Het Vak

Zwervend op het internet week 2016-28

Een vermaarde scene van Charlie Chaplin uit The Gold Rush.
www.flixxy.com/charlie-chaplin-bread-roll-ballet.htm?utm_source=nl

Enzo Wayne laat zien in het Franse The Worlds Greatest Cabaret dat ‘Beam me up, Scotty’ toch niet zomaar een kreet is…
www.flixxy.com/magician-enzo-wayne-the-chair-the-worlds-greatest-cabaret.htm?utm_source=nl

Een man kan de was doen, hoe vouw je een shirt netjes op binnen 2 seconden? (Niet aan je echtgenote verklappen, hoor,…)
www.flixxy.com/how-to-fold-a-shirt-in-under-2-seconds.htm?utm_source=nl

Wat, vrouwen kunnen niet parkeren? Daar moeten wij het dan nog maar eens over hebben…!
www.flixxy.com/who-says-women-cant-park.htm?utm_source=nl

Transcontinenta meldt nieuw Xeen objectief 135/T2.2

XEEN 135mm T2.2
XEEN 135mm T2.2

Een nieuw XEEN 135mm T2.2 zal in de Benelux vanaf in augustus 2016 beschikbaar zijn en de adviesverkoopprijs van het objectief bedraagt € 1.999,99 (inclusief B.T.W.). De prijs is overigens gelijk aan de reeds bestaande XEEN objectieven. Een actueel overzicht van erkende XEEN dealers is te vinden op: www.samyangbenelux.com/dealers.

Inmiddels zijn er ook XEEN ombouwkits leverbaar voor het aanpassen van de vatting van alle XEEN objectieven. Er zullen kits beschikbaar komen voor Canon EF, Sony E, PL, Micro 4/3 en Nikon F. De XEEN ombouw kits hebben een adviesverkoopprijs per stuk van € 229,00 inclusief B.T.W.

Meer informatie is te vinden op de XEEN sectie van Samyang Benelux website: www.samyangbenelux.com of op www.xeenglobal.com.

De Xeen objectieven kenmerken zich door een hoog oplossend vermogen en grote diafragmaopeningen die van as komen bij 4K producties.

Nieuwe opslagtechnieken kunnen 62 Terabyte op 6,45 cm2 opslaan

Kleinste ‘harddisk’ schrijft informatie atoom voor atoom

19-07-2016

Elke dag creëert de maatschappij miljarden gigabytes aan nieuwe data. Om al die data goed te kunnen bewaren, wordt het steeds belangrijker dat elke bit informatie zo min mogelijk ruimte inneemt. Een team wetenschappers van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft is er in geslaagd de ultieme limiet te bereiken: ze bouwden een geheugen van 1 kilobyte (8192 bits) waarbij elke bit bepaald wordt door de positie van slechts één enkel chlooratoom. “In theorie zouden we met deze capaciteit alle boeken die de mensheid ooit heeft geschreven kunnen bewaren op één postzegel’, aldus onderzoeksleider Sander Otte. Zijn team bereikte een opslagcapaciteit van 80 Terabits per vierkante centimeter, meer dan 500 keer beter dan de beste commerciële harddisk die momenteel te koop is. De onderzoekers publiceerden er over in Nature Nanotechnology op maandag 18 juli.

In 1959 daagde de beroemde natuurkundige Richard Feynman zijn collega’s al uit om apparaten te ontwerpen op de kleinst mogelijke schaal. In zijn beroemde lezing ‘There’s plenty of room at the bottom’ speculeerde hij dat we ooit een materiaal zouden maken waarmee we, door de individuele atomen te herschikken, informatie per atoom konden opslaan. Als eerbetoon aan Feynman heeft het team van Otte nu een deel van zijn lezing gecodeerd op een oppervlak van slechts 100 nanometer breed.

vele rechthoekjes met een wisselend patroon per teken
STM opname (96 nm breed, 126 nm hoog) van het 1 kB geheugen
geschreven naar een fragment uit:
There’s plenty of room at the bottom (met ondertitels)

Om informatie zo te kunnen opslaan, gebruikten de wetenschappers een scanning tunneling microscope (STM), waarin een scherpe naald de atomen van een oppervlak één voor één aftast. Daarmee kunnen de onderzoekers niet alleen de atomen zien, maar de naald kan de atomen ook verschuiven. “Je kunt het vergelijken met een schuifpuzzel”, legt Otte uit, “Elke bit bestaat uit twee posities op een oppervlak van koperatomen en één chlooratoom dat we op die twee plekken heen en weer kunnen schuiven. Als het chlooratoom op de bovenste positie ligt, zit dus onderin een gat: dit noemen we een 1. Als het gat boven zit en het chlooratoom dus onder, dan is de bit een 0.” Doordat de chlooratomen omringd worden door andere chlooratomen, behalve bij de gaten, houden ze elkaar op hun plek. Daardoor is deze methode met gaten veel stabieler dan methodes met losliggende atomen en geschikter voor dataopslag.

De Delftse onderzoekers organiseerden hun geheugen in blokken van 8 bytes, ofwel 64 bits. Elk blok heeft een merkteken, gemaakt van dezelfde ‘gaten’ in het raster van chlooratomen. Deze merktekens werken als minuscule QR codes en dragen informatie over de precieze locatie van het blok op de koperlaag. Daarnaast geeft de code aan of een geheugen beschadigd is, bijvoorbeeld door lokale verontreiniging of een fout in het oppervlak. Op deze manier kan het geheugen eenvoudig worden opgeschaald naar hele grote formaten, zelfs als het koperoppervlak niet helemaal perfect is.

ieder gegevensblokje heeft een eigen patroon
diverse merktekens

De nieuwe aanpak biedt uitstekende vooruitzichten in termen van schaalbaarheid en de stabiliteit, maar het zal nog wel even duren voordat dit soort opslagcapaciteit in datacenters terug te vinden is. Otte: “In de huidige vorm kan het geheugen alleen functioneren onder vacuüm en gekoeld tot 77 Kelvin met vloeibaar stikstof. We zijn er dus nog niet, maar daadwerkelijke opslag van data op atomaire schaal is hierdoor zeker een flinke stap dichterbij gekomen.”

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door NWO en FOM. Aan het project werkten ook wetenschappers mee van het International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) in Portugal, die berekeningen deden aan het gedrag van de chlooratomen.

Ter vergelijking; een SD kaartje meet 24mm x 32 mm en is dus een klein tikje groter dan 6,45 cm2. Stel je voor dat dit kaartje ongeveer 50 Terabyte aan beeldbestanden zou kunnen bevatten. Dit komt in de buurt van de productie van een dorpsfotograaf tijdens zijn arbeidzaam leven, wanneer hij erg druk is geweest...

Voor de beeldmaker betekent het vooralsnog dat deze gehuld in een dikke warme bontjas en met behulp van een persluchtmasker van deze techniek gebruik zou kunnen maken, Maar de ervaring leert dat dergelijke beperkingen op termijn tot het verleden zullen behoren (red).

Voor meer informatie: dr. Sander Otte, Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft: A.F.Otte@tudelft.nl, +31 15 278 8998.

ottelab.tudelft.nl

www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.131.html

Rechter mag zich buigen over voorwaarden Persgroep: belangenorganisaties, waaronder de NVJ, laten het er niet bij zitten

logo De PersgroepDe Verkadesoap duurt voort

19-07-2016

De wet geeft de mogelijkheid de algemene voorwaarden van de Persgroep te toetsen. Dit kan middels een procedure bij het gerechtshof Den Haag.

Het hof zal dan via een zogenaamde abstracte toetsing bepalen of bepalingen uit de algemene voorwaarden van de Persgroep, zoals bij voorbeeld de exclusiviteit van een licentie onredelijk bezwarend zijn, omdat deze als algemeenheid in algemene voorwaarden zijn omschreven en niet individueel in een akte zoals de Auteurswet voorschrijft.

Ook is er een bepaling in de algemene voorwaarden waarin de freelancers verplicht zouden zijn mee te werken aan het afstand doen van de vernietigingsbevoegdheid die hen wettelijk toekomt, dit middels een akte achteraf. Deze bepaling is mede onredelijk bezwarend omdat deze ingaat in een recht dat door de wetgever expliciet aan de maker is toegekend (Auteursrecht en auteurscontractenrecht). Een maatregel die beoogt de onderhandelingspositie van de maker te verstevigen zodat rechten niet al dan niet ondoordacht kunnen worden prijsgegeven.

Het Hof kan alleen in het algemeen oordelen of een bepaling onredelijk bezwarend is, de ‘abstracte toetsing’. Voor een specifieke toetsing moet er een aparte zaak worden aangespannen. Bij voorbeeld de bepaling over het honorarium (10.1) is alleen concreet te toetsen wanneer de grondslagen bekend zijn en deze zijn in iedere zaak anders. Vergelijkbaar met het gegeven dat ieder automodel zijn eigen prijs heeft. Of het genoemde basistarief van 13 cent per woord een billijke vergoeding bevat zoals bedoeld in het auteurscontractenrecht en in artikel 25 auteurswet, eerste lid onder c, kan dus niet ‘abstract’ door het hof worden getoetst. Een toetsing kan alleen per geval: moet de journalist wekenlang doorbrengen in een oorlogshaard voor één artikel of maakt hij in een half dagdeel een verslag over een kinderboerderij. De wet geeft een freelancer wel de mogelijkheid om die vraag voor te leggen aan een reguliere rechter. Voor zo’n procedure kunnen freelancers contact op nemen met de advocaten en juristen van de NVJ.

Overigens ligt over tarieven al de uitspraak dat “… het in beginsel aan de auteursrechthebbende is te bepalen welke prijs hij wenst te bedingen. Dat soortgelijke werken elders voor een lager bedrag verkrijgbaar zijn is geen grond om aan de auteursrechthebbende de door hem normaliter in rekening gebrachte vergoeding te ontzeggen.”

(Rechtbank Amsterdam, sector civiel recht, zaaknummer/rolnummer C/13/539507 / HA ZA 13-406, Bruno Press vs Yourscene e.a., vonnis 6 augustus 2014, r.o. 2.3)

Het is de bedoeling dat de zaak betreffende de Algemene voorwaarden voor freelancers van de Persgroep eind van de zomer aanhangig wordt gemaakt. De uitspraak zou dan op zijn vroegst volgend jaar te verwachten zijn.

Bart Verkade, ‘zakelijk’ directeur van De Persgroep, gaf het volgende commentaar: ‘Wij hebben een oplossing gekozen die voor zowel freelancers als De Persgroep praktisch uitvoerbaar en logisch is. Het is jammer dat de NVJ, FLA, DuPho en de andere groeperingen menen hier een juridische actie over te moeten voeren, want de belangen van freelancers zijn daarmee niet gediend.’

Dat hij het betreurt en dat ‘het jammer is’ is een merkwaardige uitspraak, omdat de Persgroep kennelijk niet wil onderhandelen maar bij voorbaat een rigide opstelling tijdens een onderhandelingsoverleg aan de dag legt. Een opstelling die illustreert dat de gang naar de rechter de enige overgebleven weg is. Hiervoor is uitsluitend de Persgroep i.c. Bart Verkade verantwoordelijk en niet de andere onderhandelingspartijen. Hij handelt hier doodordinair als de klant van de bakker die de broodprijs niet wil betalen. Zijn goed recht, maar dan moet hij niet verder zeuren en kranten maken zonder fotografen en journalisten.

Bart Verkade stelt nog wel: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij het Hof kunnen overtuigen dat onze aanpak correct is.’ Verkade, die kennelijk zijn eigen auteurswetten wenst te schrijven door bestaande wetgeving middels voorwaarden en aktes te omzeilen moet haast wel een ongelooflijk, bijna onbenullige optimist zijn. Gelukkig voor hem is er geen verbod op dromen…

Wel is er voor mij persóónlijk een droom in duigen gevallen, ik zal de in het verleden zo roemrijke kranten als Volkskrant en Het Parool nooit meer kunnen lezen met dezelfde ogen van voorheen...

Koude koffie, lauw bier en spinnenwebben bij Eyes on Media

bier en bokma met spinrag en een spuitbus

Een paar zaken waar je niet echt vrolijk van wordt. Totdat je gaat kijken naar wat deze onzin nu inhoudt. En dan blijkt het geen onzin te zijn, het gaat over serieuze zaken zie zeer nuttig zijn voor de fotografische praktijk.

De opgaven waar een reclamefotograaf zich voor ziet gesteld zijn niet altijd even eenvoudig oplosbaar. Met wat natuurkunde en chemische kennis lukt het altijd wel, maar dat bepaalde effecten ook simpel kunnen zonder koelkasten, heet water en een leger insecten wordt door Eyes on Media gedemonstreerd.

Hoe krijg ik condensdruppeltjes op een flesje bier en schuim in het glas, hoe voorkom ik dat ijsblokjes in een longdrinkglas voortijdig smelten, van een vers kopje lekkere koffie slaan toch de dampen af, hoe krijg ik bij de huidige zomerse temperaturen ijsbloemen op een ruit en hoe krijg ik een glanzende nieuwe harddiskdrive 'historisch' stoffig en vol spinrag?

Eyes on Media heeft hier een antwoord op met een reeks van toebehoren voor special effects. En om het geheel aantrekkelijk te maken krijgt de fotograaf een speciale korting van 20% op alle Condor special effect producten gedurende deze maand. En mocht je een achtergrondrol nodig hebben en deze past niet geheel in je auto, dan zaagt Eyes on Media deze kosteloos op elke gewenste maat. Dit geldt voor rollen die niet langer zijn dan 2,75 meter.

Ook heeft Eyes on Media ongetwijfeld koffie, maar dan warm en zonder spinrag...

www.eyesonmedia.nl

Cambo biedt update voor de Ultima aan

Cambo heeft al zo'n 18 jaar met succes Ultima technische camera's gefabriceerd en verkocht. Nu met het groeiende succes van het Actus systeem is er de optie om Ultima gebruikers gebruik te laten maken van de nieuwe mogelijkheden van het Actus systeem.

Met de komst van update kits die simpel en snel zijn te installeren krijgt de Ultimagebruiker toegang tot dezelfde mogelijkheden die de Actus al biedt. Zoals objectiefplaten die geschikt zijn voor Canon, Nikon, Leica-R, Pentax 645, Hasselblad, Mamiya en zelfs #0, #1 en M39 systeemobjectieven.

Er is meer, heel gemakkelijk zijn digitale achterwanden te installeren, balgen met magnetische bevestiging horen ook tot de mogelijkheden.

2 frontpanelen

Verder is het frontpaneel te vervangen door een adapter die iedere Actus lensplank accepteert. Zo kunnen eindeloos varianten van combinaties van mirrorless of dslr camera's en digitale ruggen van Hasselblad, Mamiya, Leaf of Phase One worden gecombineerd.

Voor prijzen, contacteer uw lokale verkoper, een lijst vindt u hier.

Verdere informatie over de producten een van de oudste technische camerafabrikanten vindt u hier.

Zwervend op het internet week 2016-27

De menselijke katapult. Je moet er wel enigermate gestoord voor wezen, van 0 tot 200 km per uur in één seconde. Met een acceleratie van 6G. En een parachute…
www.flixxy.com/human-slingshot-0-125-mph-in-1-second.htm?utm_source=nl

Een tafel en een spiegel. Kokichi Sugihara verandert rechthoeken in cirkels wanneer je in de spiegel kijkt en wint hiermee de prijs voor de Beste Illusie van 2016.
Gelukkig staat er ook een filmpje onder hoe het werkt, anders zou je aan jezelf gaan twijfelen...
www.flixxy.com/best-illusion-of-the-year-contest-winner-2016.htm?utm_source=nl

Een promotie voor een remake van de film Carrie. Telekinese in de coffee shop, paniek: ‘Oh my gosh, holy…!!!’
www.flixxy.com/what-if-telekinesis-was-real-how-would-you-react.htm?utm_source=nl

Onderweg met de liefde van je leven, romantisch in een oude eend? Stoppen in een park? Exclusief flesje wijn openen? Geen kurkentrekker bij je?
Maak je ‘m toch open met je schoen. Volgens mij hoef je daar niet eens een Mascolore of Sandro Pozzi voor aan te hebben...
Alleen die subtiele fijne afdronk met tonen van herfst…
www.flixxy.com/how-to-open-wine-bottle-with-shoe.htm?utm_source=nl

Belastingdienst meldt: deze week fouten gemaakt

logo Belastingdienst13-07-2016

De Belastingdienst meldt deze week dat er verschillende zaken fout zijn gegaan: er zijn onterecht betalingsherinneringen gestuurd, de definitieve toeslagen aan nabestaanden zijn dubbel uitbetaald en de gegevens van de werknemer ontbreken op de brief loonbeslag.

Hebt u na 1 mei het formulier ‘Verzoek betalingsregeling of kwijtschelding voor particulieren’ gebruikt? Dan kan het zijn dat u alsnog een herinneringsbrief voor betaling van het (hele) bedrag ontvangt. Door een fout in het systeem van de Belastingdienst konden de verzoeken met het formulier niet worden verwerkt. Dit geval is bekend bij de Belastingdienst.
U hoeft niet te reageren op eventuele onterechte brieven, aanmaningen of dwangbevelen. De Belastingdienst herstelt het probleem en neemt alsnog uw verzoek in behandeling. Kosten voor eventuele aanmaningen en dwangbevelen worden teruggedraaid. U ontvangt binnenkort een brief met meer informatie.

De Belastingdienst heeft op 30 juni en 4 juli definitieve toeslagen aan nabestaanden dubbel uitbetaald. Is er een dubbele uitbetaling ontvangen? Dan ontvangt u binnenkort een brief waarin staat dat het bedrag terugbetaald moet worden. In de brief staat aangegeven hoe de dubbele uitbetaling terug betaald moet worden.

Hebt u van het Landelijk Incasso Centrum een brief gehad waarin de Belastingdienst vraagt om loon van een werknemer in te houden? En staat in die brief niet om welke werknemer het gaat? Dan hoeft u daar geen actie op te ondernemen. De Belastingdienst stuurt alsnog een brief met de gegevens van de werknemer.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verbiedt verkoop telefoonopladers

logo Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit14-07-2016

Meer dan de helft van de in Nederland verkochte usb-opladers voor mobiele telefoons moeten van de markt worden gehaald. De verkoop is door de NVWA verboden omdat deze exemplaren niet alleen aan de gestelde eisen voldoen maar bovendien een rechtstreeks gevaar op kunnen leveren.
In totaal werden 41 laders onderzocht en per direct werden er gisteren 24 opladers verboden.

De aanleiding voor het onderzoek zijn de vele klachten die de NVWA ontving. Het ging over verbrande en ontplofte exemplaren. De NVWA controleerde vooral de 230 volt USB laders, dus de exemplaren die rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten via een al dan niet ingebouwde stekker.

Bij tien opladers waren de gebreken zo ernstig dat bij gebruik de kans groot is op een elektrische schok of brand. Marijn Colijn, onderzoeker bij de NVWA stelde: "Er is bij een onveilige oplader kans op brand of elektrocutie. De oplader wordt dan heet en gaat smelten en kan zelfs exploderen". De gebreken zitten in het gebruik van verkeerde elektronische componenten of in constructiefouten in de adapter.

De helft van de 24 verboden opladers voldoet overigens wel aan de technische eisen, maar door het ontbreken van de bijbehorende documentatie konden de fabrikanten de veiligheid van de adapters niet garanderen.

Een groot deel van de gevaarlijke laders komt uit China, vooral de goedkopere exemplaren zijn onveilig. Colijn: “Wij hebben er bijvoorbeeld vier rechtstreeks uit China gekocht via een website en die bleken alle vier gevaarlijk te zijn. Op de site van de NVWA staat een lijst van de 41 onderzochte opladers met de onderzoeksresultaten.”

De NVWA adviseert consumenten om vooral een oplader te gebruiken van dezelfde fabrikant als die van de aangeschafte telefoon. "En zorg dat je erbij bent, als je je smartphone oplaadt. En wordt die te heet, gebruik de oplader dan niet meer", zegt Colijn.

Opmerkelijk is dat bij voorbeeld de iPhone geen eigen lader levert. De lader is van Flextronic, een van de slecht geteste merken.

Bron: NOS

Persgroep schrapt drie bepalingen uit freelance-overeenkomst

Directeur Bart Verkade een leugenaar?

12 07-2016

De nieuwe freelancevoorwaarden van de Persgroep zijn in strijd met de wet en worden derhalve in de loop van vrijdag aangepast (dit overigens onder druk van onder andere de NVJ, redactie) zo meldde Bart Verkade, zakelijk directeur van de Persgroep, vorige week per sms aan Villamedia (NVJ). In de nieuwe voorwaarden die freelancers eind vorige week ontvingen was in enkele passages opgenomen dat de Persgroep zich het recht voorbehoud bij constatering van schijnzelfstandigheid alle daaruit voortvloeiende schade te verhalen op de freelancer. “Op dat vlak zijn de voorwaarden inderdaad niet juist”, geeft Verkade toe. “Het punt is dat wij een eventuele naheffing van loonheffing kunnen verhalen op een freelancer. Meer zijn we nooit van plan geweest.” Merkwaardig is echter dat De Persgroep zich volgens Verkade voor de opstelling van deze voorwaarden bij heeft laten staan door juristen. Hieruit valt maar één conclusie te trekken, het is van tweeën een: ofwel de juristen zijn onervaren eerstejaars stagiaires bij de Persgroep of Verkade zou een een enorme leugenaar kunnen zijn.

Binnen de wet DBA is het voor opdrachtgevers mogelijk om een naheffing van loonbelastingen terug te vorderen op de opdrachtnemer als blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. De rekening voor eventuele schade en boete wanneer blijkt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid kunnen echter niet doorgeschoven worden naar opdrachtnemers.

De Persgroep heeft, na protest van onder andere de NVJ, de overeenkomst voor freelancers aangepast. In de aangepaste versie zijn drie bepalingen geschrapt. Met deze bepalingen hoopte de Persgroep dat alle financiële risico’s in het geval van schijnzelfstandigheid worden afgewenteld op de freelancer.

Naast het schrappen van bepalingen 4.7, 4.9 en 4.10 uit de oorspronkelijke voorwaarden (PDF), is ook bepaling 10.7 herschreven. Daarin legt de Persgroep nu de nadruk op het feit dat het concern in geval van schijnzelfstandigheid gerechtigd is het honorarium van de freelancer aan te passen aan de nieuwe situatie. Het verhalen van eventueel geleden schade staat ook nog altijd nadrukkelijk vermeld, maar is afgezwakt tot het verhalen van schade, voor zover dit door de wet is toegestaan. Ook punt 14.4 is ingekort.

De aangepaste voorwaarden zijn hier te vinden en op de website van De Persgroep. Later vrijdagmiddag worden ze ook gepubliceerd op de website van de Persgroep.

De NVJ ging hier uiteraard niet mee akkoord. Zij was nog in overleg met de Persgroep, de Persgroep deed het voorkomen dat de voorwaarden uit het overleg voortvloeiden.

Inmiddels zijn er ook schriftelijke vragen gesteld door het Kamerlid Mei Li Vos aan Minister Asscher van Sociale Zaken, De vragen zijn gesteld met betrekking tot zijn beoordeling van de nieuwe Algemene Voorwaarden van De Persgroep. Interessant is ook het commentaar op dit stuk van de hand van Rosa Garcia Lopez, secretaris van NVJ Zelfstandigen en NVF.

Het gesjoemel van De Persgroep en het wriemelig gedrag van haar directeur Verkade doen sterk denken aan sommige obscure ‘weekblaadjes’ waar men bijna doodvalt wanneer een fotograaf € 2,50 dúrft te vragen voor een plaatsing en de opdracht intrekt wanneer deze er ook nog een fiets-onkostenvergoeding bij doorberekent...