men ook inspreken op voicemail of een e-mail of sms sturen.

Mensen in een leidende functie zouden duidelijk moeten zijn over wat er van de deelnemers aan een vergadering wordt verwacht. Wanneer de verzoeken om smartphones niet te gebruiken tijdens vergaderingen niets uithalen, zou je een kist bij de ingang van de vergaderzaal kunnen zetten met een groot bord er boven met een afbeelding van een telefoon en een pijl naar beneden: 'Laat voor toegang tot deze kroeg je wapens híer achter. Bij overtreding wordt je er uit gesmeten!'

Met het niet tonen van je smartphone in gezelschap bewijs je jezelf een grote dienst. Wanneer je direct met een condensstreep achter je naar buiten vliegt wanneer het speeltje afgaat of wanneer er een sms of mail binnen komt, laat je jouw afhankelijkheid zien van de mensen die contact met je zoeken. Je hoort in zo'n geval bijna de mensen in de omgeving denken: 'Weer zo'n huisdier die meent dat hij/zij erg belangrijk is...'

Gebruik je smartphone dus niet als zuigfles of suikerdotje!

view counter