Het Vak

Zwervend op het internet week 17

Twee maal Rotorua, Nieuw Zeeland. Spectaculair. Eerst Indiana Jones in Real Life! Gefilmd in 4K. Het ziet er uit als een grote explosie. En trek je niets aan van de blauwe plekken...
youtu.be/qPKKtvkVAjY

En dan hier 'the making of' in Rotorua. Mogelijk nog boeiender met alleen maar enthousiaste deelnemers:
youtu.be/eRZ3izOgqEs

Probeer maar niet te rotzooien met dit blondje op hoge hakken. Een zelfverdedigingsklasje in 1947. Lachen... en knock out!
www.flixxy.com/women-self-defense-in-1947.htm?utm_source=4

Een gevaarlijke modesessie op een 110 meter hoge antennemast zonder veiligheidslijnen.
youtu.be/DCHGcAQgjMY

Heeft Pictoright geblunderd?

Heeft  College van Toezicht Auteursrechten haar taak niet vervuld?

Vanuit welingelichte bronnen vernam PhotoNmagazine het volgende. De fraudezaak is ernstig, te meer daar de fraude drie jaar kon duren.

Pictoright, in casu directeur Van den Eijnde wijst weliswaar naar de genomen maatregelen en kondigt bovendien aan het verduisterde bedrag op de fraudeur te verhalen, maar hij is de persoon die wordt betaald om de winkel in de gaten te houden. En nu er kennelijk zelfs drie jaar lang iemand heeft kunnen graaien moet men vrezen voor de conclusie dat hij zijn taak niet met open ogen heeft vervuld.

Er is een complicatie die de zaak mogelijk nóg ernstiger kan maken. Volgens een der genoemde bronnen "staat Pictoright onder bij wet geregeld toezicht op de financiën". Ook dit toezicht is kennelijk niet adequaat uitgevoerd, er is niets van terecht gekomen.

De opmerking dat de betalingen aan de echte rechthebbenden niet in gevaar komen kan niet waar zijn, "Pictoright is een Stichting zonder winstoogmerk, een tekort moet ofwel uit de lengte ofwel uit de breedte komen…" De kosten komen dus ten laste van de te verdelen gelden, dus van de auteurs.

In de praktijk blijkt bij vergelijkbare zaken dat de door de fraudeur 'weggewerkte' bedragen meestal zijn verdampt. Een terugvorderingsactie kost ook nog eens tijd en geld en bovendien, pluk maar eens veren van een kikker. Waarschijnlijk moeten de kosten van verhaal eveneens als verloren worden beschouwd.

Pictoright wordt door de overheid gecontroleerd, dit wordt gedaan door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit orgaan dat Pictoright dient te controleren ofwel heeft zitten slapen, ofwel dat de fraudeur de fraude zodanig heeft weten af te dekken dat behalve Van den Eijnde mogelijk ook de penningmeester van Pictoright zelfs de CvTA hebben gefaald. Dat bij een adequate uitvoering van de controletaken dit drie jaar op rij ongemerkt heeft kunnen gebeuren lijkt namelijk uiterst onwaarschijnlijkte meer daar wij over € 100.000 per jaar spreken gedurende drie jaar. Bepaald geen onaanzienlijke bedragen. Er zijn zelfs dagen dat de meeste fotografen dit niet eens verdienen...

Winnaar WPP 2014 uit kritiek op gebrek aan openheid diskwalificaties

Mads Nissen, de Deense winnaar van de World Press Photo 2014. heeft kritiek geuit op de onduidelijkheid van de criteria voor toegelaten beeldbewerking. Hij veroordeelt de weigering van de organisatie aantallen te specificeren en het benoemen van vormen van manipulatie. 'Het kan uiteenlopen van slechte smaak bij het bewerken met het programma Photoshop tot moedwillige manipulatie’ aldus Nissen.

Opvallend is dat een hoog percentage (22%) werd uitgesloten van deelname. Over hoeveel foto's of foto's uit een serie het dan gaat is onbekend. Ook is het zo dat wanneer binnen één serie er één foto is waarmee is 'geknoeid', de hele serie wordt uitgesloten van deelname.

Volgens directeur Lars Boering zouden er juridische beletsels zijn tegen openbaarmaking van de gediskwalificeerden. Dit lijkt een schijnargument, de naam van de oorspronkelijke winnaar Giovanni Troilo die werd gediskwalificeerd ging breeduit over straat. Ook in de sportwereld worden gediskwalificeerde sporters zonder enige juridische belemmering genoemd. In die zin snijdt Nissen's opmerking over openheid wel degelijk hout.

Een uitgebreid artikel stond hier over in De Volkskrant.

Ahmet Polat benoemd tot Fotograaf des Vaderlands 2015

bewegende beelden van Ahmet Polat
Ahmet Polat

woensdag 22 april 2015

Stichting De Fotoweek (een initiatief van Nederlands Fotomuseum en Foam Fotografiemuseum Amsterdam) heeft Ahmet Polat benoemd tot Fotograaf des Vaderlands. Fotograaf Ahmet Polat is hiermee de derde op rij die dit predicaat mocht ontvangen. Hierdoor is hij een jaar lang de ambassadeur van de Nederlandse fotografie. Eerdere 'vaderlanders' waren Koen Hauser en Ilvy Njiokiktjien.

Fotoweek benoemt Ahmet Polat (Roosendaal, 1978) tot derde Fotograaf des Vaderlands als opvolger van Koen Hauser. Met deze eretitel is Polat een jaar lang hét gezicht van de Nederlandse fotografie. Voor Fotoweek maakt Polat een fotoserie in het thema ‘Kijk! Mijn Straat’. De fotoserie wordt tijdens Fotoweek 2015 gepresenteerd bij FOTODOK, internationale plek voor documentairefotografie, Utrecht.

Ahmet Polat is een Turks/Nederlandse documentaire- en modefotograaf. Polats foto’s zijn altijd verrassend, vol leven en energie en balanceren op de rand van documentaire-, straat- en modefotografie. Via zijn werk gaat hij langlopende onderzoeken aan waarbij terugkerende thema’s zijn; (collectieve) identiteit, de spanning tussen individu en collectief en de invloed van het verleden op het heden waarbij de mens altijd centraal staat. Hierdoor spreekt er veel emotie uit zijn foto’s, ongeacht de vorm (documentair of mode) of opdracht.

Fotoweek is trots om Ahmet Polat te presenteren als derde Fotograaf des Vaderlands. Ahmet Polat is een fotograaf met een succesvolle carrière, een perfect boegbeeld voor het vak fotografie. Met zijn aansprekende stijl en vermogen om karakters bloot te leggen, kijkt Fotoweek uit naar zijn nieuwe serie in het thema van 2015 ‘Kijk! Mijn Straat’. Voor deze Fotoweek serie, trekt Polat letterlijk de wijken van Nederlandse steden en dorpen in om de straat en haar bewoners te volgen in hun dagelijkse omgeving. Hij verzamelt verhalen van de mensen en maakt daarmee de straat tot het publieke podium wat het eigenlijk altijd al is. Want van wie is de straat, wie zijn de personages die rollen vertolken en welke scenario’s spelen zich af op deze specifieke plekken? Op 6 september wordt de fotoserie onthuld in een tentoonstelling bij FOTODOK.

Thema 2015: Kijk! Mijn Straat

Met het thema ‘Kijk! Mijn Straat’ wil Fotoweek alle Nederlanders inspireren om hun directe, alledaagse leefomgeving te delen door middel van fotografie. Buurt, stad, laan, villa, flat of dorp – iedere straat heeft zijn eigen identiteit. Dit maakt de publieke ruimte ook heel erg persoonlijk en eigen. Fotografie maakt het mogelijk dat iedereen vol trots kan delen hoe we samen leven in de uiteenlopende straten van Nederland.

Biografie Ahmet Polat

Als kind van een Nederlandse moeder en Turkse vader, groeide Ahmet Polat (1978) op in Fijnaart in Brabant, waarna hij een studie fotografie volgde aan de St. Joost Academie in Breda. De afgelopen jaren woonde Polat in Istanbul, sinds begin 2015 is hij terug geëmigreerd naar Nederland. Zijn werk is veelvuldig geëxposeerd in solo- en groepstentoonstellingen, onder andere bij het Stedelijk Museum en Foam Fotografiemuseum Amsterdam, en internationaal bij instellingen van Istanbul tot Sao Paulo. In 2004 won hij de tweede prijs voor documentaire fotografie van de Zilveren Camera, in 2006 de prestigieuze ICP Infinity Award en in 2009 werd hij genomineerd voor de gerenommeerde Prix Pictet. Zijn werk is onder andere verschenen in The New York Times, Rolling Stone, Paris Match, Vogue en Vice. Hij is vijf jaar aan Vogue Istanbul verbonden geweest, waarvan een jaar als Art Director. Daarnaast is Polat als docent gelieerd aan AKI in Enschede en KOC Universiteit in Istanbul.

Meer informatie: www.defotoweek.nl

Universiteit Tilburg: onderzoek creatieve en culturele sector in Nederland

Universiteit Tilburg doet wetenschappelijk onderzoek naar de culturele en creatieve sector in Nederland. Hiertoe is een vragenlijst opgesteld voor degenen die werkzaam zijn in deze sector. Door uw deelname draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de sector waarin u werkzaam bent.

Indien u de vragenlijst volledig invult krijgt u tevens een persoonlijk rapport opgestuurd, op basis van uw antwoorden. Hierdoor biedt uw deelname aan deze vragenlijst u ook de mogelijkheid om uzelf te spiegelen en verder te ontwikkelen in uw activiteiten.

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Over uzelf - waarin we u vragen zullen stellen over uzelf, uw zelfbeeld, uw ideeën, en uw ambities
  2. Uw werkweek - waarin we een beeld proberen te verkrijgen van uw gemiddelde werkweek
  3. Uw organisatie en activiteiten - waarin u vragen krijgt over de vorm van uw activiteiten als deelnemer in de culturele en creatieve sector
  4. Samenwerking - waarin we u vragen stellen over uw samenwerkingsactiviteiten met anderen, zowel binnen als buiten de culturele en creatieve sector
  5. Uw resultaten - waarin u gevraagd zal worden naar uw recente resultaten en tevredenheid.

Deelname aan het onderzoek kan via deze link: tilburgss.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_01BKTfh8fwUR7M1.

Apeldoorn benoemt Stadsfotograaf

Jeroen Taalman
Jeroen Taalman

Jeroen Taalman benoemd tot Stadsfotograaf

Heden, 15 april 2015 is Jeroen Taalman voor de duur van 2 jaar benoemd tot stadsfotograaf van Apeldoorn.

De stadsfotograaf is ambassadeur van de stad en doet aan stadspromotie voor Apeldoorn als Buitenstad, maar is ook belangrijk voor het cultuurbeleid in het algemeen en de versterking van Apeldoorn als Fotostad in het bijzonder.

Uit het besluit van Burgemeester en Wethouders:

De functie van de Stadsfotograaf is een ambassadeurs- en promotiefunctie van de stad. De Stadsfotograaf draagt bij aan de identiteit van Apeldoorn Buitenstad door middel van fotografisch werk en versterkt ook de ambitie van Apeldoorn als Fotostad zowel als op het gebied van citymarketing. Hij of zij geeft gevraagd of ongevraagd zijn visie op de stad.

De commissie Stadsfotograaf, een initiatief van Apeldoorn Fotostad, Nederlandse Fotovakschool, ACEC en CODA, heeft de gemeente benaderd met het voorstel tot het instellen van een Stadsfotograaf. Deze commissie heeft zich bereid verklaard  de begeleiding van de Stadsfotograaf  op zich te nemen en diens werkzaamheden uit te dragen.

De Stadsfotograaf zal worden aangesteld en betaald om tijdens de landelijke Fotoweek een publiekspresentatie maken en jaarlijks drie opdrachten uitvoeren.

Jeroen Taalman zal zijn openingsexpositie houden tijdens de Fotoweek van september 2015 in ACEC (Apeldoorns Centrum voor eigentijdse Cultuur). Daar maakt hij details van zijn plannen bekend. In september 2016 presenteert de Stadsfotograaf de resultaten van zijn project in CODA (Museum, Cultuurhuis).

Commissieleden Stadsfotograaf

Peter Lous,                Apeldoorn Fotostad, fotograaf
Tom Meerman,           coördinator hogeschool De Nederlandse Fotovakschool
Carin Reinders,          directeur/bestuurder CODA
Gerrit Steenbergen,    directeur ACEC.

Meer informatie

www.apeldoorn.nl/ter/bezoekers/Bezoek-Apeldoorn-Cultuur/Stadsfotograaf.html?highlight=stadsfotograaf

www.jeroentaalman.com

Klik hier voor het CV van Jeroen Taalman.

Nogmaals ZZP regelingen. Staatssecretaris Wiebes ruimt op

22 april 2015

'De VAR wordt afgeschaft en het alternatief BGL (Beschikking geen loonheffingen, red.) komt er niet. We zijn gewoon aan het opruimen', zei Wiebes vandaag. 'In het verleden dwarrelden er een half miljoen beschikkingen door het land. Dat had nadelen voor zzp'ers en voor opdrachtgevers. ZZP'ers dachten dat alles in orde was, maar dat bleek bij controle soms niet het geval. Niemand wordt nu nog verrast. En we zijn er ook van af dat als er iets fout is, de ZZP'er eenzijdig de rekening krijgt. Ik hoop dit met steun van de beide Kamers per 1 januari te kunnen invoeren.'

Het komt er op neer dat de VAR wordt afgeschaft. En ook de plannen voor de digitale opvolger BGL zijn van de baan. In een persverklaring zegt de belangenorganisatie ZZP Nederland: 'De huidige VAR is een omslachtig document en geeft alleen zekerheid voor de opdrachtgevers.' De organisatie sluit de verklaring af met: 'Dat nu uiteindelijk is gekozen voor ons gezamenlijk plan van modelcontracten is een ware verbetering voor iedereen. Ondernemen wordt weer zoals het bedoeld is: ruimte voor ondernemen zonder overbodige administratieve lasten.'

Het voordeel van de nieuwe regeling is dat deze met voorbeeldcontracten per sector gaat werken. Deze komen op de site van de Belastingdienst te staan, ZZP'ers en bedrijven kunnen die gebruiken en invullen. Het betekent dat je direct aan het werk kunt. Ook kan een onderneming voor haar freelancers een eigen overeenkomst opstellen. Na toetsing en goedkeuring door de Belastingdienst kan deze telkens door het bedrijf worden gebruikt.

De nieuwe regeling is ook rechtvaardiger dan de VAR. Ten eerste scheppen de contracten zekerheid omdat de voorwaarden waaronder de ZZP'er werkt zijn vastgelegd. De fiscus kan dan niet achteraf met 'cadeautjes' komen. Zoals de constatering achteraf door de fiscus dat er sprake was van werknemerschap. De ZZP'er verliest dan het recht op de belastingvoordelen en moet ineens zélf loonbelasting afdragen. Ook bij naheffingen was de ZZP-er de klos, niet de opdrachtgever.

Met de nieuwe regels wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor eventueel 'geritsel in de marge'.

Verder komt er een pernsioenregeling voor ZZP'ers in de bijstand. Deze hoeven in de bijstand hun pensioen niet meer op te eten.

Splitsingsplan, problemen bij De Telegraaf

Redactie fel tegen

21-04-2015

Het moederbedrijf TMG (Telegraaf Media Groep) wil de deelredacties van haar vlaggenschip De Telegraaf verzelfstandigen, zodat ze min of meer onafhankelijk kunnen opereren van de krant zelf. De hoofdredactie draagt dan geen verantwoordelijkheid meer voor de redactionele inhoud van die deelredacties.

Het plaatje is dat de afzonderlijke titels hierdoor meer vrijheid krijgen voor commerciële activiteiten en zodoende de daling van advertentieopbrengsten tot stilstand kunnen brengen.

Afgelopen maandag stemde de redactie van De Telegraaf heeft met een overgrote meerderheid tegen de plannen voor een opsplitsing van de titel in zelfstandige deelredacties gestemd. Dat blijkt uit een interne mail die gisteren door de redactieraad is verstuurd en waarover het Financieel Dagblad zou beschikken.

Volgens deze stukken werden maandag 226 stemmen uitgebracht, waarvan 201 voor een motie van de redactieraad, waarin 'structuurwijziging' die de directie van de Telegraaf Media Groep (TMG) voorstaat, scherp wordt veroordeeld. Volgens de redactieraad is dit 'een signaal waar de directie ons inziens niet omheen kan; de redactie heeft de denkrichting als het gaat om het opsplitsen van de redactie, sterk afgewezen'. De redactie vindt dat 'de redactionele eenheid wordt aangetast en de redactionele onafhankelijkheid in het geding is', en dat 'de ontwikkelde denkrichting flagrant in strijd is met het Redactiestatuut, waarin de ondeelbaarheid en de onafhankelijkheid van de redactie is verankerd'.

De redactie doet een oproep aan de hoofdredactie 'actief zijn plek aan de onderhandelingstafel op te eisen'.

Hoofdredacteur Sjuul Paradijs zou met de geplande reorganisatie de zeggenschap over de inhoud van een groot deel van de krant verliezen.

Bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) had men officieel nog niets gehoord over de reorganisatieplannen. Een woordvoerster van TMG bevestigde echter dat er overleg gaande is geweest, “Maar de nieuwe organisatiestructuur ligt nog niet vast.”

Voorzitter Wim Hoogland van de redactieraad wil niet reageren. Een ingewijde meldt dat de positie van Sjuul Paradijs “van alle kanten onder druk staat.” De hoofdredacteur zelf geeft geen commentaar. Dolf Rogmans schreef al eerder, op 7 april 2015 in Villamedia in zijn artikel 'Rollebollend de toekomst tegemoet' dat het verre van rustig is bij De Telegraaf.

Een motie van de raad om de structuurwijziging te veroordelen, kreeg gisteren de steun van 201 van de 226 aanwezigen. “Een signaal waar de directie ons inziens niet omheen kan; de redactie heeft de denkrichting als het gaat om het opsplitsen van de redactie, sterk afgewezen.” De werkvloer roept de hoofdredactie op “actief zijn plek aan de onderhandelingstafel op te eisen”.

Gebruik open software in de lift; Beeldmakers profiteren mee

De 2015 North Bridge and Black Duck toekomst van Open Source Studie is een samenvatting over het Amerikaanse onderzoek 2015 Future of Open Source betreffende negen jaar van onderzoek en analyse.

De 2015 Survey werd geleid door North Bridge, Black Duck in samenwerking met Jeffrey Hammond, Forrester Research en 43 organisaties uit startups tot toonaangevende open source-leveranciers en wereldwijde stichtingen. De enquêteurs ontvingen 1300 van Open Source gebruikers, leveranciers en zakelijke professionals in de industrie.

De resultaten van de enquête 2015 weerspiegelen de toenemende adoptie van open source. De bevindingen duidelijk aan het alomtegenwoordige karakter van open source en markeer de overvloed aan organisaties die deelnemen aan de open source gemeenschap. Open source blijft innovatie versnellen en de productiviteit verbeteren; echter een gemeld gebrek aan formele beleid en de processen rond het gebruik wijzen op een behoefte aan Open Source Softwarebeheer en de beveiliging binnen de ondernemingen.

Achtenzeventig procent van de respondenten meldde dat hun bedrijf voor een deel of geheel gebruik maakt van Open Source. Dit is een verdubbeling sinds 2010, toen 42 procent van de respondenten in het onderzoek meldden dat ze open source gebruikten in hun bedrijf of hun IT-omgeving.

Het groeiend professioneel gebruik is toe te schrijven aan de voordelen van Open Source. Enkele daarvan constant sterke vanaf het begin van het onderzoek geschiedenis. Onder de gemarkeerde voordelen zijn de focus op het aantrekken van top IT-talent om de organisatie en het vermogen om te innoveren en concurrentievoordeel voor bedrijven. Bij het vergelijken van Open Source met specifiek gesloten software, wint open source  in functies, eenvoudige implementatie en met het vermogen om te schalen.

Ook in Europa maken onder andere bedrijven maar ook overheden meer en meer gebruik van open source software, verder kennen open source programma's zoals Gimp, Joomla en Drupal een groeiend aantal gebruikers.

Voor fotografen, filmers en beeldbewerkers is van belang dat er voor de huidige commerciële software ook open source alternatieven zijn met frequentere updates  en prestaties die goed vergelijkbaar zijn en soms zelfs boven die van de gangbare software uit gaan. Verder is een voordeel de gemakkelijke beschikbaarheid en het niet hoeven investeren, hetgeen keuzen ook eenvoudiger maakt. Een programma dat door zijn open karakter zonder kosten kan worden gebruikt kost ook niets wanneer het wordt vervangen door een ander programma.

Belgische fiscus richt pijlen op zelfstandige beroepsbeoefenaars

Unizo: geen problemen extra controles

Ieder jaar laat de fiscus weten op welke groepen hij zijn vizier richt. Dit jaar zal hij onder meer grensarbeiders en ouders die sjoemelen met de belastingen extra controleren. Op de website van de federale overheidsdienst Financiën staat onder andere dit te lezen: "Om je aan te sporen je fiscale verplichtingen correct na te komen, willen wij net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties".

De fiscus heeft kenbaar gemaakt dat belastingplichtigen die hun beroepsinkomsten aangeven dit jaar extra worden gecontroleerd. Unizo heeft daar geen probleem mee.

Karel van Eetveld, voorzitter van Unizo, de koepelorganisatie waar ook de Vereniging van Beroepsfotografen bij is aangesloten, stelt verder: De fiscus moet objectief controleren, Het mag er niet op neerkomen dat ondernemers die succesvol zijn, extra worden gecontroleerd. Het is logisch dat de fiscus de bedrijfsleiders controleert die hun werkelijke kosten bewijzen. In ons fiscale stelsel wordt iedereen die zijn werkelijke kosten bewijst, wat meer in de gaten gehouden."

Unizo stelt zich op het standpunt dat de focus van de controles echter niet mag komen te liggen op succesvolle ondernemers. Ondernemers die met vennootschapsstructuren werken: "Alsof het per definitie verdacht is dat je activiteiten onderbrengt in een vennootschap. Er zijn heel veel redenen om met een vennootschap te werken, niet enkel fiscale" vindt Van Eetveld. "In het merendeel van de gevallen gaat het om ondernemers die na lang en hard werken en risico's nemen iets mooi hebben opgebouwd".

In tegendeel met de Nederlandse fiscus, die de principes 'streng doch rechtvaardig' en 'leuker kunnen wij het niet maken, wel gemakkelijker', is de Belgische fiscus naar ons uit betrouwbare bronnen is gebleken, ambtelijker, minder objectief en zeker minder servicegericht. Men zou hier aan de Nederlanders een goed voorbeeld kunnen nemen.