Het Vak

Op internet gevonden week 34

Met camera's als de GoPro of de Google Glass kun je video's opnemen van bij voorbeeld een rondreis door deze op een autoruit of op een helm te bevestigen. Omdat deze films uren kunnen duren kunnen deze door beelden 'weg te halen' worden verkort, de 'time-lapse' techniek. Het probleem dat dan optreedt is dat het beeld zeer schokkerig wordt. Een oplossing werd gevonden door Microsoft, men noemde het de Hyperlapse Technology die vloeiende time-lapsebeelden geeft. Het effect is verbluffend:
www.youtube.com/watch?v=SOpwHaQnRSY

OM/ONE: Revolutionair, een zwevende bluetooth speaker. De geluidskwaliteit van deze zeer kleine speaker is ongelooflijk. En het staat ook nog mooi in je interieur:
youtu.be/XCfhdmC7oMY

Hiermee wonnen de illusionisten Gary en Paul de "Best International Stage Magicians of the Year" World Magic Award 2009 for this illusion. Het doorgezaagde weesmeisje in twee transparante dozen:
www.flixxy.com/best-international-stage-magicians.htm?utm_source=nl

'Chattanooga Choo Choo', perfect uitgevoerd door de Russische vrouwengroep 'Soprano 10'. Ja, Russisch! Wie had daar 20 jaar geleden tijdens de Koude Oorlog over durven dromen...?
www.flixxy.com/chattanooga-choo-choo-by-soprano-10.htm?utm_source=4

Hoge Raad: Wettelijke rente over te laat betaalde uitbetaalde heffingsrente Belastingdienst

Naast heffingsrente (vanaf 2013 opgevolgd door belastingrente) en invorderingsrente is er een derde rentesoort: wettelijke rente. Te vergoeden wettelijke rente komt onder meer aan de orde als een overheidslichaam zoals de belastingdienst aan u te vergoeden heffingsrente te laat uitbetaalt. De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin beslist. Het arrest van de Hoge Raad levert nieuwe jurisprudentie op omdat over deze rechtsvraag nog nooit tot in hoogste instantie is beslist.

Alertheid bij ambtshalve vermindering geboden

Bedrijven en particulieren doen er goed aan om bij een grote ambtshalve vermindering van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over de afgelopen jaren na te gaan of daarbij een niet onaanzienlijk bedrag aan vergoeden heffingsrente is vastgesteld. Uit ‘zuinigheidsoverwegingen’ zijn in voorkomende gevallen ambtshalve verminderingen toegepast in plaats van nadere voorlopige aanslagen, waardoor minder heffingsrente hoefde te worden vergoed. Dat leidt niet altijd tot een evenwichtig eindresultaat. De Hoge Raad heeft daarom in een arrest uit 2011 de spelregels op een rij gezet om ervoor te zorgen dat wel een evenwichtig eindresultaat ontstaat als een te hoge voorlopige aanslag wordt verminderd.

De procedure voor de Hoge Raad

In de onderhavige procedure had de inspecteur de voor het jaar 2007 voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op 22 augustus 2009 ambtshalve verminderd. Daarbij had hij geen heffingsrente vergoed. De bv maakte bezwaar tegen het achterwege blijven van de rentevergoeding. De inspecteur kwam aan het bezwaar tegemoet. Daarbij was van belang dat het arrest van 30 september 2011 inmiddels was verschenen. Bij uitspraak op bezwaar van 20 december 2011 stelde hij vast dat de bv over de periode 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007 in aanmerking kwam voor een vergoeding van heffingsrente tot een bedrag van € 32.534. Dit bedrag betaalde de ontvanger de dag daarop uit aan de bv.

De Hoge Raad merkte op dat de belastingdienst zes weken na de ambtshalve vermindering van de voorlopige aanslag – dat wil zeggen op 4 oktober 2009 – heffingsrente had moeten vergoeden. Naar het oordeel van de Hoge Raad had de bv terecht gesteld dat ook na 21 december 2011 de bestuursrechtelijke geldschuld – bestaande in € 32.534 te vergoeden heffingsrente – nog niet volledig was voldaan. Daarover is de belastingdienst namelijk óók wettelijke rente verschuldigd.

Rentepercentage wettelijke rente

Volgens het Awb is over de bestuursrechtelijke geldschuld wettelijke rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De rentepercentages van de wettelijke rente kunnen elk half jaar veranderen. Vanaf 1 juli 2007 schommelt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties tussen de 3 en 4%.

Ook wettelijke rente over ‘oude gevallen’

Het voorgaande is niet alleen van toepassing op vergoedingen van heffingsrente in de tijdvakken vanaf 1 juli 2009 – de invoeringsdatum van de zogenoemde Vierde Tranche Awb waarin ook de hiervóór bedoelde regeling in zake wettelijke rente is opgenomen -, maar ook op vergoedingen van heffingsrente over de daaraan voorafgaande tijdvakken.

Bron: Hoge Raad, 20 juni 2014, nr. 13/03828.

In memoriam Ger van Elk (73)

Ger van Elk - 1983
Ger van Elk
1983

18 augustus 2014

Van Elk was belangrijke spil van de concepturele kunst, samen met onder andere Wim T. Schippers, Marinuys Boezem en Jan Dibbets.

Ger van Elk was vrij universeel ingesteld, immers, kunst is niet aan grenzen van materiaal of werkwijzen gebonden. Hij bewoog zich op de terreinen van schilderen, ruimtelijk vormgeven en film en diaseries.

Conceptuele kunst is een kunstvorm die na de afgelopen oorlog is ontstaan. In deze opvatting staat het idee voorop, het concept. Het gaat verder niet zo zeer om criteria zoals de uitvoering of de schoonheid.

Ger van Elk kreeg zijn opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheid, de huidige Rietveldacademie te Amsterdam. Hij studeerde ook kunstgeschiedenis in Los Angeles (1961-1963) en Groningen (1965-1966).

Hij begon zijn carrière als kunstenaar in de jaren zestig, toen hij het A-dynamisch manifest ondertekende, waarmee hij samen met Wim T. Schippers en Bob Wesdorp pleitte voor de vervaardiging van kunstwerken waarin op geen enkele manier de persoonlijke expressie van de kunstenaar van belang is. Een belangrijke Belgische evenknie in de conceptkunst was Danny Matthys uit Gent.

In 1967 tekende Van Elk samen met Jan Dibbets en Reinier Lucassen voor de oprichting van het 'Internationaal Instituut voor de Herscholing van Kunstenaars', dat verantwoordelijk was voor een aantal manifesten en projecten in de stijl van de conceptuele kunst.

Van 1969 tot 1972 legde Van Elk zich steeds meer toe op werken met dia- en filmbeelden. Van Elk heeft enige tijd in Los Angeles gewoond, waar hij bevriend raakte met gelijkgezinde kunstenaars als William Wegman en de Nederlander Bas Jan Ader, met wie hij studeerde op een kunstopleidingsinstituut aldaar.

foto: © Ger van Elk - Automated Landscape
foto: © Ger van Elk
Automated Landscape

Van Elks eerste belangrijke tentoonstelling werd in 1973 gehouden in het Van Abbemuseum te Eindhoven.

In 1980 was hij verantwoordelijk voor de inrichting van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale in Venetië.

Verder gaf hij les op de ateliers '63 te Haarlem (1972 – 1981) en aan de École des Beaux-Arts te Parijs (1994-1995).

Hij ontving ook diverse prijzen, zoals de David Röell Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds in 1982, de J.C. van Lanschotprijs voor de Beeldhouwkunst in 1996 en de Oeuvreprijs van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst in 2004.

Werken van zijn hand bevinden zich onder andere in het MoMA in New York, in de Tate Gallery te Londen, in het Stedelijk Museum Amsterdam en in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Ook is zijn werk terug te vinden in de Rabo Kunstcollectie. Een van de meest gedenkwaardige kunstwerken uit de geschiedenis van de conceptuele kunst is in het bezit van het Kröller-Müller Museum, 'La Pièce', een blokje wit geschilderd beukenhout op een rood fluwelen kussen. Het werd op zee geschilderd ten westen van IJsland, omdat daar de schoonste plek ter wereld is: … 'geschilderd op die plek in de wereld waar geen stof onreinheid te weeg kan brengen: op de oceaan. In dit geval tussen Ierland en New Foundland (Canada)....' Het gehele verhaal staat, tesamen met andere verhalen, op deze pagina: www.kmm.nl/acquisition/archive.

foto: © Ger van Elk - Marken
foto: © Ger van Elk
Marken

Van Elk werd onder andere gerepresenteerd door Grimm Gallery en Borzo, waar ook werk van hem aanwezig is, beide te Amsterdam. Ook in Galerie de Expeditie te Amsterdam is werk van hem te vinden, evenals in vele andere galeries wereldwijd.

Ger van Elk zette over de gehele wereld meer dan 250 tentoonstellingen op zijn naam. Op dit moment lopen er, zover ons bekend, er twee belangrijke tentoonstellingen. Tot 31 augustus 2014 is er een overzichtstentoonstelling in de Kunstverein te München en tot 21 september is er de tentoonstelling 'Flat Screens' in het prentenkabinet (Expo 7) van het Kröller-Müller museum . Deze werken bestaan uit bewerkingen van bestaande schilderijen tot bewegende beelden.

Met de persoon Ger van Elk is ook een productief en veelzijdig kunstenaar heengegaan die een duidelijk stempel heeft gedrukt op de kunst en die een ware inspiratie was voor zijn studenten.

Songs From the Heart - Breda International Photo Festival

11 september – 26 oktober

Voordat de foto’s hangen…

Aan het productieproces van de foto’s voor het festival gaan maanden van voorbereiding vooraf. Curator Reinout van den Bergh:

“Van alle foto’s worden meerdere testprints gemaakt. We kijken of de kleuren goed zijn, maar ook hoe de foto’s het beste tot hun recht komen bij de verschillende soorten licht. Bij de foto’s die buiten komen te hangen, houden we ook rekening met verschillende weertypes. En we hebben dit jaar natuurlijk ook de expositie van Óscar Mónzon met werk dat onder een aantal bruggen in Breda hangt. Ook onder die bruggen zijn we gaan kijken hoe de lichtinval is. Het is een grote klus. Ik ben blij met Felix Bisschoff van Pixelink uit Breda die ons daarbij helpt. De foto’s die op de binnenlocaties hangen, worden ook geprint door dit bedrijf. De grote doeken die in het Chassépark hangen, laten we maken door Big Impact uit Acht. Dat zijn enorme prints. Als ze klaar zijn, komen ze in meerdere vrachtwagens richting Breda.”

Under the bridge...

Onder een brug exposeren, kan dat? Jazeker, BredaPhoto doet het met werk van de Spaanse fotograaf Óscar Monzón. Foto’s uit zijn serie Karma zijn te zien onder verschillende bruggen van Breda. Jezelf in een zwempak hijsen om ze te bekijken is overigens niet nodig. Tijdens het festival zal een pendeldienst varen tussen de Chassésingel en Belcrum Beach. Ook dit stadsstrand is expositieplek op BredaPhoto. Het is mogelijk om deze expositie te steunen via Voordekunst.

Monzón fotografeerde mensen die in hun auto zitten. De inzittenen zijn onherkenbaar. Hij maakte de beelden in Madrid. Onder meer langs de kant van de weg waar auto’s stilstaan voor een stoplicht maar ook vanaf een viaduct. Op het moment dat hij flitste, verraadde hij zijn aanwezigheid. Monzón doorbreekt met zijn rauwe beelden de gewaande geborgenheid van de auto.

www.bredaphoto.nl

ACM: Waarschuwing verlengen en opzeggen abonnementen

Onlangs hield de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een handhavingsdag voor de regels rond het verlengen en opzeggen van abonnementen. Bedrijven die abonnementen aanbieden mogen deze na afloop van de looptijd niet zonder meer stilzwijgend verlengen. Bovendien mogen zij geen drempels opwerpen voor consumenten die willen opzeggen. ACM geeft de bedrijven een termijn waarbinnen zij hun gedrag moeten aanpassen. Doen zij dat niet, dan zal ACM een sanctie opleggen.

Het gaat om bedrijven die abonnementen op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen, maar ook om sportscholen of datingbedrijven. ACM benadert bedrijven waarover de toezichthouder de afgelopen tijd via ConsuWijzer meldingen ontving. ACM spreekt deze bedrijven aan zodat zij hun gedrag aanpassen. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: “Bedrijven die zich niet houden aan de regels voor abonnementen benadelen consumenten en bedrijven die dat wel doen. Dat is onwenselijk. Daarom houden we nu deze waarschuwingsdag.”

Consumenten kunnen signalen over bedrijven melden bij ConsuWijzer. Dat helpt ACM bij het vaststellen van de aard en de omvang van de problemen waartegen de toezichthouder moet optreden.

Regels voor opzeggen abonnementen

Er gelden strenge regels voor het verlengen van abonnementen, waarmee het voor consumenten eenvoudiger is hun abonnement na de afgesproken looptijd op te zeggen. Zo geldt dat:

 • Abonnementen na afloop van de afgesproken looptijd niet stilzwijgend mogen worden omgezet in een overeenkomst voor bepaalde duur. Verlengen voor onbepaalde tijd mag, mits het met een maximum van één maand opgezegd kan worden, met uitzondering van dag-, week- en maandbladen. Deze mogen met maximaal drie maanden verlengd worden.
 • Voor abonnementen op bladen of tijdschriften die minder dan 1x per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
 • Ondernemers mogen geen drempels opwerpen voor het opzeggen. Zo moet het opzeggen in ieder geval op dezelfde manier kunnen als waarop het abonnement is afgesloten.
 • Proefabonnementen op dagbladen of tijdschriften moeten na de afgesproken proeftijd eindigen.

Deze regels gelden voor diverse soorten abonnementen, zoals voor telefoon, internet (ook clouddiensten), energie, maar ook voor kranten en tijdschriften, sportscholen en andere diensten. Verzekeringen en lidmaatschappen voor verenigingen vallen niet onder deze regels.

Consumenten kunnen meer informatie vinden op ConsuWijzer:
Abonnement of contract opzeggen en stilzwijgende verlenging

Uitgevers stoppen met apps

PhotoNmagazine liep voorop

vrijdag 15 augustus 2014

Een steeds groter deel van de uitgeverijen laat zijn apps links liggen.  Er wordt steeds vaker gekozen gebruik te maken van een responsive site. Dergelijke sites zijn voor alle schermen geschikt en bieden alle nodige mogelijkheden.

Het probleem is dat een goede site moet schalen naar het formaat van het scherm waarop het wordt bekeken, of naar een venster. Dat is op een site gemakkelijker te realiseren, al zijn er nog steeds 'prehistorische' sites waarop dit niet lukt.

Het bovenstaande is ook de reden dat PhotoNmagazine van meet af aan nooit met apps heeft gewerkt. En hoewel er wel eens naar gevraagd wordt, zijn wij dit ook niet direct van plan.

De tijd lijkt ons dus gelijk te geven...

Nederland vatbaar voor ransomware

Politieonderzoeken laten zien dat Nederland één van de meest getroffen landen in Europa is als het gaat om ransomware. De oorzaak kan zijn gelegen in de internetdichtheid. Een andere reden zou zijn dat men geneigd is op aanbiedingen in te gaan. Ook het gegeven dat Nederlandse organisaties bereid zijn om een bedrag te betalen om hun verloren data terug te krijgen is van grote invloed. Zou dit niet zo zijn dan waren wij niet aantrekkelijk. Dit geldt eveneens voor België.

Vormen van ransomware zijn het vrij onschuldige politievirus dat de computer blokkeert en gebruikers laat geloven dat de politie hun apparaat heeft vergrendeld vanwege een misdrijf. Om het apparaat weer vrij te krijgen dienen gebruikers eerst een 'boete’ te betalen. Deze nepboetes variëren van 50 tot wel 550 euro. De computer is meestal gemakkelijk te deblokkeren door opnieuw op te starten, al dan niet in de veilige modus, en daarna het vorige herstelpunt in te stellen. Ernstiger zijn de varianten waarover wij reeds berichtten, zoals Cryoptolocker, CryptoWall en CryptoWare die bestanden versleuteld houden totdat er een (vrij fors) losgeld wordt betaald. Het is het ook oppassen voor andere boefjes die vertellen dat er een berdrag naar hen over moet worden gemaakt om ransomeware te voorkomen! Ja, ook in crimiland is met uiterst creatief...

Deskundigen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, weten met zekerheid te melden dat er nieuwere vormen van ransomware blijven komen, zolang er mensen bereid zijn losgeld te betalen. Criminele organisaties hebben daarmee een goudmijn aangeboord waarin miljarden om kunnen gaan, wereldwijd. Volgens experts is voorkomen daarom beter dan genezen.

Enkele tips

 • In principe en wanneer het kan nóóit betalen. Het geboefte komt waarschijnlijk nóg een keer terug bij een geslaagde poging.
   
 • Gebruikers die het 'allemaal te moeilijk vinden' zijn een gemakkelijke prooi. Maar al te vaak worden (met wat oefening herkenbaar) verdachte mails geopend waardoor ransomware binnen kan dringen. Ook het synchroniseren van allerlei apparaten en social media accounts via de cloud draagt hier aan bij. Wanneer ergens een lek is zijn dan direct alle andere apparaten besmet.
   
 • Ook updates van applicaties en het besturingssysteem zijn belangrijk, evenals de anti malware programma's en de virusscanners. Een spamfilter is eveneens iets dat zich op den duur terugbetaald.
   
 • Verder is het niet meer dan verstandig om dagelijks een back-up te maken van belangrijke bedrijfsdocumenten. Uit een onderzoek van het Amerikaanse beveiligings-softwarebedrijf GFI zou blijken dat meer dan de helft (53%) van de ondernemers niet regelmatig back-ups maakt. En indien wel dan staan deze niet op meerdere plaatsen, zodat wanneer een back-up beschadigd raakt, de getroffen gegevens eveneens niet meer zijn te herstellen. Automatisch synchroniseren van back-ups, iets dat vaak gebeurt, is ook wat minder handig.

Het ziet er naar uit dat wij met deze betrekkelijk nieuwe vorm van criminaliteit moeten leren leven en omgaan. Wordt men getroffen wanneer men alle beveiligingsmaatregelen heeft genomen, dan is dit hooguit irritant omdat het terugzetten van bestanden enige tijd vergt. Echter, wanneer men getroffen wordt zonder dat gepaste preventieve maatregelen zijn genomen, dan kan het wel eens het einde betekenen van een onderneming, klein of groot. Het blijkt dat bij een volledig dataverlies 78% van de bedrijven het niet of nauwelijks overleeft.

Tot slot, fotografen vormen door de digitalisering zelfs een enorm kwetsbare groep. Gelukkig zijn de te nemen maatregelen door de overwegend kleine schaalgrootte te overzien...

Grote verzameling Nederlandse fotoboeken naar Bijzondere Collecties UvA

foto: © Hans Aarsman
foto: © Hans Aarsman

29 juli 2014

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam hebben een omvangrijke verzameling fotoboeken verworven. Het betreft ruim vijfduizend vooral Nederlandse uitgaven van circa 1935 tot nu. De verzameling is bijeengebracht door de Amsterdamse collectioneur Frans van der Molen.

De verzameling biedt een gedetailleerd overzicht van zowel de Nederlandse fotografie als de grafische vormgeving van Nederlandse fotoboeken. Vermaarde fotografen als Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Sanne Sannes, Erwin Olaf en Rineke Dijkstra zijn prominent in de verzameling aanwezig, naast werk van minder bekende fotografen. Het geheel schetst een breed beeld van Nederland en de Nederlandse samenleving in de laatste tachtig jaar.

Collectioneur Frans van der Molen bouwde zijn waardevolle verzameling in dertig jaar met grote zorg op. Een groot deel ervan is door hem aan de Bijzondere Collecties geschonken. Verwerving van het resterende deel is mogelijk gemaakt door substantiële bijdragen van het Walter Frankvoort Fonds voor het Nederlandse Fotoboek en het Amsterdams Universiteitsfonds. De nu verworven verzameling zal worden aangeduid als de Collectie Frankvoort / Van der Molen voor de Geschiedenis van het Nederlandse Fotoboek.

Het Walter Frankvoort Fonds voor het Nederlandse Fotoboek beoogt de Bijzondere Collecties van de UvA te ondersteunen bij het verwerven, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie Nederlandse fotoboeken. Als sprekende voorbeelden van ‘Dutch design’ in de grafische vormgeving maar ook als spiegel van maatschappelijke ontwikkelingen passen deze fotoboeken bij uitstek binnen het verzamelbeleid van de Bijzondere Collecties. Ze vormen een bron met grote attentiewaarde voor onderwijs en onderzoek.

Fotoboeken vormen een genre op zich. De ontwerper en fotograaf Ralph Prins gaf in 1969 de volgende omschrijving: ‘Een fotoboek is een autonome kunstuiting, vergelijkbaar met een schilderij, beeldhouwwerk, theatervoorstelling, film etc. De foto’s verliezen hun eigen “an sich” fotokarakter en worden in drukinkt vertaalde onderdelen van een dramatisch gebeuren dat boek heet.’ In een goed geproduceerd fotoboek benaderen de reproducties overigens de technische kwaliteit van originele fotoafdrukken.

Fotoboeken zijn tegenwoordig collectors items, waarvoor hoge prijzen worden betaald. Nederlandse fotoboeken zijn geliefd vanwege hun superieure vormgeving. Als een vernieuwer van het genre geldt de grafisch ontwerper Jurriaan Schrofer, wiens archief bij de Bijzondere Collecties berust. Samen met Ed van der Elsken en anderen zette hij het fotoboek als ‘teamproduct’ op de kaart.

Rollei AddEye lifelogging Cam creëert derde oog

Rollei AddEye Cam
Rollei AddEye Cam

Eindhoven, 13 augustus 2014

Nieuwe lifelogging camera niet groter dan luciferdoosje

De Duitse camerafabrikant Rollei voegt een nieuw type camera toe aan haar productportfolio: de Rollei AddEye Cam. De camera is niet groter dan een luciferdoosje en legt automatisch het dagelijks leven in een digitaal fotoalbum vast. De AddEye Cam is ideaal voor lifelogging: een relatief nieuwe vorm van bloggen, waarbij alle levensgebeurtenissen in foto’s en video’s worden vastgelegd. De kleine camera wordt op het lichaam gedragen en maakt na minimaal 5 en maximaal 30 minuten een foto. Zo ontstaat er een unieke fotoreportage van maximaal 1000 foto’s per dag.

Rollei AddEye lifelogging Cam - Head strap
Rollei AddEye lifelogging Cam
Head strap

De camera is tevens uitgerust met WiFi en de bijbehorende gratis app geeft via een smartphone of tablet direct toegang tot de gemaakte beelden. De mooiste herinneringen kunnen vervolgens makkelijk en snel online gedeeld worden met vrienden en familie. De Rollei AddEye Cam beschikt over: 8 megapixel CMOS sensor, 4k time-lapse (3840x2), handige zelfontspanner, full HD video resolutie (1920x1080 & 30/fps), ‘loop’-functie die oudere beelden overschrijft als het geheugen vol is en het apparaatje is spatwaterbestendig.

De AddEye Cam is geschikt voor alle denkbare situaties. Verschillende accessoires worden standaard bij de camera geleverd, zoals een cliphouder, statief, adapter en een halsketting om de camera mee te bevestigen. Met het standaard meegeleverde softwarepakket kunnen de beelden gemonteerd én bewerkt worden. De Rollei AddEye Cam ligt vanaf september in de winkel voor een adviesprijs van €159,99 en is beschikbaar in wit en zwart.

Rollei AddEye lifelogging Cam - UW case
Rollei AddEye lifelogging Cam
UW case

Accessoires

Naast de standaard functionaliteiten zijn er ook extra accessoires beschikbaar. Met de AddEye Head Strap functioneert de camera als derde oog op het hoofd en worden vanuit een ‘first person’ perspectief opnames gemaakt. De Rollei AddEye hoofdband is vanaf september te koop voor een adviesprijs van €24,99. De schokbestendige onderwaterbehuizing beschermt de camera tot wel tien meter diepte. Op deze manier wordt de gebruiker op geen enkele manier in zijn alledaagse bezigheden geremd. De Rollei AddEye UW Case ligt vanaf september in de winkel voor een adviesprijs van €34,99.